HEAL DSpace

Διερεύνηση Γεωχημικών Χαρακτηριστικών σε εδάφη και υπόγεια νερά παρουσία Χρωμίου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπομπότη, Νεφέλη-Μαρία Σ. el
dc.contributor.author Mpompoti, Nefeli-Maria S. en
dc.date.accessioned 2015-04-02T08:23:57Z
dc.date.available 2015-04-02T08:23:57Z
dc.date.issued 2015-04-02
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40540
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Default License
dc.subject Χρώμιο el
dc.subject Νικέλιο el
dc.subject Υπερμαφικά πετρώματα el
dc.subject Παραγοντική ανάλυση el
dc.subject Ρύπανση εδάφους και υπόγειου νερού el
dc.subject Ψhromium en
dc.subject Nickel en
dc.subject Utramafic rocks el
dc.subject Factor analysis el
dc.subject Soil and groundwater contamination el
dc.title Διερεύνηση Γεωχημικών Χαρακτηριστικών σε εδάφη και υπόγεια νερά παρουσία Χρωμίου el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Ο στόχος της παρούσας συγκεκριμένης μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και των εδαφών σε περιοχές της Ελλάδας όπου έχουν διαπιστωθεί υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου λόγω του γεωλογικού υποβάθρου αλλά και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η μελέτη αυτή επιτρέπει την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του εδάφους και του υπόγειου νερού καθώς και την προέλευση της πιθανής ρύπανσης. Ο διαχωρισμός της πηγής προέλευσης του χρωμίου είναι απαραίτητος έτσι ώστε να επανακαθοριστούν τα επιτρεπτά όρια χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων σε υπόγεια ύδατα σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά και πάνω σε αυτά να χαραχθούν πολιτικές και πρακτικές εφαρμογές απορρύπανσης και αποκατάστασης των υδάτινων πόρων. el
heal.classification Environmental engineering en
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85044170
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-15
heal.abstract Η παρούσα εργασία μελετά την παρουσία ανθρωπογενούς και γηγενούς χρωμίου στα εδάφη και υπόγεια νερά της Ελλάδας σε περιοχές όπου ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου. Αποτελεί μέρος του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Life+ CHARM (Chromium in Asopos groundwater system: Remediation Technologies and Measures) το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του εδάφους και των υπογείων υδάτων στην παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου (Cr(VI)), την ανάπτυξη μιας ορθολογικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των ανώτερων αποδεκτών τιμών καθώς και την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα υπόγεια ύδατα (Groundwater Directive GWD). Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύονται οι ιδιότητες του χρωμίου καθώς και η προέλευση του χρωμίου στο περιβάλλον τόσο από φυσικές πηγές όσο και από ανθρωπογενείς. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία το χρώμιο από συστατικό των πετρωμάτων μεταφέρεται στα εδάφη και υπόγεια νερά μέσω της διάλυσης αλλά και οι βιομηχανικές δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να απελευθερωθεί χρώμιο. Επιπλέον παρουσιάζεται και η χημική συμπεριφορά του χρωμίου στο περιβάλλον. Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφονται οι περιοχές οι οποίες μελετήθηκαν καθώς και οι χημικές παράμετροι που εξετάστηκαν. Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τις δειγματοληψίες του υπόγειου νερού και των εδαφικών δειγμάτων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στατιστικές μέθοδοι όπως οι συσχετίσεις του Pearson, το στατιστικό t-test και η Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν διαγράμματα απεικόνισης της ποιότητας των υδάτων, όπως τα διαγράμματα Piper, καθώς και τριγωνικά διαγράμματα για την σύσταση των εδαφών. Στο 5ο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν. Συγκεκριμένα εξετάζονται αρχικά όλες οι δειγματοληψίες για τα εδάφη και τα υπόγεια νερά σε όλες τις περιοχές και έπειτα ακολουθούν αναλύσεις που εστιάζουν στην γεωχημεία της κάθε περιοχής. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της ανάλυσης. el
heal.sponsor Αποτελεί μέρος του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Life+ CHARM (Chromium in Asopos groundwater system: Remediation Technologies and Measures) el
heal.advisorName Δερματάς, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Δερματάς, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Μαμάης, Δανιήλ el
heal.committeeMemberName Γιακουμάκης, Σπύρος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 138 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record