HEAL DSpace

Αποθήκες Προσωπικής Μνήμης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπούρου, Καρολίνα el
dc.contributor.author Bourou, Karolina en
dc.date.accessioned 2015-04-24T09:15:17Z
dc.date.available 2015-04-24T09:15:17Z
dc.date.issued 2015-04-24
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40597
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αποδημία el
dc.subject Τεκμηρίωση el
dc.subject Προσωπική μνήμη el
dc.subject Αποθήκευση el
dc.subject Επαναχρησιμοποίηση el
dc.subject Emigration en
dc.subject Documentation en
dc.subject Personal Memory el
dc.subject Storage en
dc.subject Reuse en
dc.title Αποθήκες Προσωπικής Μνήμης el
dc.title Depositing Personal Memory en
dc.contributor.department
heal.type bachelorThesis
heal.classification architecture el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-11-11
heal.abstract Αφετηρία για αυτή την πρόταση αποτέλεσε το φαινόμενο της μαζικής αποδημίας από την Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Στο διάστημα αυτό η χώρα απέκτησε τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε., τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το μέγεθος του πληθυσμού που αποδημεί. Φεύγοντας ο καθένας αναγκάζεται να επιλέξει και στη συνέχεια να χωρέσει σε μια βαλίτσα 20 κιλών τα απαραίτητα για να αρχίσει την καινούρια του ζωή. Το πακέτο επιβίωσης δεν χωρά όλα τα αντικείμενα που έπαιζαν σημαντικό ρόλο - είτε συναισθηματικό είτε πρακτικό- στην μέχρι τώρα καθημερινότητα τους. Στο πλαίσιο αυτών των πληθυσμιακών μετακινήσεων εστίασα στην προσωπική μνήμη η οποία σημαίνεται μέσα από τα υλικά αντικείμενα του ατόμου. Με αφορμή το υλικό ίχνος που αφήνουν πίσω τα άτομα αυτά εισάγω ένα συμβολικό σύστημα αποθήκευσης του εαυτού -της προσωπικής μνήμης- και ένα υποστηρικτικό σύστημα αγοράς από δεύτερο χέρι με πρώτη ύλη τα ασυνόδευτα πια αντικείμενα. H πρόταση μέσα από τις δύο ενότητες, της ‘μνημοθήκης’ και της αγοράς, σημειώνει την παρουσία της προσωπικής και της συλλογικής μνήμης στην πόλη. Οι προσωπικές συλλογές αθροίζονται κατακόρυφα σε στήλες αποθήκευσης, όγκου 1x1x23 m3, καταγράφοντας ένα φαινόμενο υπό εξέλιξη. Η αγορά κάτω από το αστικό έδαφος και πάνω από το ιστορικό έδαφος του έξω Κεραμεικού διευρύνει τη δημόσια σφαίρα και αποκαλύπτει αρχαίες εναποθέσεις κτερισμάτων. el
heal.abstract Starting point for this project is the case of mass emigration from Greece occurring the last 5 years as a result of the economical crisis. During this time the country has hit the highest rates of unemployment in the E.U., which are directly linked to the size of the emigrating population. Upon leaving each one is bound to select and fit in a 20kg suitcase those necessary for his new life. This survival package naturally doesn’t fit all of the belongings to which they related, in an emotional or a practical way. Given this context of population movements I focused on personal memory which is denoted through the belongings of oneself. Beginning from this material trace I am introducing a symbolic system of storing oneself -through one’s tokens of personal memory- and a subsidiary secondhand marketplace, supplied by the newly unattended belongings. Through the two systems, of the memoriotheque and the market, this project highlights the presence of personal and collective memory in the city. The personal collections are summed vertically in storage columns, of volume 1x1x23 m3, documenting an ongoing phenomenon. The market, while placed beneath the urban surface and above the historical ground of the outer Keramikos, expands the public realm and reveals ancient depositions of burial gifts - kterismata. en
heal.advisorName Σταυρίδης, Σταύρος el
heal.advisorName Μωραΐτης, Κωνσταντίνος el
heal.advisorName Moraitis, Kostantinos el
heal.advisorName Stavridis, Stavros el
heal.committeeMemberName Κούρκουλας, Ανδρέας el
heal.committeeMemberName Παπαβασιλείου, Ματθαίος el
heal.committeeMemberName Λυκογιάννη, Σταυρούλα el
heal.committeeMemberName Μπουγιατιώτη, Φλώρα - Μαρία el
heal.committeeMemberName Kourkoulas, Andreas en
heal.committeeMemberName Lykogianni, Stavroula en
heal.committeeMemberName Papavasiliou, Matthaios en
heal.committeeMemberName Bougiatioti, Flora - Maria en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα