HEAL DSpace

Τι είναι αυτό του οποίου το όνομα είναι κατοικία;

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μάντζαρη, Μαρία el
dc.contributor.author Mantzari, Maria en
dc.date.accessioned 2015-04-30T09:08:59Z
dc.date.available 2015-04-30T09:08:59Z
dc.date.issued 2015-04-30
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40675
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) " Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός (Κατ. Α)" el
dc.rights Default License
dc.subject Σύνταγμα el
dc.subject Κατοικία el
dc.subject Αθήνα el
dc.subject Σημασία el
dc.subject Λόγος el
dc.subject Habitat en
dc.subject Settlement en
dc.subject Conference en
dc.subject 20th century en
dc.title Τι είναι αυτό του οποίου το όνομα είναι κατοικία; el
dc.title.alternative Whose the name is habitat? en
heal.type masterThesis el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2014-10-12
heal.abstract Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε, μια αναδρομή στον 20ο και 21ο αιώνα ώστε να καταγράψουμε τις σημασιολογικές μεταβάσεις της λέξης «κατοικία» και να τις σκεφτούμε υπό το κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγονται δοκιμάζοντας αν μπορούμε μέσω αυτής της ανάγνωσης να φωτίσουμε πτυχές και ιδιότητές της. Η μελέτη των τρόπων λεκτικής έκφρασης για την κατοικία, δεν αποσκοπεί στον προσδιορισμό του ορισμού της. Αποτελεί εργαλείο γνώσης για την κατανόησή της, αν δεχθούμε ότι οι λέξεις είναι κοινωνικά δεδομένα, αναπόσπαστα μέλη του αστικού χώρου και της κοινωνικής ζωής που συναρθρώνεται. Η εξέλιξη άλλωστε ενός ονόματος και ακόμα περισσότερο ενός κοινωνικού αντικειμένου, είναι πάντα σημαντικό γεγονός για την ιστορία μιας και συμβαίνει όταν σημειώνονται κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις μεγάλης κλίμακας. Είναι τότε που μπαίνουν σε χρήση λέξεις που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση από ήδη υπάρχουσες, συμπληρώνοντας, αντικαθιστώντας ή επανατοποθετώντας τις έως τότε δοσμένες σημασίες της. Πιο συγκεκριμένα, το υπό εξέταση υλικό θα αποτελέσει η συζήτηση που διεξήχθη στις Ολομελειακές διαδικασίες της Βουλής που όρισαν το Σύνταγμα της Ελλάδας τις χρονιές 1911, 1927, 1952, 1986, 2001 και 2008, όπως αυτή έχει καταγραφεί στα πρακτικά που διατηρεί το Αρχείο της Βουλής. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγονται οι συγκεκριμένες πολιτικές διαδικασίες ως πεδίο μελέτης, είναι διότι αφενός τροφοδότης της διεξαγωγής τους είναι οι έντονες κοινωνικο-πολιτικές ανακατατάξεις, αφετέρου διότι λόγω της φύσης τους, συγκεντρώνουν τον επίσημο και δημόσιο πολιτικό διάλογο σημαντικού μέρους των υφιστάμενων πολιτικών δυνάμεων, συνολικά για τα τεκταινόμενα της περιόδου που διεξάγονται, με όμοιο κι άρα συγκρίσιμο κάθε φορά τρόπο. Στόχος μας είναι η καταγραφή των αναφορών που γίνονται στην κατοικία και τα συνώνυμά της, θεωρώντας την φορέα της ιστορικής συνθήκης που την νοηματοδοτεί επιχειρώντας εν τέλει μέσα από την σημασιολογική της μετεξέλιξη, να φωτίσουμε πτυχές της ιστορίας της. el
heal.abstract This paper attempts, a flashback in the 20th and 21st century to record the semantic transitions of the word "habitat" and consider them in the socio - political context in which they are conducted trying through this approach to illuminate aspects and properties of habitat's history. More specifically we examine the transformations of habitat's notions during the debates of the Greek Parliament who established the Constitution of Greece in the years 1911, 1927, 1952, 1986, 2001 and 2008. We aim to record the references made to the "habitat" and its synonyms, considering them as a social fact which embodies and express aspects of each historical period. en
heal.advisorName Σταυρίδης, Σταύρος el
heal.committeeMemberName Σταυρίδης, Σταύρος el
heal.committeeMemberName Μαντουβάλου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Καρύδης, Δημήτρης el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record