HEAL DSpace

Διερεύνηση των οφελών της γεωγραφικής διασποράς της αιολικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χουλιάρα, Γεωργία el
dc.contributor.author Chouliara, Georgia en
dc.date.accessioned 2016-01-27T11:38:03Z
dc.date.available 2016-01-27T11:38:03Z
dc.date.issued 2016-01-27
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/41877
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αιολική ενέργεια el
dc.subject Χαρτοφυλάκια αιολικής ενέργειας el
dc.subject Wind energy portfolios en
dc.subject Συντελεστής χρησιμοποίησης el
dc.subject Capacity factor en
dc.subject Γεωγραφική διαφοροποίηση el
dc.subject Geographical diversification en
dc.subject Wind energy en
dc.subject Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών el
dc.subject Electrical interconnection en
dc.title Διερεύνηση των οφελών της γεωγραφικής διασποράς της αιολικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Wind power en
heal.classification Αιολική ενέργεια el
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85146874
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-03-26
heal.abstract Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια από τις οικονομικά ανταγωνιστικότερες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι σε θέση να αντικαταστήσει τις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η καύση άνθρακα και το πετρέλαιο, σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό. Αν και η αιολική ενέργεια είναι μια τεχνολογία χαμηλού ενεργειακού κόστους, που δεν επηρεάζεται από τις απρόβλεπτες και ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα των αιολικών πόρων και, λόγω της εγγενούς στοχαστικότητας του ανέμου, παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση των βέλτιστων χαρτοφυλακίων αιολικής ενέργειας [Mean-Variance Portfolio (MVP), Mean Absolute Deviation Portfolio (MAD), Mean Semi-Variance Portfolio (SMAD)], που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για κάθε δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Ως μέτρο απόδοσης των χαρτοφυλακίων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής χρησιμοποίησης ( cf ) της αιολικής παραγωγής και ως μέτρο κινδύνου των χαρτοφυλακίων, η τυπική απόκλιση αυτής (τόσο συνολικά όσο και των ωριαίων διαφορών παραγωγής), η μέση απόλυτη απόκλιση και η μέση απόλυτη ημι-απόκλιση (που λαμβάνει υπόψη μόνο τις αρνητικές αποκλίσεις από τη μέση τιμή) για κάθε χαρτοφυλάκιο, αντίστοιχα. Κύριος στόχος της μελέτης είναι η αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη γεωγραφική διασπορά των επενδύσεων στην αιολική ενέργεια και επομένως, η αξιολόγηση της μείωσης της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει την αιολική παραγωγή και της σταθεροποίησης της απόδοσης γύρω από τη μέση τιμή. Η γεωγραφική διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων επιτεύχθηκε με την κατανομή της αιολικής παραγωγής, σε ένα ευρύ φάσμα νησιών του Αιγαίου και συγκεκριμένα στα νησιά Άνδρο, Νάξο, Σκόπελο, Θάσο, Λέσβο, Χίο, Ρόδο και Ανατολική και Δυτική Κρήτη, υπό την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το αιολικό δυναμικό τους. Προκειμένου μάλιστα η ανάλυση να είναι πιο ρεαλιστική, εισήχθησαν κατάλληλοι περιορισμοί για την αιολική ισχύ που μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε νησί, οι οποίοι αν και δυσχεραίνουν τα αποτελέσματα, παρέχουν μια πιο ασφαλή εικόνα της πραγματικότητας και των προοπτικών εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. el
heal.abstract Wind energy is one of the most cost-competitive renewable energy technologies and wind power plants are close to replace traditional power generation units, in regions with high wind potential. Although wind energy is a low marginal cost energy technology and independent from unpredictable and volatile fossil fuel prices, it is highly based on the availability of the wind resources and due to the variable nature of wind, shows fluctuations in energy production. The subject of this study is to determine the optimal wind energy portfolios [Mean-Variance Portfolio (MVP), Mean Absolute Deviation Portfolio (MAD), Mean Semi-Variance Portfolio (SMAD)], that minimize risk for each specific level of return. The portfolio ‘return’ is quantified by the capacity factor ( cf ) of the produced wind energy, while the portfolio ‘risk’ is quantified by the standard deviation (both the variance of the wind production computed by the time series directly and the variance of the hourly variation of the wind production), the mean absolute deviation and the semi-mean absolute deviation (that considers only the variations below the average value) for each portfolio respectively. The main aim of the study is to evaluate the benefits that derive from the geographical diversification of wind energy investments and therefore, the reduce of the volatility of the wind energy production and the stability of the return around the mean value. Geographical diversification was achieved by including a wide range of the Aegean Sea’s islands and in particular Andros, Naxos, Skopelos, Thassos, Lesvos, Xios, Rodos and eastern and western Crete, under the assumption of the electrical interconnection of them to the mainland grid, in order to completely utilize their favorable wind conditions. To achieve a more realistic analysis, technical constrains were added on the wind capacity that can be installed in each island . Although these constrains have a negative influence on the results of the analysis, they guarantee a more secure image of the potential perspectives on the wind energy developments. en
heal.advisorName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ψαρράς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ασημακόπουλος, Βασίλειος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 122 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα