HEAL DSpace

Συγκριτικές μελέτες φωτοφυσικών ιδιοτήτων παραγώγων της κουρκουμίνης για ενδεχόμενη χρήση τους στη φωτοδυναμική θεραπεία.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτσονικολή, Αικατερίνη el
dc.contributor.author Koutsonikoli, Aikaterini el
dc.date.accessioned 2016-05-25T07:10:10Z
dc.date.available 2016-05-25T07:10:10Z
dc.date.issued 2016-05-25
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/42532
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/ *
dc.subject Φωτοδυναμική θεραπεία el
dc.subject Κουρκουμίνη el
dc.subject Καρκίνος el
dc.subject Φως el
dc.subject Φωτοευαισθητοποιητής el
dc.subject PDT en
dc.subject Curcumin en
dc.subject Cancer en
dc.subject Light en
dc.subject Photosensitizer en
dc.title Συγκριτικές μελέτες φωτοφυσικών ιδιοτήτων παραγώγων της κουρκουμίνης για ενδεχόμενη χρήση τους στη φωτοδυναμική θεραπεία. el
dc.title The photophysical properties of curcumin derivatives for their potential use as photosensitizers in Photodynamic Therapy of cancer en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Μελέτη φωτοφυσικών ιδιοτήτων παραγώγων της κουρκουμίνης και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση τους ως φωτοευαισθητοποιητές. el
heal.classification Biomedical research en
heal.classification Electrical engineering--Materials--Congresses en
heal.classification Bio-optics en
heal.classificationURI http://lod.nal.usda.gov/17342
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008119225
heal.classificationURI http://skos.um.es/unesco6/240605
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-29
heal.abstract Η επίδραση του φωτός στους βιολογικούς ιστούς, η κατανόηση των μηχανισμών της και η δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για διαγνωστικούς ή και θεραπευτικούς σκοπούς απασχολούσε ανέκαθεν την ανθρωπότητα. Τα τελευταία χρόνια συστηματική έρευνα διεξάγεται στην κατεύθυνση τόσον της διάγνωσης, όσον και στην κατεύθυνση της θεραπείας του καρκίνου με τη χρήση φωτός. Κυρίαρχο ρόλο στις μεθοδολογίες θεραπείας μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του φωτός, κατέχει η φωτοδυναμική θεραπεία. Η φωτοδυναμική θεραπεία είναι μια νέα ερευνητική προσέγγιση θεραπείας του καρκίνου με δυνατότητα ευρείας εφαρμογής σε πολλές ιατρικές ειδικότητες και κατά κύριο λόγο στην ογκολογία. Βασίζεται στη συνδυασμένη δράση τριών στοιχείων, του φωτός, του φωτοευαισθητοποιητή και του οξυγόνου. Μεμονωμένο, κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά, στις δόσεις στις οποίες χρησιμοποιείται στη φωτοδυναμική, δεν μπορεί να προκαλέσει καμία απολύτως φθορά στον ιστό και η καταστροφή του ιστού βασίζεται στη συνδυασμένη δράση τους. Αρκετές φωτοευαίσθητες ουσίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούνται στη φωτοδυναμική θεραπεία και πολλές άλλες είναι υπό εξέταση για την προοπτική της χρήσης τους. Η κουρκουμίνη είναι μια φυσική χρωστική ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως στην Ασιατική παραδοσιακή ιατρική και τις γαστρονομικές παραδόσεις για τουλάχιστον 4000 έτη. Πρόκειται για μια σταθερή ουσία με χαμηλή τοξικότητα, γνωστή για τις θεραπευτικές της αξίες σε μια ποικιλία παθήσεων εξαιτίας των βιολογικών και φαρμακολογικών ιδιοτήτων της. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη συγκριτική μελέτη τριών παραγώγων της κουρκουμίνης ως προς τις φωτοφυσικές τους ιδιότητες με στόχο τη διερεύνηση της χρήσης τους ως φωτοευαισθητοποιητές στη φωτοδυναμική θεραπεία. Στα πλαίσια αυτά, μελετήθηκε η απορρόφηση και ο φθορισμός των ουσιών σε διάφορες συγκεντρώσεις αλλά και διαφορετικούς διαλύτες καθώς επίσης και η συμπεριφορά τους όσον αφορά τη φωτολεύκανση μετά από ακτινοβόληση. Τέλος, μελετήθηκε η ικανότητά τους στην παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου μετά από ακτινοβόληση, προκαλώντας κατ' αυτό τον τρόπο την κυτταροτοξικότητα που είναι απαραίτητη στη φωτοδυναμική θεραπεία. Στη συγκεκριμένη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν παράγωγα της κουρκουμίνης σε μορφή διαλύματος. Αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο να προηγηθεί πριν τη μελέτη των ουσιών σε κύτταρα (in vitro) ή πειραματόζωα (in vivo) καθώς καθιστά την πειραματική διαδικασία περισσότερο ελέγξιμη. Είναι γεγονός ότι οι μελέτες των διαλυμάτων τείνουν να επηρεάζονται από λιγότερες μεταβλητές σε σχέση με τις μελέτες in vitro ή in vivo, συνεπώς, μπορούμε να εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε μηχανισμό αλλά και τις ιδιότητες των ουσιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι η κουρκουμίνη είναι μια πολλά υποσχόμενη ουσία καθώς παρουσιάζει σε μεγάλο βαθμό κάποια από τα φωτοφυσικά χαρακτηριστικά ενός φωτοευαισθητοποιητή για τη φωτοδυναμική διάγνωση αλλά και θεραπεία. el
heal.abstract The effect of light in biological tissues, the understanding of the mechanisms and the potential use of its results for diagnostic or therapeutic purposes has always occupied mankind. In the recent years, a systematic investigation is being conducted in the direction of both the diagnosis and the treatment of cancer using light. Photodynamic therapy (PDT) holds a dominant role among the various treatment methodologies that strive to use the possibilities of light. Photodynamic therapy is a new research approach to cancer therapy with broad application in many medical fields and primarily in oncology. PDT is based on the combined action of the following three elements: light, photosensitizer and oxygen. Each of these elements, if used individually in the same dose as in PDT, does not cause absolutely any damage to the tissue as the tissue destruction is based on the combined action of all the three. Several photosensitive substances with different characteristics are currently used in photodynamic therapy and the potential use of many others is being studied, too. Curcumin is a natural pigment widely known in Asian traditional medicine and culinary traditions for at least 4000 years. It is a stable substance with low toxicity, famous for the therapeutic effects it causes in a variety of diseases due to its biological and pharmacological properties. The present thesis aims to conduct a comparative study of three novel synthesized curcumin derivatives using photophysical methods in order to investigate their potential use as photosensitizers in photodynamic therapy. Therefore, we studied the absorption and fluorescence properties of the derivatives in various concentrations as well as different solvents and their behaviour regarding photobleaching. Finally, we also examined their ability to produce reactive oxygen species (ROS) after irradiation which is essential for the cytotoxicity in the photodynamic therapy. During the laboratory tests, the three novel synthesized curcumin derivatives were studied in solution. This procedure enables a higher level of control over the experiment, thus it is a necessary step before any further in vitro or in vivo studies of a given substance. It is a fact that the studies in solution tend to be affected by less environmental variables compared to in vitro or in vivo studies, so the scientists can examine every separate mechanism involved in the process and reach clear conclusions regarding the properties of the given substances. The results of this study revealed that curcumin is promising as it presents some of the basic photophysical characteristics of a photosensitizer both for the photodynamic diagnosis and therapy as well. en
heal.advisorName Γιόβα, Διδώ el
heal.committeeMemberName Αλεξανδράτου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Πολιτόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 146 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα