HEAL DSpace

Εμφανή, φέροντα μεταλλικά στοιχεία: η προσέγγιση της σύγχρονης μεταλλικής κατασκευής μέσα από την αναφορά σε σχηματισμούς που χρησιμοποίησε και ο Renzo Piano

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βασιλείου, Μαίρη el
dc.contributor.author Vasileiou, Mairi en
dc.date.accessioned 2018-07-27T08:05:16Z
dc.date.available 2018-07-27T08:05:16Z
dc.date.issued 2018-07-27
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/47433
dc.rights Default License
dc.subject Ελαφριές μεταλλικές κατασκευές el
dc.subject Χωροδικτυώματα en
dc.subject Δικτυώματα el
dc.subject Κόμβοι el
dc.subject Renzo Piano en
dc.subject Steel en
dc.subject Lightweight en
dc.subject Space frames en
dc.subject Trusses en
dc.subject Nodes en
dc.title Εμφανή, φέροντα μεταλλικά στοιχεία: η προσέγγιση της σύγχρονης μεταλλικής κατασκευής μέσα από την αναφορά σε σχηματισμούς που χρησιμοποίησε και ο Renzo Piano el
dc.title Exposed, steel lightweight structures and elements: the approach of modern metal construction through the reference to formations used by Renzo Piano en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Building, Iron and steel (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85017713) en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-06-28
heal.abstract Αφορμή για την εργασία αυτή αποτελεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μεταλλικές κατασκευές και κυρίως για την διαδικασία που συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό του μεταλλικού φορέα από την πιο μικρή λεπτομέρεια του κόμβου, μέχρι και την συνολική μορφή των δικτυωματικών συστημάτων, έτσι ώστε οι τεχνικές απαιτήσεις να υποτάσσονται στην αρχιτεκτονική σύλληψη. Η διερεύνηση γίνεται, σε ένα πρώτο επίπεδο, μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή με στόχο την κατανόηση του σχεδιαστικού τρόπου αντιμετώπισης των μεταλλικών κατασκευών μέχρι σήμερα, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, ενώ προηγείται μία συνοπτική ανάλυση των φορέων που μελετώνται έχουμε την παράθεση κάποιων παραδειγμάτων από το έργο ενός από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες του τελευταίου μισού αιώνα, που πειραματίστηκε και υλοποίησε, εκτός των άλλων, πολλά έργα με εμφανείς μεταλλικούς φορείς, του Renzo Piano. Τα παραδείγματα επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να ξεκινούν από μία μεγαλύτερη κλίμακα, μιας συνολικής λογικής του φορέα εστιάζοντας στην συνέχεια σε μία μικρότερη. Το πρώτο παράδειγμα αφορά σε μία εμφανή χωροδικτυωματική κατασκευή, το δεύτερο εστιάζει στην μελέτη μιας χωροδικτυωματικής δοκού, ενώ στο τρίτο εξετάζεται ο μεταλλικός κόμβος. Οι πτυχές των μεταλλικών στοιχείων που αναφέρονται εξετάζονται ως προς την διαφορετική αντιμετώπιση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους από τον αρχιτέκτονα, ο οποίος προσαρμόζει τις τεχνικές απαιτήσεις σε πολύ συγκεκριμένες προθέσεις, αυτές της ελαφρότητας και της κομψότητας που μπορεί να χαρακτηρίζει μία εμφανή, μεταλλική, φέρουσα κατασκευή. el
heal.abstract The reason of this study is my personal interest considering lightweight steel constructions and especially the process of designing light, visible steel elements, so that the technical requirements are subjected to the architectural conception. On a first level, a brief historical review is presented aiming at the understanding of dealing with metal structures through time and on a second level, while preceding a technical analysis of the subjects being studied, we have enumerated some examples from the work of one of the most important architects of the last half century, experimenting and realizing, among other projects, many buildings with exposed steel structures, Renzo Piano. The examples are chosen to start from a larger scale and progressively to focus on a smaller one, concluding in a node detail, using a “zoom in” strategy of study. The first example concerns an exposed space-frame structure, the second focuses on the study of a three-dimensional truss beam, while the third one examines the metal node. The aspects of the metal elements mentioned are considered in terms of the different handling of their technical characteristics by the architect, which adapts the technical requirements to very specific intentions, those of the lightness and elegance that can be characterized by an apparent, steel, bearing structure. en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record