HEAL DSpace

Το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό -brain drain - mobility

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παρασκευόπουλος, Ευστάθιος el
dc.contributor.author Paraskefopoulos, Efstathios en
dc.date.accessioned 2019-04-16T09:11:25Z
dc.date.available 2019-04-16T09:11:25Z
dc.date.issued 2019-04-16
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/48636
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)” el
dc.rights Default License
dc.subject Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό el
dc.subject Κινητικότητα el
dc.subject Παγκοσμιοποίηση el
dc.subject Brain drain en
dc.subject Circulation gain en
dc.subject Mobility en
dc.title Το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό -brain drain - mobility el
heal.type masterThesis
heal.classification ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ el
heal.classification ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ el
heal.classification ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ el
heal.classification ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-02-20
heal.abstract Η μετανάστευση δεν είναι καινούριο φαινόμενο , αλλά με την πάροδο του χρόνου , μεταβάλλονται ο τρόπος , οι λόγοι και τα μέρη που λαμβάνει χώρα . Στην παρούσα διατριβή που ακολουθεί , θα εξεταστεί το φαινόμενου του brain – drain , δηλαδή της διαρροής υψηλά εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού , προς ανεπτυγμένες χώρες. Στις αναπτυσσόμενες χώρες , υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό υψηλά ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού , που είτε έχει μεταναστεύσει από την χώρα καταγωγής του , είτε θα προβεί σε αυτή την κίνηση άμεσα . Στην Ελλάδα , αυξήθηκε σημαντικά ο ρυθμός μεταβολής του φαινομένου brain - drain , από το 2008 και μετά , δηλαδή την περίοδο της οικονομικής κρίσης . Οι λόγοι που ανθρώπινο δυναμικό μετακινείται από αναπτυσσόμενες χώρες προς ανεπτυγμένες είναι αρκετοί . Οι πιο βασικοί από αυτούς είναι οι οικονομικές απολαβές , οι καλύτερες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες στις χώρες προορισμού και η ευκαιρία του να εργαστούν στον κλάδο που αντιστοιχεί στο επίπεδο και το είδος των σπουδών τους . Ακόμα ένας λόγος που είναι από τους κύριους για την μετανάστευση , είναι η αναζήτηση για περαιτέρω σπουδές , οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός Ελλάδος . Οι παραπάνω παράγοντες , είναι οι παράγοντες ώθησης και έλξης ή push and pull factors . Παράλληλά με το φαινόμενο του brain – drain συμβαίνει και η παγκοσμιοποίηση , που επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το ένα την πορεία του άλλου . Με την παγκοσμιοποίηση , διευκολύνεται η μετακίνηση αγαθών , οικονομικών πόρων , ανθρωπίνου δυναμικού , πληροφοριών και ιδεών . Επιπροσθέτως με το brain – drain μεταφέρονται γνώσεις και πληροφορίες πιο εύκολα χρησιμοποιώντας ως μέσο το υψηλά ειδικευμένο προσωπικό . Όμως η παγκοσμιοποίηση έχει και αρνητικά αποτελέσματα με σύμμαχο το brain – drain , καθώς η εύκολη μετακίνηση του ανθρωπίνου δυναμικού , έχει συγκεντρώσει σε χώρες της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ περισσότερους ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους από αυτούς που χρειάζεται . Η εικόνα που δίνει η world stat bank είναι ότι οι παγκόσμιες ροές ανθρωπίνου δυναμικού , ακολουθούν αυξητικά τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της γης . Αν όμως εστιάσουμε στα στατιστικά , όπου θα ελέγξουμε την μετακίνηση υψηλά ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού από αναπτυσσόμενες χώρες προ ανεπτυγμένες , τότε η αντίστοιχη αύξηση έχει τριπλάσιο αριθμό . Στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης , το φαινόμενο του brain – drain , εκδηλώθηκε παράλληλα με την είσοδο ανειδίκευτου ανθρωπίνου δυναμικού . Η υπογεννητικότητα , η έλλειψη θέσεων εργασίας και η έλλειψη οικονομικών πόρων , έκαναν το δρόμο της μετανάστευσης μοναδικό . Ένα επιπλέον πρόβλημα στην Ελλάδα , είναι ότι το brain – drain έχει κάνει την εμφάνισή του χωρίς το brain - circulation , σε αντίθεση με αρκετές χώρες της Ευρώπης . Η παρούσα μελέτη , εξετάζει τους παράγοντες που σχετίζονται με την κινητικότητα των Ελλήνων σε χώρες της Ευρώπης , παράλληλα με την άποψη Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα . Για αυτό δημιουργήθηκαν δύο ερωτηματολόγια , ένα για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε χώρες; της Ευρώπης και ένα για τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα . Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρχές του Οκτωβρίου και στις αρχές του Νοεμβρίου συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα και ακολούθησε η ανάλυση . Από την ανάλυση , προκύπτει η χώρα πόλος έλξης της Ευρώπης για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι η Γερμανία , ενώ η πλειοψηφία των μεταναστών θέλει κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα . Επίσης οι περισσότεροι από τους Έλληνες του εξωτερικού , μετανάστευσαν για καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθολογική αναβάθμιση . Η άποψη των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα , δεν διαφέρει σημαντικά , για το ποια είναι η κατάσταση αυτή την στιγμή στην Ελλάδα και ποιες ευκαιρίες δίνονται στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης . Αρκετά σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι αρκετοί από τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα , φοβούνται να μετακινηθούν , διότι δεν γνωρίζουν την γλώσσα . el
heal.advisorName Νικάνδρου, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Χαλικιάς, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Σαλαβού, Ελένη el
heal.committeeMemberName Νικάνδρου, Ειρήνη el
heal.academicPublisher other el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 111 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record