HEAL DSpace

Βρεφονηπιακός σταθμός στο Χαλάνδρι

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Χαραλαμπίδου, Σόνια el
dc.contributor.author Ηλιοπούλου, Ασημίνα Π. el
dc.contributor.author Iliopoulou, Asimina P. en
dc.date.accessioned 2013-04-05T13:30:06Z
dc.date.available 2013-04-05T13:30:06Z
dc.date.copyright 2013-04-04 -
dc.date.issued 2013-04-05
dc.date.submitted 2013-04-04 -
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7926
dc.description.abstract Το έντονο ενδιαφέρον μου για το σχεδιασμό ενός χώρου που μπορεί να παρέχει ένα κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας περιβάλλον, ώστε ο χώρος αυτός να λειτουργήσει σαν μέσο εκπαίδευσης και νοητικής ανάπτυξης του παιδιού, ήταν η αιτία για την επιλογή του θέματος της διπλωματικής μου εργασίας. Επέλεξα δε το συγκεκριμένο οικόπεδο στο Χαλάνδρι, γατί συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία καταλληλότητας που απαιτεί το θέμα. Στο κτίριο που σχεδίασα, διακρίνουμε δυο ενότητες χώρων. Τους δημόσιους και τους πιο ιδιωτικούς. Οι αίθουσες των παιδιών είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ηλικίας, των βρεφών, των προνηπίων και των νηπίων. Οι χώροι αυτοί είναι εύκολα αναγνώσιμοι από τους μικρούς μαθητές από τον διαφορετικό χρωματισμό τους. Ένας τοίχος, που ακλουθεί τα χνάρια ενός παλιού μονοπατιού και διασχίζει το οικόπεδο από βορρά προς νότο, φαίνεται σαν να διαπερνά τους όγκους των τμημάτων του κτιρίου. Ιδιαίτερο ρόλο στη σύνθεση μου έπαιξε και η διαπλοκή του εσωτερικού με τον υπαίθριο χώρο του. Το κτίριο διαθέτει δυο αυλές με παιχνίδια και χώρους για πράσινο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και τη διαμόρφωση του προσχολικού χώρου θα πρέπει να είναι ευχάριστα, φωτεινά, χαρούμενα και να καλύπτουν της ανάγκες της αισθητικής, της άνεσης, της ασφάλειας και της δυνατότητας ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Στόχος μου, γενικά, είναι ο χώρος του κτιρίου να είναι ευχάριστος και φιλικός, παιχνιδιάρικος και δημιουργικός και προκλητικός για τα μάτια των παιδιών και την φαντασία. el
dc.description.abstract The reason for choosing the topic of my thesis was my intense interest in the design of a place that can provide a suitable for preschooler’s environment, so that this place could serve as a means of education and cognitive development of the child, I chose this particular plotin Halandri because it has all the elements required by my subject. In the building that I designed, two section spaces are distinguished: the public and the more private. The classrooms of children are shaped according to the needs of each age, infants, toddlers and preschool. These sites are easily readable by young students from thedifferent coloration. A wall that follows the footsteps of an old trail and crosses the land from north to south, it looks like it crosses the volumes of the building parts. Special role in my compositions played the interweaving of interior space with the outdoor. The building has two courtyards with toys and green spaces. The materials used for the construction and layout of the preschool site should be fun, bright, cheerful and meet the needsof aesthetics, comfort, safety and the capability of child's personality development. My goal, generally, is the site of the building to be pleasant, friendly, playful, creative and challenging for children's eyes and imagination. en
dc.description.statementofresponsibility Ασημίνα Π. Ηλιοπούλου el
dc.language.iso el en
dc.rights ETDFree-policy.xml en
dc.subject Βρεφονηπιακοί σταθμοί el
dc.subject Νηπιαγωγείο el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Προσχολική αγωγή el
dc.subject Βρέφη el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.subject Νήπια el
dc.subject Κύβος el
dc.subject Χαλάνδρι el
dc.subject Nursery schools en
dc.subject Kindergartens en
dc.subject Preschool en
dc.subject Preschool education en
dc.subject Infants en
dc.subject Education en
dc.subject Toddlers en
dc.subject Cube en
dc.subject Halandri en
dc.title Βρεφονηπιακός σταθμός στο Χαλάνδρι el
dc.title.alternative Nursery School in Halandri en
dc.type bachelorThesis el (en)
dc.date.accepted 2012-10-29 -
dc.date.modified 2013-04-04 -
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού el
dc.date.recordmanipulation.recordcreated 2013-04-05 -
dc.date.recordmanipulation.recordmodified 2013-04-05 -


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record