HEAL DSpace

Επιδημιολογία και μικροβιακή αντοχή με βάση τα λύματα – Ειδική εστίαση στην πανδημία SARS-COV-2

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τζαβάρα, Ευαγγελία - Αικατερίνη el
dc.contributor.author Tzavara, Evangelia - Aikaterini en
dc.date.accessioned 2022-07-19T08:51:54Z
dc.date.available 2022-07-19T08:51:54Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55406
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23104
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Default License
dc.subject Μικροβιακή αντοχή el
dc.subject Επιδημιολογία el
dc.subject Λύματα el
dc.subject SARS-COV-2 en
dc.title Επιδημιολογία και μικροβιακή αντοχή με βάση τα λύματα – Ειδική εστίαση στην πανδημία SARS-COV-2 el
heal.type masterThesis
heal.classification Περιβαλλοντική Τεχνολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-03-08
heal.abstract Η Aντιμικροβιακή Αντοχή είναι απλώς η ικανότητα των βακτηρίων να χτίζουν ανοσία έναντι ενός αντιβακτηριακού στο οποίο κάποτε ανταποκρίνονταν. Το φαινόμενο της Αντιμικροβιακής Αντοχής δημιουργεί υψηλές κοινωνικές και περιβαλλοντικές πιέσεις. Μάλιστα, προβλέπεται ότι εξαιτίας της έχουμε 25.000 θανάτους κάθε χρόνο μόνο στην ΕΕ και επτακόσιες χιλιάδες παγκοσμίως. Άρα, πολλά φάρμακα στα πλαίσια αυτού του φαινομένου χάνουν την σκοπιμότητα τους. Μάλιστα, παρόλο που πολλά φάρμακα ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, μπορεί να δημιουργηθεί ανθεκτικότητα ως προς το αντιβιοτικό τόσο στην εν λόγω κατηγορία όσο και σε άλλες κατηγορίες, καθιστώντας έτσι πολύ δύσκολο τον έλεγχο και τον περιορισμό του προβλήματος. Η διάδοση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων γίνεται μέσω της τροφικής αλυσίδας, του ρουχισμού , του οικοσυστήματος, του εμπορίου, των ταξιδιών, των νοσοκομειακών λοιμώξεων κ.α. Επίσης, φάρμακα κακής ποιότητας οδηγούν στην ανθεκτικότητα των αντιβιοτικών εκθέτοντας μικρόβια στο αίμα μέσω υποθεραπευτικών ποσοτήτων φαρμάκου, σύμφωνα με τις οποίες η συνταγή φαρμάκου δεν περιέχει αρκετή ποσότητα από το δραστική θεραπευτική ουσία. Τα αντιβιοτικά έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν λοιμώξεις ως αποτέλεσμα μικροοργανισμών. Αντίθετα, τα μικρόβια επιστρέφουν και διευρύνουν νέες τεχνικές για να επιβιώσουν. Συγκεκριμένα, τα βακτήρια μέσω του DNA τους εντοπίζουν νέες οδούς και δημιουργούν μηχανισμούς αντίστασης. Για να εξεταστούν οι οικονομικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις της αντιμικροβιακής αντοχής στην ασφάλεια, οι αρχηγοί κρατών, υπουργείων οικονομικών και γεωργίας και, φυσικά τα κυβερνητικά στελέχη θα πρέπει να κατανοήσουν το φαινόμενο της αντιμικροβιακής αντοχής καθώς το ρίσκο που ενέχει για την δημόσια υγεία. H Επιδημιολογία που βασίζεται στα λύματα χρησιμοποιείται συνήθως για τον εντοπισμό της παρουσίας χημικών ουσιών ή παθογόνων σε μια κοινότητα. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ενώσεις που καταναλώνονται από τον άνθρωπο αποβάλλονται στα ούρα και αντιμετωπίζονται αναλλοίωτες ή ως συνδυασμός μεταβολιτών. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας SARS-COV-2, το RNA του CoVid-2 εντοπίστηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και έτσι η προαναφερθείσα τεχνική κρίθηκε αναγκαία κατά την διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης της δημόσιας υγείας. Με άλλα λόγια, ο κλάδος της επιδημιολογίας που βασίζεται στην ανάλυση των λυμάτων μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα σύστημα πρώιμης προειδοποίησης λοιμώξεων και ασθενειών. el
heal.advisorName Μαμάης, Δανιήλ el
heal.committeeMemberName Μαλαμής, Συμεών el
heal.committeeMemberName Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Μαμάης, Δανιήλ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 98 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record