HEAL DSpace

Εκδοχές του μοντέρνου στη σύγχρονη πραγματικότητα: το παράδειγμα του Πάτροκλου Καραντινού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Συλεούνη, Σταυρούλα el
dc.contributor.author Σωτηροπούλου, Πολυξένη el
dc.contributor.author Syleouni, Stavroula en
dc.contributor.author Sotiropoulou, Polyxeni en
dc.date.accessioned 2015-04-28T07:54:44Z
dc.date.available 2015-04-28T07:54:44Z
dc.date.issued 2015-04-28
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/40620
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.344
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Μοντέρνο el
dc.subject Πάτροκλος Καραντινός el
dc.subject Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου el
dc.subject Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης el
dc.subject Μουσείο Ακρόπολης el
dc.subject Modern movement en
dc.subject Archeological Museum of Heraklion en
dc.subject Archeological Museum of Thessaloniki en
dc.subject Patroklos Karantinos en
dc.subject Acropolis Museum en
dc.title Εκδοχές του μοντέρνου στη σύγχρονη πραγματικότητα: το παράδειγμα του Πάτροκλου Καραντινού el
dc.title Version of the modern movement in contamorary life: the example of Patroklos Karantinos en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Architecture, Modern--20th century--Greece (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2009115438) en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-03-11
heal.abstract Αρχιτεκτονική κληρονομιά και μοντέρνο: έννοιες γνωστές και ιδιαίτερα σημαντικές για την αρχιτεκτονική κοινότητα του σήμερα. Πώς όμως ο σεβασμός αυτός, αντικατοπτρίζεται στη σύγχρονη ζωή των κτιρίων-«μύθων»; Σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα κτίρια της περίφημης δεκαετίας του ‘30, τα λαμπρά δείγματα της νέας ελληνικής αρχιτεκτονικής; Σκοπός της παρούσας έρευνας δεν είναι να εξυμνήσει το μοντέρνο κίνημα και τα δημιουργήματά του, αλλά να τα αναζητήσει και να τα εντοπίσει στη σύγχρονη πόλη σε μια προσπάθεια να τα ζήσει και μαζί με αυτά να γνωρίσει την ιστορία του τόπου και τελικά να προβληματιστεί για τη σύγχρονη εικόνα της αρχιτεκτονικής και της πόλης, ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των χρηστών της. Αφετηρία και σημείο αναφοράς για την έρευνα αποτελεί το έργο του Πάτροκλου Καραντινού. Ο Καραντινός, σημαντικός εκπρόσωπος της γενιάς του ‘30 και με έργο που συνεχίζεται μέχρι τη δεκαετία του ‘60, έχει χωρίς αμφιβολία συμβάλει στη διαμόρφωση της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, η παρακάτω εργασία δεν αποτελεί μονογραφία του αρχιτέκτονα, αλλά αναγνωρίζοντας την αξία του έργου του, επιχειρεί να το γνωρίσει στην ζωντανή εκδοχή του, αυτή που ξεπερνά τα σχέδια και τη βιβλιογραφία και συντάσσεται στον πραγματικό χώρο και χρόνο. Η αναζήτηση αυτή καταλήγει στην εξέταση της σημερινής εικόνας των κτιρίων των μουσείων και συγκεκριμένα στην κριτική θεώρηση των μελετών εκσυγχρονισμού που έχουν πραγματοποιηθεί στα Αρχαιολογικά μουσεία Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης, σε αντιπαράθεση με τη μελέτη εκσυγχρονισμού, που είχε συντάξει ο Καραντινός, αυτή τη φορά, για το μουσείο Ακρόπολης. el
heal.abstract Architectural heritage and modern movement are known and highly significant for the architecture community today. But how is this respect reflected in the contemporary life of modern buildings? In what situation are nowadays the buildings of the glorious 30s, the brilliant samples of the Greek architecture? The purpose of this research is not to extol the modern movement and its projects, but to search and to find them in the city, trying to live with them and getting to know their history and finally to wonder about the contemporary overview of the architecture and the city, as a result of the behavior of their users. Starting and reference point for the research is the work of Patroklos Karantinos. Karantinos is an important representative of the 30's who works until the 60 and he has no doubt contributed to the Greek modern architecture. However, the following project is not a monograph of the architect, but recognizing the value of his work, tries to explore its live version, one that surpasses the bibliography and is formed in real space and time. This search leads to an examination of the current image of the buildings of museums and the critical view of the restoration studies for the Archaeological Museum of Heraklion and Thessaloniki, as opposed to the modernization study, drawn up by Karantinos, this time, for the Acropolis museum. en
heal.advisorName Τουρνικιώτης, Παναγιώτης el
heal.committeeMemberName Βοζάνη, Αριάδνη el
heal.committeeMemberName Αγγελής, Γεώργιος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.academicPublisherID ntua el
heal.numberOfPages 143 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα