HEAL DSpace

Re - thinking Rethink Athens : κριτική αποτίμηση της προτεινόμενης πεζοδρόμησης της Οδού Πανεπιστημίου και της ταυτόχρονης δημιουργίας γραμμής Τραμ Σύνταγμα - Πατήσια

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσαγκίρης, Ιωάννης el
dc.contributor.author Tsagkiris, Ioannis en
dc.date.accessioned 2015-10-29T11:25:07Z
dc.date.available 2015-10-29T11:25:07Z
dc.date.issued 2015-10-29
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41470
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4731
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Πολεοδομία - Χωροταξία (Κατ. Β')" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πανεπιστημίου el
dc.subject Πεζοδρόμηση el
dc.subject Τραμ el
dc.subject Ίδρυμα Ωνάση el
dc.subject Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός el
dc.subject Rethink Athens en
dc.subject Panepistimiou Street en
dc.subject Tramway en
dc.subject Pedestrianization en
dc.subject Mobility en
dc.title Re - thinking Rethink Athens : κριτική αποτίμηση της προτεινόμενης πεζοδρόμησης της Οδού Πανεπιστημίου και της ταυτόχρονης δημιουργίας γραμμής Τραμ Σύνταγμα - Πατήσια el
dc.title Re - thinking Rethink Athens : A critical view on the proposed pedestrianization of Panepistimiou Street en
heal.type masterThesis
heal.classification Πολεοδομία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-20
heal.abstract Η οδός Πανεπιστημίου είναι από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους οδικούς άξονες του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας, ο οποίος συνδέει τις δύο πιο εμβληματικές πλατείες της Αθήνας, την πλατεία Ομονοίας με την πλατεία Συντάγματος. Τα τελευταία χρόνια προωθείται η ιδέα της πεζοδρόμησης της οδού Πανεπιστημίου με την ταυτόχρονη δημιουργία γραμμής Τραμ που θα ξεκινάει από το Σύνταγμα και θα καταλήγει στα Άνω Πατήσια. Η ιδέα αυτή είχε σαν αφετηρία ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Τουρνικιώτη, το οποίο ερευνητικό αποτέλεσε με τη σειρά του τον προπομπό ενός διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με την επωνυμία «Rethink Athens», και ο οποίος αφορούσε ακριβώς στην υλοποίηση της αρχικής ιδέας όπως αυτή αποτυπωνόταν στο προαναφερθέν ερευνητικό πρόγραμμα. Η προοπτική της πεζοδρόμησης της Οδού Πανεπιστημίου δημιούργησε σχεδόν άμεσα δύο αντιμαχόμενα «στρατόπεδα», με το ένα να αποτελείται από ένθερμους υποστηρικτές της εν λόγω παρέμβασης και το άλλο από σφοδρούς πολέμιούς της. Οι υπερασπιστές της πρότασης εστιάζουν στην αναβάθμιση του Κέντρου μέσω της διαδικασίας αυτής ενώ όσοι στέκονται απέναντί της αναδεικνύουν μια σειρά από προβλήματα που θα επιφέρει η υλοποίησή της. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των ζητημάτων που θέτουν και οι μεν και οι δε, όπως και μια αποτύπωση του δημόσιου λόγου γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, από την πρώτη εξαγγελία μέχρι την σημερινή αναβολή, μέσα από δηλώσεις πολιτικών και ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και την εκτεταμένη αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά, τόσο επιστημονικά, όσο και γενικότερου ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια θα ιχνηλατηθεί και η περίπτωση της δημιουργίας της γραμμής Τραμ Σύνταγμα - Πατήσια, μια παράμετρος που, αν και περιλαμβάνεται στην πρόταση του Rethink και θα επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της πόλης, αν τελικά υλοποιηθεί, έχει μείνει εν πολλοίς έξω από τη διαφωνία περί της αναγκαιότητας ή όχι του έργου. Ακόμα θα μελετηθούν ενδεικτικά περιπτώσεις ευρωπαϊκών πόλεων που έχουν γραμμές Τραμ στο ιστορικό τους κέντρο, όπως το Άμστερνταμ, το Βερολίνο και η Κωνσταντινούπολη. Τέλος θα επιχειρηθεί να γίνει μια συνολική αποτίμηση της πρότασης και να διερευνηθούν οι πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις είτε από την ολοκλήρωσή του είτε, αντίθετα, από την εγκατάλειψή του, μια προοπτική που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα καθώς στην παρούσα συγκυρία το έργο έχει «παγώσει» από τη στιγμή που δεν έχουν εξασφαλιστεί τα απαιτούμενα κονδύλια για την υλοποίησή του. el
heal.abstract Panepistimiou Street is one of the most significant and historical roads of the urban area of Athens, as it connects two of the most emblematic squares of the city, Omonoia Square and Syntagma Square. During the last five years, the idea of pedestrianization of this street and the creation of a tramway route from Syntagma Square to Ano Patissia is promoted. This idea derived from a survey conducted by the EMP and the professor P. Tournikiotis, which led to an international contest named “Rethink Athens”. The perspective of this intervention created almost instantly two “battling sides”, the ones that were fervently in favor of it, and the ones that were adamant against it. The supporters of the proposal focus on the upgrade of the city center that will occur if it’s created, while the opponents point out a series of problems it will bring along. The aim of this thesis is to examine the issues raised by both categories and to record the public discourse around this issue, since the first announcement to today’s deferment, through political statements, official texts and articles written in magazines and newspapers. It will also examine the proposed creation of the tramway line Syntagma –Ano patissia, a parameter that, although included in the proposal of Rethink and will perform an important role in the function of the city if finally implemented, has largely stayed out of the dispute concerning the necessity or not of the project. Furthermore, there will be a study of other European cities that have tramway lines in their historical center, such as Amsterdam, Berlin and Istanbul. Finally, there will be an attempt to make an overall assessment of the proposal and to explore the possible future effects or completion or, conversely, the abandonment of the project, a perspective that is not far from reality as in the current situation the project is "frozen" since the necessary funds for its implementation have not been ensured. en
heal.advisorName Σαρηγιάννης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Πολύζος, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Ψαράκη, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 97
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα