HEAL DSpace

Η ενετική έπαυλη της κρητικής υπαίθρου: (16ος – 17ος αι.)

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Αποστολάκη, Χρυσούλα el
dc.contributor.author Apostolaki, Chrysoula en
dc.date.accessioned 2015-12-10T11:09:24Z
dc.date.available 2015-12-10T11:09:24Z
dc.date.issued 2015-12-10
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41770
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.1205
dc.rights Default License
dc.subject Κρήτη el
dc.subject Ενετοκρατία el
dc.subject Επαύλεις el
dc.subject Ύπαιθρος el
dc.subject Αναγέννηση el
dc.subject Venetian occupation en
dc.subject Villas en
dc.subject Countryside en
dc.subject Crete en
dc.subject Renaissance en
dc.title Η ενετική έπαυλη της κρητικής υπαίθρου: (16ος – 17ος αι.) el
dc.title The venetian villa of the cretan countryside: (16ος – 17ος c.) en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Manors--Crete (Greece) (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh91002672) en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-05-28
heal.abstract Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, η Κρήτη πωλείται στην Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας. Με την απόκτηση της Κρήτης η Βενετία θα συμπλήρωνε και θα έκλεινε στο Νότο την αλυσίδα των νησιωτικών της κτήσεων στη Μεσόγειο και θα δημιουργούσε συνάμα μια γέφυρα για το εμπόριό της στην Αίγυπτο και την Ανατολή. Πέρα όμως από εμπορικό σταθμό η Κρήτη αποτελλεί και μια παραγωγική δύναμη, εξάγοντας τα προιόντα της αγροτικής παραγωγής στην Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, οι Ενετοί για να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν αποτελεσματικά την νέα κτήση εγκαθίστανται στο νησί και επιβάλλουν την πολιτιστική τους ταυτότητα. Με την πάροδο των χρόνων το ενετικό με το κρητικό στοιχείο αφομοιώνονται και δημιουργείται η Κρητική Αναγέννηση, ένα ρεύμα τόσο στα γράμματα, την τέχνη και την μουσική, αλλά και στην αρχιτεκτονική. Τα αστικά κέντρα του νησιού μεγαλώνουν, ξεφεύγουν από τα βυζαντινά τους όρια και περιτοιχείζονται με νέα τείχη, ενώ όλη η οικοδομική δραστηριότητα του νησιού λαμβάνει αναγεννησιακές μορφές κατά τα πρότυπα της μητρόπολης. Η δραστηριότητα των Ενετών δεν περιορίστηκε όμως μόνο στα αστικά κέντρα. Μετά τον 15ο αιώνα, και καθώς η αστική τάξη ισχυροποιείται στις πόλεις του νησιού, οι ευγενείς της εποχής επεκτείνουν και ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητά τους στην ύπαιθρο και δημιουργούν μεγάλες κατοικίες με εμφανή αναγεννησιακά χαρακτηριστικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της δομής αυτών των κατοικιών, ο ρόλος τους στο κοινωνικό - οικονομικό πλαίσιο της εποχής, αλλά και οι αναγεννησιακές επιρροές τους, από τη μητρόπολη και τα τοπικά αστικά κέντρα. el
heal.abstract During the 13th century the Venetian Republic acquires the island of Crete, completing a chain of possessions in the south of the Mediterranean and creating a bridge for its commercial routes towards Egypt and the Levant. Besides being a major trading post, Crete provided Venice with a significant amount of rural land, exporting its agricultural goods to the Western Mediterranean. As a result, for the outmost exploitation of the new acquisition, the Venetian nobility proceeds to permanent settlement in the island and impose their cultural identity. Progressively, the Cretan and Venetian cultural elements by their merging will lead to the Cretan Renaissance, an expression in letters, art, music but also architecture. The major cities of the island grow beyond the Byzantine boundaries and are fortified with new walls, while all the construction activity of the island adopts Renaissance forms by the standards of the metropolis. The activity of the Venetians was not limited to the urban centers. After the 15th century, and as the middle class in the cities of the island the nobles expand and strengthen their economic activity in the rural areas and create large residences with evident Renaissance features. The aim of this study is to investigate the structure of these houses, their role in the socio – economic environment of the era, along with their Renaissance influences from the metropolitan centre and the local urban settlements. en
heal.advisorName Μαρίνου, Γεωργία el
heal.committeeMemberName Ντάφλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Φατσέα, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record