HEAL DSpace

Κέντρο Πρόληψης και Διαχείρισης Σεισμικών Φαινομένων στην Κεφαλονιά.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βασιλάτου, Βαρβάρα el
dc.contributor.author Χούχου, Γεωργία el
dc.contributor.author Vasilatou, Varvara en
dc.contributor.author Chousou, Georgia en
dc.date.accessioned 2016-02-17T09:32:16Z
dc.date.available 2016-02-17T09:32:16Z
dc.date.issued 2016-02-17
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42003
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12177
dc.rights Default License
dc.subject Σεισμός el
dc.subject Ερευνητικά κέντρα el
dc.subject Σεισμολογικό κέντρο el
dc.subject Κεφαλονιά el
dc.subject Ξύλο el
dc.subject Ξύλινες κατασκευές el
dc.subject Υπόσκαφο el
dc.subject Αντισεισμικός σχεδιασμός el
dc.subject Earthquake en
dc.subject Research center el
dc.subject Seismologic center el
dc.subject Cephalonia el
dc.subject Wood el
dc.subject Wooden structures el
dc.subject Underground architecture el
dc.subject Antiseismic design el
dc.title Κέντρο Πρόληψης και Διαχείρισης Σεισμικών Φαινομένων στην Κεφαλονιά. el
dc.title Earthquake Management Center in Kefalonia en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Από την παρατήρηση στη συμμετοχή el
heal.secondaryTitle Observation and Participation en
heal.classification Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-21
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί ο σχεδιασµός πρότυπου κέντρου έρευνας, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης αναφορικά με το σεισµικό φαινόµενο. Το κέντρο χωροθετείται στην Κεφαλονιά, περιοχή µε ιδιαίτερα τεκτονικά χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στην πρώτη θέση της λίστας των περιοχών υψηλότερης σεισµικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το φαινόμενο του σεισµού διευρευνάται ως εγγενές της στοιχείο, που προσδιορίζει το «πνεύµα του τόπου». Πρόκειται για χειρονοµία υπερτοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό τη δηµιουργία τοποσήµου «µνήµης» και ευαισθητοποίησης. Κύριος στόχος του εγχειρήµατος αποτελεί ακριβώς, η ευαισθητοποίηση, εξοικείωση και µείωση της τρωτότητας της κοινωνίας. Η σημειολογική ερμηνεία του τόπου λειτουργεί ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόησή του από τους επισκέπτες και τη δημιουργία χωρικών εμπειριών με στόχο την προσέγγιση του φαινομένου. Με άξονα την ολοκληρωμένη εμπειρία του χώρου από τον χρήστη, στοιχεία όπως ιστορία, μνήμη, οπτικές, χαράξεις και υλικά, αναλύονται, επανερμηνεύονται και εντάσσονται στον σχεδιασμό. Τα μορφολογικά στοιχεία και τα υλικά που επιλέγονται, με τις αναφορές τους στη μνήμη, παρέχουν τις απαραίτητες αφορμές για περαιτέρω ανάγνωση και διερεύνηση. Πρόκειται για την οργάνωση μίας αφήγησης στον χώρο και τον χρόνο που επιχειρεί να προσδώσει το ιστορικό αποτύπωμα του σεισμικού φαινομένου στον τόπο και τη μνήμη των κατοίκων και των επισκεπτών της Κεφαλονιάς. el
heal.abstract The purpose of the present study is the design of an institute for research, awareness and education regarding the seismic phenomenon. The center is located in Cephalonia, an area with particular tectonic features, classified at the top of the list of areas with the highest seismicity in Greece and Europe. The earthquake is investigated as an intrinsic factor that determines the "spirit of place". It is regarded as a gesture of supralocal character, in order to create a landmark of memory and awareness. The main objective of the project is, indeed, obtaining awareness and familiarization with the phenomenon, in addition to reducing population vulnerability. Therefore, the semiological interpretation of the place shall serve as a tool for deeper understanding by visitors, as well as creating spatial experiences in order to approach the phenomenon. By focusing on the complete experience of the place by the user, information such as history, memory, perspectives, tracings and materials are analyzed, reinterpreted and integrated into the design. The morphological elements and materials selected, with their references to memory, provide the necessary pretexts for further reading and investigation. This is the formation of a narration in space and time, trying to attach the historical footprint of seismic phenomenon in the place and the memory of residents and visitors of the island. en
heal.advisorName Παπαϊωάννου, Τάσης el
heal.advisorName Papaioannou, Tasis en
heal.committeeMemberName Ζαχαριάδης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Zachariadis, Ioannis en
heal.committeeMemberName Μπουγιατιώτη, Φλώρα - Μαρία el
heal.committeeMemberName Bougiatioti, Flora - Maria el
heal.committeeMemberName Ντάφλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Daflos, Konstantinos en
heal.committeeMemberName Παγώνης, Αθανάσιος el
heal.committeeMemberName Pagonis, Thanasis en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 168
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record