HEAL DSpace

Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πολυώροφης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ψύλλα, Ελένη-Μαρία el
dc.contributor.author Psylla, Eleni-Maria en
dc.date.accessioned 2016-06-22T07:41:42Z
dc.date.available 2016-06-22T07:41:42Z
dc.date.issued 2016-06-22
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/42791
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.4410
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αποτίμηση el
dc.subject Φέρουσα ικανότητα el
dc.subject Οπλυσμένο σκυρόδεμα el
dc.subject Ανάλυση κατασκευής el
dc.subject Assessment en
dc.subject Structure analysis en
dc.subject Concrete en
dc.subject Retrofit en
dc.title Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πολυώροφης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα. el
heal.type masterThesis
heal.classification Δομική Μηχανική el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2015-10-21
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και η ανάλυση της συμπεριφοράς ενός υφιστάμενου πολυώροφου κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, τόσο με ελαστικές όσο και με ανελαστικές μεθόδους. Η κατασκευή που μελετάται είναι ένα πενταώροφο κτήριο με υπόγειο, πιλοτή και δώμα στην πόλη του Βόλου, το οποίο μελετήθηκε και σχεδιάσθηκε το 1991. Οι ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης που εφαρμόζονται είναι αυτές της δυναμικής φασματικής ανάλυσης και της γραμμικής ανάλυσης χρονοϊστορίας. Οι ανελαστικές μέθοδοι ανάλυσης περιλαμβάνουν τη στατική ανελαστική μέθοδο (Pushover) και τη δυναμική ανελαστική μέθοδο (ανάλυση χρονοϊστοριών). Η έκβαση της αποτίμησης υποδεικνύει την επάρκεια της κατασκευής έναντι διαφόρων φορτιστικών περιπτώσεων και διερευνάται αν και κατά πόσο αυτή χρειάζεται επισκευή ή ενίσχυση. Αναλυτικότερα: Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη αναφορά στη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της αποτίμησης των υφιστάμενων κατασκευών καθώς και μια σύντομη εισαγωγή στο αντικείμενο της παρούσας εργασίας και αναφορά στα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η υπό μελέτη κατασκευή και περιγράφεται η διαδικασία της προσομοίωσής της στο λογισμικό SAP2000 για την περεταίρω ανάλυσή της. Καθορίζονται οι ιδιότητες των υλικών, τα χαρακτηριστικά των διατομών καθώς και οι επιβαλλόμενες φορτίσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ιδιομορφική ανάλυση του φορέα και παρουσιάζονται οι ελαστικές μέθοδοι ανάλυσης που εφαρμόζονται στο προσομοίωμα. Αρχικά, παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της δυναμικής φασματικής ανάλυσης με χρήση του φάσματος του Ευρωκώδικα 8. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας κατά την οποία γίνεται χρήση του επιταχυνσιογραφήματος του σεισμού της Κορίνθου (1981). Παρουσιάζονται τα μέγιστα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη που προκύπτουν από κάθε ανάλυση και γίνεται σύγκριση μεταξύ τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο σύγχρονος τρόπος σχεδιασμού των κατασκευών που βασίζεται στον αντισεισμικό σχεδιασμό με στάθμες επιτελεστικότητας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, εκτελούνται οι ανελαστικές μέθοδοι ανάλυσης. Αρχικά, αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της στατικής ανελαστικής μεθόδου (Pushover). Παρουσιάζονται οι μέθοδοι υπολογισμού του σημείου επιτελεστικότητας της κατασκευής και η εφαρμογή της ανάλυσης στο προσομοίωμα. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις δύο κατανομές της οριζόντιας φόρτισης, ομοιόμορφης και τριγωνικής, που εφαρμόζονται στο φορέα. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η ανελαστική δυναμική ανάλυση κάνοντας χρήση της ίδιας σεισμικής καταγραφής που χρησιμοποιήθηκε και κατά τη γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της. Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις, ελαστικές και ανελαστικές για την επάρκεια της υφιστάμενης κατασκευής. el
heal.advisorName Κουμούσης, Βλάσης el
heal.committeeMemberName Νεραντζάκη, Μαρία el
heal.committeeMemberName Λαγαρός, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα