HEAL DSpace

Το σώμα του αρχιτέκτονα: χαρτογράφηση μέσα από ένα πείραμα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Symiakakis, Emmanouil Nikolaos en
dc.contributor.author Κωστιάνη, Σταματίνα el
dc.contributor.author Kostiani, Stamatina en
dc.contributor.author Συμιακάκης, Εμμανουήλ Νικόλαος el
dc.date.accessioned 2016-07-26T08:42:04Z
dc.date.available 2016-07-26T08:42:04Z
dc.date.issued 2016-07-26
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43265
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.1571
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Σώμα el
dc.subject Τεχνολογία el
dc.subject Πείραμα el
dc.subject Σχεδιασμός el
dc.subject Εργαλεία el
dc.subject Σωματικότητα el
dc.subject Χαρτογράφηση el
dc.subject Body en
dc.subject Technology el
dc.subject Experiment el
dc.subject Tools el
dc.subject Design el
dc.subject Cartography el
dc.subject Embodiment el
dc.title Το σώμα του αρχιτέκτονα: χαρτογράφηση μέσα από ένα πείραμα el
dc.title Architects's body: cartography through an experiment en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Architectural design (URL: http://skos.um.es/unesco6/330501) en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-06-29
heal.abstract Το σώμα μας αποτελεί μέρος του κόσμου και ταυτόχρονα το μέσο με το οποίο τον αντιλαμβανόμαστε κατά τα λόγια του Γάλλου φιλόσοφου M.Merleau-Ponty. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, ιδωμένα ως προεκτάσεις του, επεκτείνουν δυνατότητές μας στην αντίληψη και στη δημιουργία στον χώρο . Tο σώμα υλικά και εννοιολογικά αποτελεί μια οντότητα κινούμενη και μεταβαλλόμενη εξ’ ορισμού στον χώρο και στον χρόνο. Παράλληλα, παρακολουθούμε την σύγχρονη τεχνολογία να εξελίσσει τα εργαλεία-προεκτάσεις του, για να του προσφέρουν συνεχώς νέες δυνατότητες και να βελτιώνουν τις συνθήκες διάδρασής τους μαζί του. Η λειτουργία του σώματος ερευνάται προσεκτικά με αποτέλεσμα να επεκτείνονται συνεχώς τα όρια της «επιδερμίδας» επίδρασής του στο περιβάλλον. Αυτή η εργασία εστιάζει στο σώμα του αρχιτέκτονα και πιο συγκεκριμένα στις «νέες σωματικότητες» που προκύπτουν απ’ την διάδραση του σώματός του με διαφορετικά εργαλεία σχεδιασμού. Στόχος θα είναι να ρίξουμε ένα πιο προσεκτικό βλέμμα στο πώς τελικά μας επηρεάζουν τα μέσα που χρησιμοποιούμε στον σχεδιασμό μας, και πόσο διαφορετικές πτυχές της σωματικής μας κίνησης εκφράζονται με τον κάθε συνδυασμό. Για το σκοπό αυτό θα μελετήσουμε την διαδικασία του «αφήνω ίχνος», ως στοιχειώδους σχεδιαστικής πράξης, μέσα από τη χρήση της «γραφίδας», ενός εργαλείου που συνδεόταν και συνδέεται άρρηκτα με το «αρχιτεκτονείν», και η οποία στο πείραμα που οργανώσαμε παίρνει τις μορφές: α) του απλού μολυβιού, β) της ψηφιακής γραφίδας, γ) του 3d pen (μολυβιού που «τυπώνει» πλαστικό υλικό στον τρισδιάστατο χώρο). el
heal.abstract Our body is part of the world, as well as the mean through which we perceive it, according to the French philosopher M.Merleau-Ponty. The tools we use, can be seen as extensions of our body. They extend our perceptive and creative skills in space. The body, both physically and mentally, forms a moving and ever-changing entity in space and time. On the parallel, we witness rapid development of the latest technology’s tools -extensions of the body- which offer us new possibilities and improve the conditions of our interaction with them. Body’s operation is being researched carefully in order to push the limits of human skin. This thesis focuses on the architect’s body and especially on the “new embodiments/corporalities” that emerge through the interaction between the body and different design tools. We aim to shed some light on how architects are being affected by the means they use in design, and on how different aspects of their body motion are being formed through every combination. In order to do that we investigated the procedure of “leaving traces”-sketching, with the use of stylus, as a fundamental designing action, that has always been strongly connected with architecture making. In the experiment that we held, we studied a) the use of pencil b) the use of digital stylus with a pen tablet and c) the use of 3D printing pen. en
heal.tableOfContents Εισαγωγή Μεθοδολογία Ενότητα 1 «Διατάσεις» Το σώμα Τα εργαλεία ως επέκταση του σώματος Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Εύκαμπτη επιφάνεια Ενότητα 2 «Χορογραφία» Το περιβάλλον του πειράματος Χώρος Χρόνος Τα εργαλεία Θέμα Μεθοδολογία παρατηρήσεων Ενότητα 3 «Χαρτογράφηση» ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Παρατηρήσεις «Εννοιοδοτικές μεταφορές» ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΓΡΑΦΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ Επίλογος Παράρτημα Βιβλιογραφία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας & Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα