HEAL DSpace

Η πυρκαγιά και το μετρό στη Θεσσαλονίκη και οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού χωρίς όραμα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσόλη Τζαβέλλα, Νεφέλη el
dc.contributor.author Nefeli Tsoli, Tzavella en
dc.date.accessioned 2016-07-28T08:16:23Z
dc.date.available 2016-07-28T08:16:23Z
dc.date.issued 2016-07-28
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43304
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.1580
dc.rights Default License
dc.subject Θεσσαλονίκη el
dc.subject Thessaloniki en
dc.subject Metro en
dc.subject Fire en
dc.subject Ernest Hébrard en
dc.subject Ancient monuments en
dc.subject Byzantine monuments en
dc.subject Roman monuments
dc.subject Decumanus maximus en
dc.subject Μετρό el
dc.subject Πυρκαγιά el
dc.subject 1917 el
dc.subject Αρχαία μνημεία el
dc.subject Βυζαντινά μνημεία el
dc.subject Ρωμαϊκά μνημεία el
dc.title Η πυρκαγιά και το μετρό στη Θεσσαλονίκη και οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού χωρίς όραμα el
dc.title The fire and the metro construction in Thessaloniki and the modernization interventions without vision en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-02
heal.abstract Μία αναλυτική προσέγγιση δύο κρίσιμων «στιγμών» της Θεσσαλονίκης με κριτήριο την βιωσιμότητα των επιλογών διαχείρισης του πολεοδομικού ιστού της πόλης, των μνημείων, της καθημερινής ζωής των κατοίκων της. Από τη μία η πυρκαγιά του 1917 στο κέντρο της περιτειχισμένης περιοχής και η ανοικοδόμηση που ακολούθησε, και από την άλλη οι εργασίες για την κατασκευή του μετρό βασικά από το 2006 και ύστερα αναλύονται μέσα στις κοινωνικές συνθήκες της εποχής τους για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο συσχετισμός μεταξύ της καταστροφής και της δημιουργίας είναι θετικός ως προς την κοινωνία και τους κατοίκους. Οι δύο αυτές περίοδοι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης επιλέγονται ακριβώς διότι αποτελούν τις πιο ενδεικτικές προς μελέτη μέσα στον τελευταίο αιώνα, προσφέροντας πληθώρα χρήσιμων συμπερασμάτων για την αντίληψή μας απέναντι στην πόλη. Η πυρκαγιά του 1917 έκαψε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της εντός των τειχών περιοχής της ιστορικής πόλης της Θεσσαλονίκης, εξαφανίζοντας οριστικά την παλιά, «ανατολίτικη» εικόνα του, την παραδοσιακή πυκνοδομημένη διάρθρωσή του. Η οικοδομική δραστηριότητα που ακολούθησε μετά την πυρκαγιά, σε γενικές γραμμές ακολούθησε τον εκσυγχρονισμό που απαιτούσε η πόλη για την μετατροπή της σε ένα σύγχρονο κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων στα Βαλκάνια, για ένα κυρίαρχο διοικητικό-οικονομικό-πολιτιστικό κέντρο. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, οι εργασίες για την κατασκευή του μετρό ξεκίνησαν το 2006 και ενώ το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, έχει ήδη συμβάλλει πολλαπλά στην ραγδαία αλλαγή της φυσιογνωμίας της σύγχρονης πόλης αλλά και στην κατάσταση του αυτοκρατορικού ρωμαϊκού και βυζαντινού υποστρώματος λίγα μόλις μέτρα κάτω από την σημερινή πόλη. el
heal.abstract An analytical approach of two critical "moments" of Thessaloniki based on their impact on the urban tissue of the city, its monuments and its residents. On the one hand, the fire of 1917 in the center of the walled area and the reconstruction that followed and on the other hand, the construction work of the metro core since 2006, are being analyzed through the social conditions of their time to determine whether the correlation between destruction and creation is positive towards society and residents. These two periods of the history of Thessaloniki are being selected as the most representative examples within the 20th century, offering a variety of useful conclusions in reference to city planning, conservation and restoration of the building area. The fire of 1917 damaged a very large part of the walled area of the historic city of Thessaloniki, permanently eliminating the old " oriental " image of the traditionally densely built area. The construction activity after the fire, generally followed the unavoidable modernization required to transform the city into a modern cargo hub in the Balkans, a dominant administrative -economic - cultural center . About a century later, metro construction works began in 2006 and while the project is still ongoing , it has already contributed multiply in the rapidly changing character of the contemporary city and the state of the imperial Roman and Byzantine substrate which is only a few steps under the current buildings. el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record