HEAL DSpace

Διαχείριση τεχνικού έργου. Μελέτη περίπτωσης: κατασκευή κτηρίου γραφείων

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ασκητής, Βύρωνας el
dc.contributor.author Askitis, Vyronas en
dc.date.accessioned 2016-07-28T11:22:15Z
dc.date.issued 2016-07-28
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43324
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.5829
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)” el
dc.rights Default License
dc.subject Διαχείριση τεχνικού έργου el
dc.subject Χρονικός προγραμματισμός el
dc.subject Χρονοδιάγραμμα el
dc.subject Κρίσιμη διαδρομή el
dc.subject Time management en
dc.subject Cost management en
dc.subject Risk management en
dc.subject Gantt en
dc.subject Project Management en
dc.title Διαχείριση τεχνικού έργου. Μελέτη περίπτωσης: κατασκευή κτηρίου γραφείων el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Διαχείριση τεχνικού έργου. Μελέτη περίπτωσης: κατασκευή κτηρίου γραφείων el
heal.classification Διαχείριση έργου el
heal.dateAvailable 2017-07-27T21:00:00Z
heal.language el
heal.access embargo
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-01-28
heal.abstract H παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και αφορά την ανάλυση των διεργασιών διαχείρισης της κατασκευής ενός συνήθους οικοδομικού έργου, ενός κτηρίου γραφείων. Στο 1o Κεφάλαιο αναφέρεται η Εισαγωγή και περιγράφονται συνοπτικά τα περιεχόμενα των υπολοίπων κεφαλαίων. Στο 2o Κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικοί ορισμοί και περιγράφονται οι διεργασίες διαχείρισης και οι γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων σύμφωνα με τον οδηγό βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων (ΡΜΒΟΚ Guide, 2004) και το Πρότυπο Διαχείρισης έργων ISO 21500 Στο 3o Κεφάλαιο παρουσιάζεται το τεχνικό έργο με πλήρη αναφορά στο αντικείμενο του έργου, στις φάσεις κατασκευής, και περιγραφή της εταιρείας διαχείρισης του έργου. Στο 4o Κεφάλαιο αναλύονται οι διεργασίες διαχείρισης του έργου με επικέντρωση στον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό του έργου, την δομή ανάλυσης εργασιών, το διάγραμμα Gantt με την μέθοδο κρίσιμης διαδρομής καθώς επίσης και την διαχείριση κινδύνων. Στο 5o Κεφάλαιο γίνεται σύντομη εισαγωγή στο Λογισμικό MS Project και κατόπιν περιγράφεται η μελέτη εφαρμογής της παρούσας Εργασίας. Με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος παρακολουθείται ο οικονομικός προγραμματισμός του έργου σε συνδυασμό με την εξέλιξη των εργασιών (χρονικός προγραμματισμός). Στο 6o Κεφάλαιο περιλαμβάνονται και αναλύονται το σύνολο των συμπερασμάτων κατόπιν πρακτικής και θεωρητικής ανάλυσης του τεχνικού έργου. Στο Παράρτημα Α’ αναγράφεται η σχετική βιβλιογραφία. Στο Παράρτημα Β’ περιλαμβάνονται οι εκτυπώσεις Διαγραμμάτων Gantt και των σχετικών αναφορών από το MS Project. el
heal.advisorName Λεώπουλος, Βρασίδας-Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Παναγιώτου, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Πόνης, Σταύρος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 108 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record