HEAL DSpace

Συμπληρώνοντας τον αστικό ιστό. Δίκτυο κατοίκησης στην Άνω Κυψέλη.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Συλεούνη, Σταυρούλα el
dc.contributor.author Σωτηροπούλου, Πολυξένη el
dc.date.accessioned 2016-09-14T08:04:48Z
dc.date.available 2016-09-14T08:04:48Z
dc.date.issued 2016-09-14
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/43504
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.12927
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δίκτυο el
dc.subject Κατοικία el
dc.subject Δημόσιος χώρος el
dc.subject Άνω Κυψέλη el
dc.subject Αστικός βελονισμός el
dc.subject Λατομείο el
dc.subject Μοντέλο δόμησης el
dc.subject Network en
dc.subject Housing en
dc.subject Urban space en
dc.subject Ano Kypseli en
dc.subject Urban acupuncture en
dc.subject Quarry en
dc.subject Constructing methodology en
dc.title Συμπληρώνοντας τον αστικό ιστό. Δίκτυο κατοίκησης στην Άνω Κυψέλη. el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/53cd995bc165c59948b1e65ef5a7aa66285211c2
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2016-07-12
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με ζητήματα οργάνωσης της πόλης, έλλειψης δημόσιου χώρου και ποιότητας κατοίκησης, επιχειρώντας την οργάνωση ενός δικτύου ελεύθερων χώρων με παράλληλη χωροθέτηση συγκροτημάτων κατοικίας στην περιοχή της Άνω Κυψέλης. Η ύπαρξη κενών και ασχεδίαστων χώρων, οι κακές συνθήκες κατοίκησης με έντονες αντιθέσεις, καθώς και το έντονο ανάγλυφο αποτελούν τα κύρια ζητήματα της περιοχής, αλλά παράλληλα και τις προοπτικές βελτίωσής της. Πρόκειται για ένα δίκτυο κατοίκησης, το οποίο δεν ακολουθεί χειρονομίες αστικών σχεδιασμών, οι οποίοι καταφεύγουν στη ριζική αλλαγή της εικόνας της πόλης και της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά επιλέγει μικρές και σταδιακές επεμβάσεις σε διάφορα σημεία του αστικού ιστού. Σε μια περιοχή που εκτείνεται από το σχολικό κτήριο της Γκράβας ως τα Τουρκοβούνια, συγκροτήματα κατοικιών συμπληρώνουν τον κατά τόπους απροσδιόριστο αστικό ιστό, ορίζοντας και σηματοδοτώντας ένα δίκτυο ενοποίησης δημόσιων χώρων. Τα υπάρχοντα αστικά κενά απελευθερώνονται από τυχόν καταπατήσεις μικρής κλίμακας και ανασχεδιάζονται. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό ο οποίος ακολουθεί ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια και ορίζει ρεαλιστικές κατευθύνσεις δόμησης, σύμφωνες με τις οικοδομικές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας, επιχειρείται επίσης η εφαρμογή των παραπάνω κατευθύνσεων στην περιοχή του νταμαριού της Άνω Κυψέλης, μέσω του σχεδιασμού τόσο του δημόσιου χώρου όσο και κάποιων πρότυπων συγκροτημάτων κατοικιών. el
heal.abstract The present dissertation is aiming at reexamining the organization of the city, the public space and residential issues within an organized network in the currently available public areas of the Ano Kypseli region. The facts that the public areas and the present residential web are not well organized and the morphology of the terrain is hilly and rocky are the main problems of the area. Albeit these discrepancies the exquisite scenery and the heterogeneity of the area allow and benefit urban interventions. In our proposed design, the classical urbanization pathways, which usually lead to a complete alteration of the existing profile of a city and as a result to the everyday life of its inhabitants, are avoided. Instead, our approach involves careful and gentle interventions in selected regions of the existing urban network. Specifically, in the area spanning from the Grava School campus to Tourkovounia, our planning involves the construction of an array of houses, which will complement the existing and non-well defined urban web, but at the same time their location will serve as a unifying network of free public areas. Moreover, the existing encroached areas are redesigned so that are freed from small and mostly abandoned hovels and kiosks. In our proposal, care has been taken to be in agreement both with the existing urban laws and the currently followed building construction techniques in Greece. Last, the plan presented in this dissertation, is claimed to be also applicable in the neighborhood of the Ano Kypseli quarry, offering a platform for the redesign of the local free public areas and the development of samples of new residential complexes. en
heal.advisorName Ησαΐας, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Λάββα, Σταυρούλα el
heal.committeeMemberName Παγώνης, Αθανάσιος el
heal.committeeMemberName Ξένου, Ευανθία el
heal.committeeMemberName Τσακανίκα, Ελευθερία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα