HEAL DSpace

Improvement of the process of demand planning as part of a project to implement in a new ERP system

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παπαδοπούλου, Αρετή el
dc.contributor.author Papadopoulou, Areti en
dc.date.accessioned 2017-05-31T08:27:09Z
dc.date.available 2017-05-31T08:27:09Z
dc.date.issued 2017-05-31
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/44941
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7107
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “ Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ” el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ακρίβεια προβλέψεων el
dc.subject Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης el
dc.subject Εκκαθάριση δεδομένων el
dc.subject Βιβλιογραφική μελέτη χρονοσειρών el
dc.subject Accuracy en
dc.subject Data cleansing en
dc.subject Eexponential smoothing
dc.title Improvement of the process of demand planning as part of a project to implement in a new ERP system en
dc.title Αναβάθμιση των διαδικασιών διαχείρισης της ζήτησης σε Ζυθοποιία με εφαρμογή νέου συστήματος ERP el
heal.type masterThesis
heal.generalDescription ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ el
heal.classification SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-02-22
heal.abstract Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν στην παρούσα διπλωματική είναι: A. H εισαγωγική παρουσίαση της ΖΗΤΑ ΑΕ, προφίλ εταιρείας, παρουσίαση των προϊόντων της και της δομής του πελατολογίου της (off trade, on trade). Επίσης στοιχεία αναφορικά με τον ανταγωνισμό και την ένταση του στο συγκεκριμένο κλάδο. B. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η υφιστάμενη κατάσταση (as-is) αναφορικά με τις λειτουργίες order processing, διαχείρισης των αποθεμάτων και forecasting. Θα αποτυπωθεί ο τρόπος λειτουργίας, οι υφιστάμενες διαδικασίες, η αποτίμηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της υφιστάμενης λειτουργίας και οι λόγοι που χρειάζεται η νέα προσέγγιση μέσω του νέου ERP. Η σημαντικότητα της αλλαγής και που στοχεύει. Γ. Μια συνοπτική παρουσίαση του project εφαρμογής του νέου ERP, τμήματα που θα ενοποιηθούν, πλεονεκτήματα καθώς και ο ρόλος της συγγραφέα στο συγκεκριμένο εταιρικό εγχείρημα, η υποστήριξη από την διοίκηση και τους συμβούλους για την εφαρμογή του SAP. Στη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης (forecasting), τα οποία θα ενταχθούν στο νέο ERP. Θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των τεσσάρων μοντέλων (Εκθετική εξομάλυνση χωρίς τάση, Εκθετική εξομάλυνση με τάση, Εκθετική εξομάλυνση με αποσβεσμένη τάση, Γραμμική εκθετική εξομάλυνση). Δ. Οι επιλεγμένες μέθοδοι πρόβλεψης εφαρμόζονται σε τρείς οικογένειές προϊόντων της εταιρείας και αξιολογούνται ως προς την επίδοση της ακρίβειας τους με βάση τα σφάλματα πρόβλεψης (μέσο τετραγωνικό σφάλμα). Θα αναπτυχθεί η διαδικασία αξιολόγησης των μοντέλων ως προς την επιλογή του βέλτιστου. Σε ένα δεύτερο στάδιο, τα βέλτιστα μοντέλα ανά προϊόν όπως προσδιορίζονται από τη διαδικασία αξιολόγησης θα προταθούν στην εταιρεία ώστε να εφαρμοστούν και να αξιολογηθεί η ακρίβεια τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα μέσω του νέου ERP. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με την υφιστάμενη κατάσταση και πραγματοποιείται συνάντηση με το εμπορικό τμήμα για την αξιοποίηση των δεδομένων. Παρατηρήθηκαν οι ακόλουθες ιδιαιτερότητες αναφορικά με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του στατιστικού μοντέλου με εκείνα του τμήματος πωλήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε υπερεκτίμηση αναφορικά με προϊόντα και το τελικό αποτέλεσμα στο οποίο ήταν πλησιέστερα τα στατιστικά, ήταν χαμηλότερο έως και 800.000 κιβώτια σε ετήσια βάση ανά προϊοντική οικογένεια. Σε αρκετές επίσης περιπτώσεις, οι προβλέψεις των πωλήσεων δεν είχανε αίσθηση της ανοδικής πορείας των προϊόντων κάτι που ήταν εμφανές από την αποτύπωση των στατιστικών και σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε σε ετήσια βάση τα 400.000 κιβώτια η απόκλιση προς ανά προϊοντική οικογένεια. Επίσης σημαντική είναι η μηνιαία διαφορά που παρουσιάζεται στην αποτύπωση κιβωτίων (phasing) ανάμεσα στο πραγματικό αποτέλεσμα και σε αυτό που έχει σχεδιαστεί από τις πωλήσεις κάτι το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μηνιαία εταιρική λειτουργία. Ε. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα αναφορικά με τα νέα δεδομένα στη διαχείριση της ζήτησης όσο και με τη ευρύτερη λειτουργία της ΖΗΤΑ Α.Ε, κατά την εφαρμογή του νέου ERP. Υπολογίζεται πλέον συντελεστής εποχικότητας σε μηνιαία βάση και δεν υφίσταται απλά ένας συντελεστής προσέγγισης της συμπεριφοράς των κωδικών του για την πορεία των πωλήσεων ανά εβδομάδα. Υπάρχει πλέον εικόνα της ζήτησης ανά εγκατάσταση – κέντρο διανομής – με αποτέλεσμα να παρέχεται σημαντική βοήθεια στον προγραμματισμό. Ως προεκτάσεις της ακριβής διαχείρισης της ζήτησης, είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων όπου πλέον υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση των αποθεμάτων (Stock Report). Η νέα κατάσταση δημιουργεί εργαλεία και μεθοδολογίες ώστε να λειτουργήσει ένα ERP, το οποίο θα πρεσβεύει μια νέα κουλτούρα και δίνει την ικανότητα δημιουργίας μιας lean εταιρείας. el
heal.abstract The thesis includes the following sections: A. The presentation of the company profile of ZITA SA, presentation of its products and its clientele structure (off trade / on trade). Data is provided on the competition and its intensity within the particular industry. B. The current situation (as-is) regarding order processing, inventory management and forecasting. This includes the way operations were organized, the existing procedures, the assessment of strengths and weaknesses of the existing operations and the reasons why a new approach was needed through the new ERP. C. A brief presentation of the project for the implementation of the new ERP, the departments that will be unified and the advantages of the new system. The role of the writer in this specific corporate venture which was supported by management team and consultants. Then, more specifically the demand forecasting models (forecasting) will be developed and integrated into the new ERP. This includes the evaluation of four methods for forecasting (Simple Exponential smoothing, Exponential smoothing with trend, Exponential smoothing with damped trend, linear exponential smoothing), that were included in the model. D. In this section the selected forecasting methods were evaluated, to test their accuracy, the methods were applied to three families of company products using historical data. The accuracy of the forecasts produced was then measured using the mean square error. The best model for each product family was selected. In a second stage, the best models for each product will be selected after their accuracy in the short term has been assessed through the new ERP. After the start of operations using the new ERP module, the forecasts produced were compared to the forecasts produced by the previous “simplistic” tool, in a meeting with the commercial department. We observed that in several cases, was given an excessive prediction concerning products and the end result which was nearer the statistics which was lower as 800,000 cases annually per family product. In many cases also, sales forecasts had no sense of the upward trend of products something that was evident from the depiction of statistics. This deviation, in some cases, reached annually 400,000 cases per family product. Also important is the monthly difference (phasing) between the actual result and that depicted by the commercial department. This has significant impact on the monthly corporate function. Ε. Finally we present the conclusions on demand management and the broader functioning of ZITA SA after the implementation of the new ERP. Now, it is calculated the seasonality factor on a monthly basis and there is not simply a behavioral approach rate of the sales progress codes per week as it was in the past. Additionally, there is also a picture of demand per facility - distribution center - which ensures a great help in planning. An extension of the accurate demand management is the effective management of stocks where there is more information on level of stocks (Stock Report). The new situation creates tools and methodologies to operate an ERP, which advocates a new culture and gives us the ability to create a lean company. en
heal.advisorName Τσοσκούνογλου, Μιλτιάδης el
heal.committeeMemberName Λεώπουλος, Βρασίδας-Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Παναγιώτου, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 154 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα