HEAL DSpace

Charles Lutwidge Dodgson: ο λόγος μέσα από τον καθρέφτη

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Βλάχου, Έλλη - Αντωνία el
dc.contributor.author Vlachou, Elli - Antonia en
dc.date.accessioned 2017-07-13T07:50:18Z
dc.date.issued 2017-07-13
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/45194
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7187
dc.description ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου», Κατεύθυνση Α: Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός, Διπλωματική εργασία. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.subject Ευκλείδεια Γεωμετρία el
dc.subject Euclidean Geometry en
dc.subject Βίβλος el
dc.subject Λόγος el
dc.subject Παράλογο el
dc.subject Καθρέφτης el
dc.subject Φανταστικοί κόσμοι el
dc.subject Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων el
dc.subject Bible en
dc.subject Logos en
dc.subject Reason en
dc.subject Nonsense en
dc.subject Mirror en
dc.subject Legendary lands en
dc.subject Alice in Wonderland en
dc.title Charles Lutwidge Dodgson: ο λόγος μέσα από τον καθρέφτη el
dc.title Charles Lutwidge Dodgson: Logos through the looking glass en
heal.type masterThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική: ιστορία,θεωρία και κριτική el
heal.classification History and theory of architecture en
heal.dateAvailable 2018-07-12T21:00:00Z
heal.language el
heal.access embargo
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-06-29
heal.abstract Η αφήγηση της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων, γοητεύει εδώ και χρόνια τους Αρχιτέκτονες. Για όσους από εμάς κινούνται ακόμα στο πανεπιστημιακό κουκούλι, είναι γνωστό ότι με αρκετά μεγάλη συχνότητα όλο και κάποια ερευνητική εργασία θα παρουσιαστεί που θα αφορά τις χωρικές ποιότητες στο έργο του Carroll. Ίσως επειδή φαίνεται πιο ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τις περιπέτειες μιας φανταστικής ηρωίδας παρά για ακόμα μία φορά με αυτές του κυρίου Le Corbusier, ίσως και γιατί σε όλη τους τη ζωή οι Αρχιτέκτονες δεν αναζητούν τίποτα περισσότερο από μια Χώρα στην οποία θα μπορέσουν να κάνουν Θαύματα. Λίγοι ωστόσο έχουν ασχοληθεί με τον συγγραφέα της Αλίκης τον Charles Lutwidge Dodgson, ή κατά κόσμο γνωστό ως Lewis Carroll. Ιδιόρρυθμος μαθηματικός, συντηρητικός θρησκευόμενος, μποέμ καλλιτέχνης, ποιος στην πραγματικότητα ήταν ο συγγραφέας της Αλίκης, και πως είναι δυνατόν ο κύριος Dodgson, ένας άνθρωπος που στην ζωή του φαίνεται πως κινήθηκε αυστηρά εντός πλαισίου, να επιτρέψει στο συγγραφικό εγχείρημα του κύριου Carroll, να βρεθεί τόσο εκτός «Λόγου». Στην παρούσα αναζήτηση τίθενται θέματα Λόγου, Παραλόγου και Μεθόδου, μέσα από τον συσχετισμό της ζωής και του έργου ενός ανατρεπτικού συγγραφέα, έχοντας ως εργαλεία δύο από τις πιο αυστηρές κατασκευές Λόγου που για αιώνες μονοπώλησαν την Δυτική σκέψη ως υπέρτατες αλήθειες, και δεν είναι άλλες από την Ευκλείδεια Γεωμετρία και τη Βίβλο. Αν ο Λόγος παράγει Γραμμή και ταυτόχρονα ισχύει αυτό που μας είπε ο John Berger, ότι δηλαδή: «Ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα επηρεάζεται από το τι γνωρίζουμε ή τι πιστεύουμε για αυτά. Βλέπουμε μόνο ότι κοιτάμε και το να κοιτάμε είναι μια πράξη επιλογής. Ποτέ δεν κοιτάμε ένα και μόνο πράγμα. Κοιτάμε πάντα τη σχέση ανάμεσα στα πράγματα και τον εαυτό μας.», τότε κατά πόσον μπορούν ένας Λόγος και μια Μέθοδος να μας γλιτώσουν από τον υποκειμενισμό μας. Και αν εν πάση περιπτώσει μπορούν, τότε σίγουρα το θέλουμε το αποτέλεσμα; Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσετε την παρούσα αναζήτηση, μια αναζήτηση στην οποία αναγνώστης και συγγραφέας μπορούν να μπερδευτούν για το αν βρίσκονται μπροστά, πίσω ή μέσα στον Καθρέφτη, σας συμβουλεύουμε: «Αρχίστε από την αρχή. Και συνεχίστε μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Τότε σταματήστε.» el
heal.abstract The narrative of Alice in Wonderland, has fascinated architects and artists for years. Within the territory of Architecture School, one nearly expects to come across one research paper or another that will address the spatial qualities explored in Carroll's work. Perhaps this is because it appears more interesting to dissect the adventures of a fictional heroine than to delve once again into the life and times of one Monsieur Le Corbusier. Otherwise, this fascination might be attributed to the Architect’s desire for nothing other than a Land in which they can create Wonders. However, a few researchers have dealt with the author of the story himself: Charles Lutwidge Dodgson, commonly known as Lewis Carroll. A whimsical mathematician, a conservative religious man or a bohemian artist - who in fact was the author of Alice in Wonderland? And how was it possible for Mr. Dodgson, a man who apparently tended to live within certain boundaries, to allow Mr. Carroll's writing project to wander quite so far from Reason (logos)? In the present study, questions of Logos, Nonsense, Reason, Absurdity, and Method are raised through the correlation of the life and the work of a subversive writer. Euclidean Geometry and the Bible - two of the most stringent written constructions of Logos and that have monopolized Western thought as supreme truths for centuries - are used as methodological tools. "The way we see things is influenced by what we know or what we believe about them. We only see that we look and looking is an act of choice. We never look at one thing. We always look at the relationship between things and ourselves.” If John Berger’s statement is true and if we consider that Logos can allow us to draw a line, then is it possible that Logos and Method might shield us from our own subjectivity? And should the answer be positive, is this shedding of subjectivity ultimately desirable? Concerning the reader’s approach this paper, which may lead to confusion about whether one is standing before, behind or inside the Looking Glass, I would advise to: “Begin at the beginning, and go on till you come to the end: then stop.” en
heal.advisorName Τουρνικιώτης, Παναγιώτης el
heal.advisorName Tournikiotis, Panayotis en
heal.committeeMemberName Μωραΐτης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Moraitis, Constantinos el
heal.committeeMemberName Παρμενίδης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Parmenidis, Georgios el
heal.committeeMemberName Τουρνικιώτης, Παναγιώτης el
heal.committeeMemberName Tournikiotis, Panayotis en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 167
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record