HEAL DSpace

Διερεύνηση συμπεριφοράς ιχθυοκλωβού σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Δημητρίου, Ευάγγελος el
dc.contributor.author Dimitriou, Evangelos en
dc.date.accessioned 2018-02-14T11:07:31Z
dc.date.available 2018-02-14T11:07:31Z
dc.date.issued 2018-02-14
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/46484
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14925
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ιχθυοκλωβός el
dc.subject Ανοιχτή θάλασσα el
dc.subject Κυματισμός el
dc.subject Ιχθυοκαλλιέργειες el
dc.subject Ρευστό-κατασκευή el
dc.subject Fishcage en
dc.subject Open sea en
dc.subject Waves en
dc.subject Fishfarming en
dc.subject Sea structure en
dc.title Διερεύνηση συμπεριφοράς ιχθυοκλωβού σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Investigation of the response of a fishcage in offshore conditions en
heal.classification Ιχθυοκαλλιέργεια el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2017-11-02
heal.abstract Η ραγδαία ανάπτυξη του τομέα των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών έχει οδηγήσει σε κατάληψη μεγάλου μήκους των ακτών με αποτέλεσμα τη σύγκρουση συμφερόντων από διαφορετικούς τομείς, όπως η αλιεία, ο τουρισμός κλπ. Επίσης, η ανάγκη για αύξηση της παραγωγής αλλά και της ποιότητας των εκτρεφόμενων ειδών προκαλεί σε συνδυασμό με τα παραπάνω ακόμη μια δυσκολία στην εξέλιξη του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. Για να ξεπεραστούν λοιπόν αυτά τα εμπόδια αναπτύχθηκε εδώ και 10 χρόνια η τάση της εγκατάστασης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας σε ανοιχτή θάλασσα, μακριά από την ακτή και σε βαθιά νερά. Τέτοιες προσπάθειες έχουν γίνει πολλές, με αποτέλεσμα το σχεδιασμό και υλοποίηση διάφορων κατασκευών για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς ενός πλωτού ιχθυοκλωβού, σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως στις παράκτιες περιοχές, σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας, ώστε να εκτιμηθεί το κατά πόσον αυτή η κατασκευή μπορεί να αντέξει σε αυτό το περιβάλλον. Η υλοποίηση στιβαρών κατασκευών που αντέχουν σε δυσμενείς συνθήκες συνεπάγεται και μεγάλο κόστος. Επομένως, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύνηση της δυνατότητας επιλογής μια σχετικά φθηνής λύσης. Στο 1ο και 2ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής περιγραφή των χαρακτηριστικών του πλωτού ιχθυοκλωβού και γίνεται αναφορά στην ελληνική νομοθεσία τη σχετική με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των υλικών και του υπολογιστικού προσομοιώματος που διαμορφώθηκε για την εκτίμηση της αντοχής και των παραμορφώσεων του φορέα. Για την κατανόηση της συμπεριφοράς και τη βελτιστοποίηση της κατασκευής γίνονται παραμετρικές αναλύσεις στο 4ο κεφάλαιο. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα από τις αναλύσεις και γίνεται μια πρόταση διαστασιολόγησης, ενώ προτείνονται και θέματα για περαιτέρω διερεύνηση. el
heal.abstract The rapid development in the field of fish farming lead to the occupancy of many coastal areas, as a result the conflict among different sectors, like fishing and tourism. In conjunction with the previous ones, the need to increase production and quality of farmed species causes another difficulty in the development of aquaculture sector. To overcome these obstacles, the trend of unit installation in offshore areas has been developed over the last ten years. A lot of projects has been designed and implemented. The purpose of this thesis is the investigation of the response of a floating fishcage, which is usually used close to coastal areas, in open-sea environment in order to estimate the resistance of the structure. Stiff structures suitable for these reasons cost a lot. So, it is interesting to look at a cheaper solution. In the first and second chapters a detailed description of the features of a floating fishcage is made. Also, a reference is made to Greek laws relating to aquaculture. The third chapter includes a description of materials and the computational model, used in the FEM (Finite Element Method) program. Afterwards, the parametric analysis, in chapter 4, contributes to the optimization and the comprehension of the structure behavior. Finally, in chapter 5 there are some conclusions, proposals for the design (dimensioning) and subjects for further investigation. en
heal.advisorName Γαντές, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Ραυτογιάννης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Θανόπουλος, Παύλος el
heal.committeeMemberName Γαντές, Χαράλαμπος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Δομοστατικής. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 104 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα