HEAL DSpace

H Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και η Συμβολή του στη Καταπολέμηση της Απάτης στη Τράπεζα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τζιάς, Ιωάννης el
dc.contributor.author Tzias, Ioannis en
dc.date.accessioned 2018-02-15T10:59:03Z
dc.date.available 2018-02-15T10:59:03Z
dc.date.issued 2018-02-15
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46508
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.7939
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)” el
dc.rights Default License
dc.subject Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου el
dc.subject Καταπολέμηση Απάτης el
dc.subject Τράπεζες el
dc.subject Εσωτερικός Έλεγχος el
dc.subject Συμβολή ελέγχου στην απάτη el
dc.subject Internal Audit en
dc.subject Internal Audit Function el
dc.subject Banks el
dc.subject Fraud el
dc.subject Fraud Investigation el
dc.title H Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου και η Συμβολή του στη Καταπολέμηση της Απάτης στη Τράπεζα el
heal.type masterThesis
heal.classification ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ el
heal.classification ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/2cdce202097585e34911cfdfac12bee5e3082c19
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/e2b9492fc9f61716723dca606056d2ff6ca0de4d
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-01-18
heal.abstract Η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε οργανισμού είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ορθή εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών και εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διάφορες δραστηριότητες της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, διαδικασία νοείται η αλληλοδιαδοχή ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη στρατηγική της επιχείρησης. Καθεμία από τις ενέργειες αυτές εκτελείται αποτελεσματικότερα όταν τα δεδομένα (κανονισμοί, συστήματα πληροφόρησης, οργανωτική δομή, προσδιορισμός καθηκόντων και θέσεων), που τη στηρίζουν, εγγυώνται την εξέλιξή της και διασφαλίζουν τον έλεγχο, είναι τα κατάλληλα. Κάθε οργανισμός ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές, χρησιμοποιεί διάφορες πρακτικές και μεθόδους και οργανώνεται βάσει συγκεκριμένων κανόνων, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του σε όλα τα επίπεδα. Η εύρυθμη λειτουργία του μπορεί να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες είτε εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες εκτελούνται κανονικά, είτε εντοπίζουν αδυναμίες και προβλήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να αποκαταστήσουν τα σφάλματα. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου παρέχει στη διοίκηση της εταιρείας αναλύσεις, εκτιμήσεις, προτάσεις, συμβουλές και πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες που ελέγχει διαρκώς. Η αποστολή του σε κάθε επιχείρηση έχει να κάνει με : 1) Συμφωνία με υπάρχοντες νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες 2) Αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση 3) Αποδοτική χρήση των πόρων 4) Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων Γενικότερα, η λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου προσθέτει αξία στη λειτουργία της επιχείρησης και υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια επίτευξης των καθορισμένων στρατηγικών στόχων της και των αντικειμενικών σκοπών της. Η πρώτη συνιστώσα είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που ορίζεται ως το σύνολο των μέτρων ελέγχου εκείνων που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε έναν οργανισμό για να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, να διοικήσουν και να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην ικανοποίηση των στόχων του οργανισμού. Τέτοια μέτρα ελέγχου, αλλά όχι και τα μοναδικά, είναι ο τρόπος οργάνωσης, οι πολιτικές, τα συστήματα, οι διαδικασίες, οι εντολές, τα πρότυπα, οι επιτροπές, τα λογιστικά σχέδια, οι προϋπολογισμοί, τα χρονοδιαγράμματα, οι εκθέσεις και η τεκμηρίωση της εργασίας. Είναι φανερό ότι τα μέτρα ελέγχου διαχέονται σε όλο το φάσμα των δράσεων και των λειτουργιών του οργανισμού. Η δεύτερη συνιστώσα του ελέγχου είναι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου η οποία ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα διασφάλισης και παροχής συμβουλών σχεδιασμένη να προσθέσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργίες του οργανισμού. Βοηθά να επιτευχθούν οι στόχοι, φέρνοντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για να εκτιμήσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέτρων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Γίνεται φανερό απ’ όσα αναφέραμε ότι βασικός στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η δομή και το πλαίσιο τόσο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε πρώτο επίπεδο, όσο και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, σε δεύτερο επίπεδο, προσδιορίζονται από μία σειρά εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων όπως οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, ο κώδικας ηθικής του οργανισμού, η σχετική νομοθεσία, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο οργανισμός και οι βέλτιστες πρακτικές πάνω σε σχετικά ζητήματα. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου διαχέεται σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας μέσω των θεσμοθετημένων διαδικασιών και φροντίζει για την ελεγχόμενη λειτουργία, με βάση τις απαιτήσεις της διοίκησης, όλων των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Από την άλλη, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί την καρδιά του συστήματος αυτού και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή, τον έλεγχο και τη βελτίωσή του. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι ενώ σύστημα εσωτερικού ελέγχου υφίσταται σε όλες τις επιχειρήσεις, έστω και σε πρωτογενή ή πρωτόλεια μορφή, υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου υπάρχει μόνο σε εταιρείες μεγάλου τζίρου (Ανώνυμες εισηγμένες στο ΧΑΑ, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, Ν. 3016/2002) ώστε να δικαιολογείται το κόστος λειτουργίας τους. el
heal.abstract The effective and efficient operation of each organization is linked to the proper execution of business processes and is directly dependent on the way in which its various activities are carried out. In this case, the process involves the concurrence of actions in order to achieve the desired result, according to the company's strategy. Each of these actions is carried out more effectively when the data (regulations, information systems, organizational structure, assignment of functions and positions) that support it, guarantee its development and ensure the control is appropriate. Each organization follows specific policies, uses various practices and methods and is organized on the basis of specific rules in order to achieve its objectives at all levels. Its proper functioning can be greatly assured by the implementation of internal control procedures, which either ensures that activities are carried out properly, or identify weaknesses and problems, enabling the competent bodies to remedy the errors. The internal audit function provides the company's management with analyzes, assessments, suggestions, advice and information on all activities that are constantly under control. Its mission in every business has to do with: 1) Compliance with existing laws, regulations and procedures 2) Reliable and valid information 3) Efficient use of resources 4) Security of assets More generally, the operation of the internal control system adds value to the operation of the firm and significantly supports the effort to achieve its defined strategic goals and objectives. First component is internal control system that is defined as the set of control measures of those invented and used in an organization to promote, direct, constrain, manage and control the various activities in order to meet the objectives of the organization. Such control measures are the policies, the systems, the procedures, the job mandates, the standards, the committees, the accounting plans, the budgets, the timetables, the reports and the documentation of work. It is obvious that control measures diffuse across the range of actions and functions of the organization. The second component of the audit is the internal audit service, which is defined as an independent, objective assurance and counseling activity designed to add value and improve the organization's operations. It helps to achieve goals, bringing a systematic and disciplined approach to assessing and improving the efficiency of risk management, control and corporate governance functions. It is clear from what we have said that the main objective of the Internal Audit Service is to establish a reliable and effective internal control system. The structure and context of both the internal control system at the first level and the second-level internal control service are identified by a series of external or internal factors such as corporate governance principles, the risks faced by the organization and best practices on relevant issues. In summary, we can say that the internal control system differs in all the functions of the company through the institutionalized procedures and ensures the controlled operation, based on the requirements of the management, of all the operations and activities of the company. On the other hand, the Internal Audit Service is at the heart of this system and is responsible for its implementation, control and improvement. In addition, it is noted that while an internal control system exists in all enterprises, even in primary form, an internal audit service exists only in large volume companies (companies listed in the ASE, according to the Greek legislation, Law 3016/2002) their operating costs are justified. en
heal.advisorName Ματσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Παναγόπολος, Αθανάσιος el
heal.committeeMemberName Ασκούνης, Δημήτριος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 120 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record