HEAL DSpace

Ακτομηχανική διερεύνηση φυσικών διεργασιών και σχεδιασμού έργων προστασίας στην παράκτια ζώνη. Εφαρμογή στην περιοχή της Αυλίδας.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κατσάμπη, Δήμητρα el
dc.contributor.author Katsampi, Dimitra en
dc.date.accessioned 2018-03-29T08:45:34Z
dc.date.available 2018-03-29T08:45:34Z
dc.date.issued 2018-03-29
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46806
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.8072
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” el
dc.rights Default License
dc.subject Παράκτια ζώνη el
dc.subject Κυματικό κλίμα el
dc.subject Κυματογενής κυκλοφορία el
dc.subject Στερεομεταφορά el
dc.subject ΜΙΚΕ 21 en
dc.subject Coastal zone en
dc.subject Wave characteristics en
dc.subject Hydrodynamics en
dc.subject Sediment transport en
dc.subject Avlida en
dc.title Ακτομηχανική διερεύνηση φυσικών διεργασιών και σχεδιασμού έργων προστασίας στην παράκτια ζώνη. Εφαρμογή στην περιοχή της Αυλίδας. el
heal.type masterThesis
heal.classification Ακτομηχανική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-03-05
heal.abstract Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη μέσω της προσομοίωσής τους με το αριθμητικό μοντέλο του λογισμικού ΜΙΚΕ 21 FM με εφαρμογή στην παράκτια περιοχής της Αυλίδας στο Νότιο Ευβοϊκό. Παράλληλα στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση σχεδιασμού έργων προστασίας της ακτής διαφορετικών διατάξεων με σκοπό την ανάπλαση της περιοχής μελέτης, την προστασία των υποδομών και τη σταθεροποίηση του ιζήματος στην ακτή ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της διάβρωσης. Η επιτόπια αυτοψία και η καταγραφή των προβλημάτων στην περιοχή μελέτης κατέδειξαν τις έντονες επιδράσεις του φαινομένου της διάβρωσης στην παράκτια ζώνη. Ο εντοπισμός των σημείων διάβρωσης πραγματοποιήθηκε και μέσω συγκριτικής αξιολόγησης αεροφωτογραφιών της περιοχής μελέτης για διαφορετικές χρονικές στιγμές. Κατά τη διεξαγωγή της αυτοψίας παρατηρήθηκαν αστοχίες σε έργα υποδομής όπως κατάρρευση τμημάτων προστατευτικού τοιχίου, καθιζήσεις κρηπιδωμάτων, υπερπήδηση των έργων προστασίας και κατάκλυση θαλασσινού νερού, υποσκαφές κ.α. Η ανάδειξη των αστοχιών που αναφέρθηκαν κατέστησε αναγκαία την αναζήτηση λύσεων για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Η ανάγκη προσομοίωσης των φυσικών διεργασιών της παράκτιας ζώνης ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλουχία και η δράση τους στο παράκτιο μέτωπο και να προταθούν τα κατάλληλα έργα προστασίας έχει ως προϋπόθεση τη συλλογή και επεξεργασία ανεμολογικών και κυματικών δεδομένων για την περιοχή μελέτης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της περιοχής με την αυξημένη παλιρροιακή δραστηριότητα συλλέχθηκαν και δεδομένα μεταβολής της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της παλίρροιας. Για την επεξεργασία όλων όσων αναφέρθηκαν και την εκτίμηση των κυματικών και υδροδυναμικών συνθηκών της περιοχής, καθώς και των συνθηκών στερεομεταφοράς για το ισοδύναμο κυματικό κλίμα της περιοχής μελέτης στην υφιστάμενη κατάσταση του μετώπου χρησιμοποιήθηκε αρχικά το μοντέλο προσομοίωσης του MIKE 21. Στη συνέχεια προτάθηκαν τέσσερις διατάξεις έργων παράκτιας προστασίας για τις οποίες πραγματοποιήθηκε εκ νέου μοντέλο προσομοίωσης κυματικών, υδροδυναμικών συνθηκών και συνθηκών στερεομεταφοράς. Πραγματοποιήθηκε τέλος συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων εναλλακτικών διατάξεων ώστε να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης. el
heal.advisorName Τσουκαλά, Βασιλική el
heal.committeeMemberName Μέμος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Νάνου, Αικατερίνη el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 173 σ. el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record