HEAL DSpace

Ανίχνευση και προσδιορισμός οριζόντιων μετακινήσεων της καπνοδόχου Α στην Τεχνόπολη με χρήση επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Διακουμή, Ευσταθία el
dc.contributor.author Diakoumi, Efstathia en
dc.date.accessioned 2018-09-12T09:44:35Z
dc.date.available 2018-09-12T09:44:35Z
dc.date.issued 2018-09-12
dc.identifier.uri http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47566
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.15628
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Καπνοδόχος el
dc.subject Οριζόντιες el
dc.subject Μετακινήσεις el
dc.subject Τομές el
dc.subject Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων el
dc.subject Chimney en
dc.subject Horizontal el
dc.subject Displacements el
dc.subject Cross sections el
dc.subject Least squares techniques el
dc.title Ανίχνευση και προσδιορισμός οριζόντιων μετακινήσεων της καπνοδόχου Α στην Τεχνόπολη με χρήση επίγειας τρισδιάστατης σάρωσης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Γεωδαισία el
heal.classification Geodesy el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/fdf9939fd41fe8fdbde9da195afeb4522860796e
heal.classificationURI http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85053969
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-06-26
heal.abstract Η κατασκευή υπογείων έργων προκαλεί κατακόρυφες και οριζόντιες μετακινήσεις στην επιφάνεια του εδάφους, με αποτέλεσμα οι κατασκευές να παραμορφώνονται και σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι λειτουργικές ή και να καθίστανται επικίνδυνες. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των οριζόντιων μετακινήσεων στην Καπνοδόχο Α της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Επιπλέον, έγινε προσπάθεια συσχέτισης αυτών των μετακινήσεων με την διάνοιξη της σήραγγας του ΜΕΤΡΟ και με την σεισμική διέγερση του λεκανοπέδιου, που καταγράφηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Για την εκπόνηση της εργασίας, εφαρμόσθηκε η γεωδαιτική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε μια κλειστή πολυγωνική όδευση, της οποίας οι κορυφές χρησιμοποιήθηκαν ως σημεία αναφοράς για τη σάρωση της καπνοδόχου με τρισδιάστατο επίγειο laser σαρωτή. Στη συνέχεια, μετρήθηκαν τα στοιχεία της όδευσης και προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες των κορυφών της. Η όδευση προσανατολίσθηκε στο ΕΓΣΑ ’87 με χρήση συστήματος δορυφορικού εντοπισμού. Από τις παραπάνω κορυφές πραγματοποιήθηκε σάρωση της καπνοδόχου και εξαγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου που προέκυψε από αυτήν. Την εξαγωγή του τρισδιάστατου μοντέλου ακολούθησε η επεξεργασία του νέφους των σημείων. Αφού από το νέφος απομακρύνθηκαν τα σημεία με χονδροειδή σφάλματα (θόρυβος), έγιναν δεκαέξι οριζόντιες τομές, στα νέφη των οποίων προσαρμόστηκαν βέλτιστες ευθείες. Για κάθε τομή, υπολογίστηκαν οι συντεταγμένες των κορυφών του τετραπλεύρου της, οι εσωτερικές γωνίες και το κέντρο κάθε διατομής, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μετέπειτα υπολογισμός των οριζοντίων μετακινήσεων της καπνοδόχου. Ολοκληρώνοντας, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός των τελικών μεγεθών των μετακινήσεων της καπνοδόχου. Υπολογίστηκαν οι μεταθέσεις των κέντρων των τετραπλεύρων των τομών, οι στροφές και οι μεταβολές των γωνιών των πλευρών κάθε τομής, μαζί με τις αβεβαιότητές τους και έγινε αξιολόγηση της στατιστικής σημαντικότητάς τους για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τέλος, έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν τα πιθανά αίτια που προκάλεσαν τις μετακινήσεις της καπνοδόχου, συσχετίζοντας τες με τις ανθρωπογενείς και τις φυσικές δράσεις που έλαβαν χώρα στην "εγγύς" και ευρύτερη περιοχή της κατασκευής. el
heal.abstract Underground works cause horizontal and vertical displacements of the ground's surface. As a result, the overlying constructions, deform and in many cases they are no longer safe. This diploma thesis has as subject the detection and estimation of the possible horizontal displacements, using 3D laser scanning technology, of a high construction, Chimney A of the old gas factory of Athens, nowadays known as Technopolis. Moreover, an attempt is made to correlate these displacements with the construction of line 2 of the Athens subway, (since chimney A lays within the influence zone of the tunnel excavation) as well as the earthquakes that have occurred in the area of the Attica basin during the last decades. The chimney's scanning was performed from the points of a closed traverse established in the vicinity of the chimney. The traverse was oriented to the GGRS87 using GNSS RTK method. Special HDS targets were used for the georeferencing of the points clouds. For the estimation of the chimney's displacements 16 horizontal cross sections of the total points cloud were created. For each cross section the best fitting line of each of its four sides was estimated using least squares techniques. From these elements the horizontal movements of the chimney, ranging up to 22cm, were estimated as well as the chimney's axis inclination with respect to the plumb line. Although, as it is already mentioned, the chimney lays within the tunnel's excavation influence zone, the direction of the displacement vector has an orientation S-NNE. Therefore, most probably, the reason of the detected displacements is the chimney's response to the earthquake shocks of 1999. en
heal.advisorName Γεωργόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Αραμπατζή, Ορθοδοξία el
heal.committeeMemberName Γεωργόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τελειώνη, Ελισάβετ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 121 σ.
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα