HEAL DSpace

Οθωμανικά λουτρά στο βόρειο ελλαδικό χώρο: χωροθέτηση στον ιστό της πόλης και αρχιτεκτονική εικόνα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κόνιαρη, Άννα Μαρία el
dc.contributor.author Μωραΐτη, Αναστασιάννα el
dc.contributor.author Koniari, Anna Maria en
dc.contributor.author Moraiti, Anastasianna en
dc.date.accessioned 2018-11-08T11:41:24Z
dc.date.available 2018-11-08T11:41:24Z
dc.date.issued 2018-11-08
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/47964
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.2469
dc.rights Default License
dc.subject Οθωμανικά λουτρά el
dc.subject Ottoman baths en
dc.subject Οθωμανικά λουτρά στον ιστό της πόλης el
dc.subject Ottoman baths in the urban tissue en
dc.subject Οθωμανικό Διδυμότειχο el
dc.subject Ottoman Didymoteicho en
dc.subject Οθωμανική Κομοτηνή el
dc.subject Ottoman Komotini en
dc.subject Οθωμανικά Γιαννιτσά el
dc.subject Ottoman Giannitsa en
dc.subject Οθωμανική Καβάλα el
dc.subject Ottoman Kavala en
dc.subject Οθωμανικές Σέρρες el
dc.subject Ottoman Serres en
dc.subject Οθωμανική Θεσσαλονίκη el
dc.subject Ottoman Thessaloniki en
dc.subject Οθωμανική Βέροια el
dc.subject Ottoman Veroia en
dc.subject Οθωμανικά Ιωάννινα el
dc.subject Ottoman Ioannina en
dc.subject Οθωμανική Τραϊανούπολη el
dc.subject Ottoman Traianoupoli en
dc.subject Οθωμανικές Φέρες el
dc.subject Ottoman Feres en
dc.subject Οθωμανική Μάκρη el
dc.subject Ottoman Makri en
dc.subject Οθωμανική Απολλωνία el
dc.subject Ottoman Apollonia en
dc.subject Οθωμανικά Σιδηροκαύσια el
dc.subject Ottoman Sidirokapsia en
dc.title Οθωμανικά λουτρά στο βόρειο ελλαδικό χώρο: χωροθέτηση στον ιστό της πόλης και αρχιτεκτονική εικόνα el
dc.title Ottoman baths in the northern greek territory: position in the urban fabric and architectural image en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Baths (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85012337) en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2018-09-24
heal.abstract Τα οθωμανικά λουτρά του βόρειου ελλαδικού χώρου είναι από τα παλαιότερα της Οθωμανικής περιόδου αλλά και από τα πρώτα που οικοδομούνται στα Βαλκάνια. Βρίσκονται σε μεγάλες πόλεις, εμπορικούς και παραγωγικούς σταθμούς και ανήκουν στις υποδομές με τις οποίες ενισχύονται οι νεοκατακτημένες περιοχές για την υποστήριξη του εμπορίου του άξονα της Εγνατίας, που λειτουργεί από τη ρωμαϊκή εποχή ως σύνδεση Ανατολής και Δύσης. Το μέρος της κοινωνίας που εξυπηρετούν ορίζει την καταρχήν χωροθέτηση και την τυπολογία τους. Διακρίνονται σε λουτρά που προορίζονται για τους διερχόμενους, οπότε απαντούν ενταγμένα σε σύνολα στην αγορά, σε περιοχές με χάνια, σε κουλιγιέ και στρατώνες και κτίζονται μετά από κρατική πρωτοβουλία καθώς η λειτουργία τους ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο διαχείρισης των οικονομικών του κράτους, ενώ υπάρχουν και τα λουτρά που εξυπηρετούν την ενότητα της γειτονιάς για χρήση από τους μόνιμους κατοίκους. Ο διάκοσμος των λουτρών είναι θέμα εξέλιξης αλλά σχετίζεται επίσης με τη σπουδαιότητά του μέσα στην πόλη και το γόητρο του δωρητή. Τα λουτρά έχουν αραβικές και σελτζουκικές επιρροές αλλά και επιδράσεις από τις τοπικές παραδόσεις στο σύστημα δόμησης και κατά περίπτωση στη διακόσμηση. Το λουτρό στην περιοχή της Εγνατίας έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα, αυτό της πολυπολιτισμικής συνεύρεσης των λαών. el
heal.abstract The ottoman baths in the northern Greek territory are some of the earliest examples of the Ottoman period and some of the first to be built in the Balkans. They are located in big cities, commercial and production centers and are part of the facilities that support the trade along the Via Egnatia. This axis serves the connection between the East and the West since roman times. The position in the urban fabric and the typology is defined by the part of the society that uses it. The baths may serve passing through populations or local people. In the first case they are located in complexes in markets, khan, caravanserai, kulliye or military facilities in the main axis that lead to Egnatia or the cities gates and the bath is usually built on state initiative, as its function is related to the economic management of the empire, while in the second case they are constructed in districts in neighborhood units. The decoration of the baths evolves through time and also depends on the location, the function and mainly the founder. The baths have Arabic and Seljuk influences, but also effects by the local traditions in the structural techniques and sometimes the decoration. The bath along the Via Egnatia has a wider function as it serves multicultural encounters. en
heal.tableOfContents Α. Εισαγωγή Η ανέγερση των οθωμανικών λουτρών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας - Κοινωφελής ρόλος Β. Ο ρόλος του λουτρού στην πόλη και η αρχιτεκτονική του sυγκρότηση Β1. Χωροθέτηση στον ιστό των πόλεων. Ανάλυση παραδειγμάτων σε Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο Β2. Η αρχιτεκτονική εικόνα του λουτρού ι.Περί δομής και λειτουργίας οθωμανικού λουτρού ιι.Τυπολογικά χαρακτηριστικά ιιι.Μορφολογικά χαρακτηριστικά Γ. Επίλογος Η λουτρική διαδικασία ως τρόπος ζωής στην Ανατολή Δ. Βιβλιογραφία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record