HEAL DSpace

Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της νήσου Σκοπέλου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σαρρή, Βασίλεια el
dc.contributor.author Sarri, Vasileia en
dc.date.accessioned 2019-09-04T09:45:12Z
dc.date.available 2019-09-04T09:45:12Z
dc.date.issued 2019-09-04
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49185
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16812
dc.rights Default License
dc.subject Παραλιακό μέτωπο el
dc.subject Νήσος Σκόπελος el
dc.subject Πολεοδομικός σχεδιασμός el
dc.subject Μαρίνα el
dc.subject Ιστιοπλοϊκός όμιλος el
dc.subject Waterfronts en
dc.subject Skopelo's island en
dc.subject Urban design en
dc.subject Marinas Sailing clubs en
dc.title Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της νήσου Σκοπέλου el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Πολεοδομικός σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-03-19
heal.abstract Η διπλωματική εργασία με τίτλο ‘‘Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της νήσου Σκοπέλου’’ έχει σκοπό τον επανασχεδιασμό της παραλίας Σκοπέλου. Η Σκόπελος είναι ο μεγαλύτερος οικισμός της νήσου Σκοπέλου και αποτελεί την χώρα. Η ανάπτυξη του οικισμού είναι αμφιθεατρική, ξεκινάει από το επίπεδο της θάλασσας και εκτείνεται όλο και ψηλότερα. Το παραλιακό μέτωπο της Σκοπέλου διατρέχει όλο το μήκος του οικισμού, σε αυτό συγκεντρώνονται οι ζώνες εμπορίου και αναψυχής της χώρας. Στη σημερινή της κατάσταση, ξεκινώντας από το όριο της με την θάλασσα, η παραλία φέρει έναν στενό αυτοκινητόδρομο διπλής κατεύθυνσης, μαζί με δύο πεζοδρόμια εκατέρωθεν, καθώς και τις πλατείες των καταστημάτων, μεταξύ του δρόμου και των κτιρίων. Η παραλιακή ζώνη της Σκοπέλου, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, τα κυριότερα είναι, η έλλειψη επαφής με το υδάτινο στοιχείο και η ανυπαρξία χώρου για την ανεμπόδιστη κίνηση πεζών καθώς και την στάση αυτών. Η εργασία είχε ως κύριο σκοπό να επανασχεδιάσει το παραλιακό μέτωπο, με βασικούς άξονες, την διευθέτηση των κινήσεων, πεζών και οχημάτων, την οριοθέτηση των πλατειών κάθε καταστήματος, την αποκατάσταση του ορίου μεταξύ οικισμού και θάλασσας, την βελτίωση της μαρίνας Σκοπέλου και τέλος την δημιουργία ενός ιστιοπλοϊκού και καταδυτικού ομίλου στον εγκαταλειμμένο χώρο του παλιού λιμανιού. Η πρόταση για την ανάπλαση της παραλίας αποτελείται από, την δημιουργία μιας δευτερεύουσας ζώνης κίνησης, πάνω στο νερό, η οποία αφορά την μαρίνα Σκοπέλου, την δημιουργία μίας ζώνης καθιστικών και μετάβασης στο υδάτινο στοιχείο ακριβώς πάνω στο όριο με την θάλασσα, καθώς και την ύπαρξη ενός πεζοδρόμου, ο οποίος διατρέχει όλο το μέτωπο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα σε συγκεκριμένες ώρες και συνθήκες. Το υπόλοιπο κομμάτι του μετώπου, το οποίο αναπτύσσεται από τον πεζόδρομο προς τον οικισμό, φέρει τις οριοθετημένες πλατείες των καταστημάτων, μερικές περιοχές πρασίνου, όπως επίσης και κάποια μικρής κλίμακας κτίρια, στην άκρη της παραλίας όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες της μαρίνας Σκοπέλου. Τέλος, το παλιό λιμάνι αποκόπτεται από την παραλία, δημιουργώντας μια νησίδα στεριάς, πάνω στην οποία θα λειτουργεί ο ιστιοπλοϊκός και καταδυτικός όμιλος Σκοπέλου, σε συνδυασμό με ένας προστατευμένο, από άλλα σκάφη, θαλάσσιο χώρο κατάλληλο για πρακτική εκπαίδευση ακριβώς δίπλα στο κτίριο. el
heal.abstract This diploma project focused on the redesigning of Skopelo’s waterfront. Skopelos is the biggest village of the island Skopelos and its capital. The village has been built amphitheatrically, starting from the sea level and developing upwards. The waterfront of Skopelos runs along the entire length of the village while the trade and leisure zones are concentrated there. In its present state, alongside the boundary with the sea, the waterfront has a narrow two-way motorway along with sidewalks on both sides. Moreover, between the costal street and the buildings there is empty space which is used by the stores as seating area. The coastal zone of Skopelos faces several problems, the most important being the lack of contact with the sea and the lack of space for the pedestrians. The main purpose of the project was to redesign the waterfront, in order to create a wide pedestrian street, delimit the space that each store could use, restore the boundary between the built space and the water element and finally to improve Skopelos marina and create a sailing and diving club, in the abandoned area of the old port. The proposal for the redevelopment of the waterfront consists of, the creation of a wooden deck pathway over the water, in which boats would dock, the formation of a seating area right next to the sea, as well as the existence of a pedestrian road runing along the entire waterfront, which could be used by vehicles under specific conditions. The rest of the waterfront, which is developed from the pedestrian street to the buildings, it would consist of the seating areas of the shores, some green areas, as well as some small-scale buildings on the edge of the waterfront, which will offer the services of the Marina of Skopelos. Finally, in the area of the old harbor, the sailing and scuba diving club of Skopelos will operate, along with a sheltered marine area suitable for practical training right next to the building. en
heal.advisorName Μάρδα, Νέλλη el
heal.advisorName Marda, Nelly en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record