HEAL DSpace

Το πορώδες αστικό πάρκο_Μια μελέτη των ορίων του Πεδίου του Άρεως

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Καλογερομήτρου, Σοφία el
dc.contributor.author Μηλοπούλου, Χριστίνα el
dc.contributor.author Τζουβάρα, Αλίκη el
dc.contributor.author Kalogeromitrou, Sofia en
dc.contributor.author Milopoulou, Christina en
dc.contributor.author Tzouvara, Aliki en
dc.date.accessioned 2020-04-14T16:03:44Z
dc.date.available 2020-04-14T16:03:44Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50165
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.17863
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Δίκτυο el
dc.subject Κινητικότητα el
dc.subject Διαχείριση υδάτων el
dc.subject Όρια el
dc.subject Πεδίο του Άρεως el
dc.subject Campus Martius en
dc.subject Water management el
dc.subject Mobility el
dc.subject Buffer zone el
dc.subject Network el
dc.title Το πορώδες αστικό πάρκο_Μια μελέτη των ορίων του Πεδίου του Άρεως el
dc.title The porous park_A study on the boundaries of Campus Martius en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Τομέας Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Αστικός Σχεδιασμός el
heal.classification Σχεδιασμός Τοπίου el
heal.classification Architecture en
heal.classification Urban Design el
heal.classification Landscape Design el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2019-07-02
heal.abstract Το έργο αυτό είναι μια προσπάθεια αναβίωσης ένος στιγματισμένου πάρκου της Αθήνας, επαναπροσδιορίζοντας τις χωρικές και κοινωνικές συνθήκες των ορίων του. Η επέμβαση στο πάρκο είναι μια βιώσιμη προσέγγιση που δεν επηρεάζει τον ιστορικό του χαρακτήρα αλλά μόνο την εξωτερική του ζώνη. Το σχήμα του πάρκου επιβλήθηκε από εποχιακά ρεύματα που εξακολουθούν να τρέχουν σήμερα υπόγεια και συχνά προκαλούν πλημμύρες στις γύρω γειτονιές. Η ανεπαρκής τεχνική υποδομή αντικαθίσταται από ένα πιο φυσικό σύστημα διαχείρισης των υδάτων. Το κέντρο της προσοχής μετατοπίζεται από την ορθολογική αναζήτηση εισόδου, σε ένα εκτεταμένο, ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο, όπου η βλάστηση και το νερό είναι τα στοιχεία που οδηγούν στο πάρκο. Ένα σημείο εστίασης του έργου είναι η οδός Μουστοξύδη, μια παλιά σήραγγα που διασχίζει το αυτοκίνητο, η οποία διαχώρισε το Πεδίο του Αρεως από την περιοχή των Δικαστιρίων. Το συγκεκριμένο καπάκι αφαιρείται, και οι τοίχοι της σήραγγας ανασχηματίζονται από τις δυνάμεις του τοπίου. Οι φιλικές προς το αυτοκίνητο συνθήκες μεταβάλλονται για να προωθήσουν τη ζωή και την μικροκινητικότητα. Ο δρόμος είναι τώρα μια πλατεία, ένας κόμβος κινητικότητας. Η νέα στάση του μετρό συνδυάζεται με το bikesharing, το ηλεκτρικό carsharing, το ποδήλατο. Όλα αυτά συνδυάζονται με την κίνηση των ανθρώπων προς όλες τις κατευθύνσεις: διασχίζοντας τα πάρκα, αλλάζοντας περιοχές και επίπεδα. Αυτή η αστική πλατεία λειτουργεί πλεόν ως σημείο σύνδεσης. el
heal.abstract Τhis project is an attempt to revive a stigmatized park by redefining the spatial and social conditions of its boundaries. The porous park intervention is a sustainable approach that does not affect the historical park but only its exterior zone. The park’s shape was forced by seasonal streams that are still flowing today underground and often cause floods in the surrounding neighborhoods. The inadequate heavyweight infrastructure is replaced by a more natural water management system. The center of attention shifts from the rational search for entrance, to an extended, unobstructed field of view, where the vegetation and the water are the elements that lead to the park. A focus point of the project is Moustoksidi Street, a previously car crossing tunnel that separated Pedio tou Areos with the Courts Grove. Its concrete lid is removed, and the walls of the tunnel are reshaped by forces of the landscape. The car friendly conditions alter to foster life and micro mobility. The road is now a piazza, a mobility knod. The new metro stop is combined with bikesharing, electrical carsharing, bike fixing. All these are combined with the movement of people in all directions: crossing the parks, moving between parks, going up and down. This urban square now finally works as a connecting point en
heal.advisorName Τουρνικιώτης, Παναγιώτης el
heal.advisorName Tournikiotis, Panayotis en
heal.committeeMemberName Ησαΐας, Δημήτρης el
heal.committeeMemberName Παρμενίδης, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Παγώνης, Θάνος el
heal.committeeMemberName Ζαχαρόπουλος, Ηλίας el
heal.committeeMemberName Isaias, Dimitrios en
heal.committeeMemberName Parmenidis, Georgios en
heal.committeeMemberName Pagonis, Thanos en
heal.committeeMemberName Zacharopoulos, Ilias en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 107
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα