HEAL DSpace

Η ένταξη ως πεδίο αναζήτησης του νοήματος του αρχιτεκτονικού έργου : ένα πείραμα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κοτροκόη, Βασιλική el
dc.contributor.author Kotrokoi, Vasiliki en
dc.date.accessioned 2020-05-26T12:20:35Z
dc.date.available 2020-05-26T12:20:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50652
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18350
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου, Κατ.Α2: Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Νόημα αρχιτεκτονικού έργου el
dc.subject Ένταξη el
dc.subject Κεντρική Ιδέα el
dc.subject Ερμηνεία el
dc.subject Τόπος el
dc.subject Meaning in architecture el
dc.subject Place as a frame el
dc.subject Interpretation el
dc.subject Integration in old settings el
dc.subject Keynote of architecture el
dc.title Η ένταξη ως πεδίο αναζήτησης του νοήματος του αρχιτεκτονικού έργου : ένα πείραμα el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. el
heal.type masterThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-02-14
heal.abstract Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εργασίας εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της νοηματοδότησης του έργου, της συγκρότησης του νοήματός του δηλαδή από όποια πλευρά και αν επιχειρείται. Είτε ως δημιουργός είτε ως ερμηνευτής του. Σε μια εποχή που η αρχιτεκτονική γίνεται όλο και περισσότερο αυτοαναφορική και αποκομμένη από το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται αναδύονται ερωτήματα σχετικά με το νοηματικό κενό που παρατηρείται, τα οποία και επιστρέφουν τη συζήτηση στη συγκρότηση του νοήματος αλλά και στο ποιος τελικά κρατά το κλειδί αυτής της κατασκευής. Τις τελευταίες δεκαετίες συντελείται μια διπλή αλλαγή του Παραδείγματος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το ενδιαφέρον σταδιακά μετατοπίζεται από τον δημιουργό στον αποδέκτη και στην ίδια την πράξη της κατανόησης. Με την αποδοχή της συμμετοχής του αποδέκτη στη διαμόρφωση του νοήματος του έργου αλλάζει και η βάση των συζητήσεων περί νοήματος που επί τουλάχιστον ένα αιώνα αφορούσε στο τρίπτυχο λειτουργία- μορφή - νόημα το οποίο και αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα στο πρόβλημα της κατανόησης. Το πρώτο βήμα προς μια σοβαρή αναζήτηση σχετικά με τη συγκρότηση του νοήματος είναι ο διαχωρισμός αυτών των τριών στοιχείων. Αντίθετα ,αντί το νόημα να συνδέεται με τη μορφή και τη λειτουργία ως ένα μονοσήμαντο σύστημα που αποκωδικοποιείται, προτείνεται να συνδέεται με μια σειρά μεταθέσεων του νοήματος του αρχιτεκτονικού έργου. Το νόημα του έργου δηλαδή να συλλέγεται από κάτι και να μετατίθεται σε κάτι άλλο ώστε να αποκαλύπτονται τα πολλαπλά νοήματά του ως προβολές σε μια οικεία πραγματικότητα. Το ’80 Ο Christian Norberg – Schulz διατυπώνει μια θεωρία περί νοηματοδότησης του αρχιτεκτονικού έργου που εστιάζει ακριβώς σε αυτό το ζήτημα συλλογής και οικείωσης. Πρόκειται για μια φαινομενολογική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας στοχευμένη στην ανάγνωση και ερμηνεία του περιβάλλοντος που πλαισιώνει την αρχιτεκτονική. Προσδιορίζει το έργο μέσα από τη σχέση του με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τόπου ένταξης και την ιδιότητα του έργου να συλλέγει στοιχεία από αυτό το οικείο πλαίσιο αναφοράς σε έναν αναπόδραστο και διαρκή διάλογο η απουσία του οποίου είναι και η πηγή του νοηματικού κενού. Για εκείνον αυτό το πλαίσιο αναφοράς του έργου λειτουργεί ως μια εστία όπου ο χαρακτήρας του τόπου συμπυκνώνεται και έτσι ερμηνεύεται κατασκευάζοντας το νόημα του αρχιτεκτονικού έργου. Με βάση τη θεωρία του Schulz για τη συμμετοχή του τόπου στην κατασκευή του νοήματος επιχειρείται η εξέταση του ευρύτερου προβλήματος της ερμηνείας μέσα από ένα πείραμα. Πέντε φοιτητικές συνθετικές προτάσεις που αφορούν στην ένταξη ενός μικρού πολιτιστικού κέντρου σε παραδοσιακό οικισμό ερμηνεύονται από πέντε αρχιτέκτονες. Στόχος είναι μέσα από την ανάλυση των ερμηνειών αυτών ,στις οποίες προστίθεται και η προσέγγιση του φοιτητή ως δημιουργού του έργου, να βρεθεί με ποιόν τρόπο διαμορφώνονται οι ερμηνείες, πού συγκρούονται , πού συγκλίνουν αλλά και με ποιόν τρόπο συμμετέχει ο τόπος ως πλαίσιο σε αυτή τη διαμόρφωση. Κέντρο αναρώτησης σε σχέση με την ερμηνεία στην προκειμένη είναι το ζήτημα της ένταξης ως ένα υποσύνολο του προβλήματος ικανό να περιορίσει το εύρος της μεγάλης συζήτησης για την ερμηνεία. Η ένταξη χρησιμοποιείται ως ένα case study διότι μπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο κλειδί στο ζήτημα που εξετάζεται. Η ένταξη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ικανή να συμπυκνώσει το πρόβλημα της ερμηνείας ως ένα πρόβλημα κατασκευής του νοήματος του αρχιτεκτονικού έργου. Μέσα από αυτήν την έρευνα δε γίνεται καμία προσπάθεια να διατυπωθεί μια θεωρία περί ερμηνείας , νοήματος ή ένταξης. Αντιθέτως γίνεται μια προσπάθεια επανεξέτασης του νοήματος σε σχέση με ένα πλαίσιο που μοιάζει να έχει αφαιρεθεί σήμερα από την αρχιτεκτονική. Η ερμηνεία εστιασμένη στο πρόβλημα της ένταξης φέρνει αυτό το πλαίσιο στο προσκήνιο δείχνοντας πως το νόημα τελικά δεν είναι μόνο ένα ζήτημα σύνθεσης αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα ζήτημα πρόσληψης. Δεν παράγεται συνεπώς από μια πηγή αλλά από δύο, δίνοντας έναν ισότιμο ρόλο σε δημιουργό και αποδέκτη. el
heal.advisorName Σταυρίδης, Σταύρος el
heal.advisorName Stavridis, Stavros en
heal.committeeMemberName Παρμενίδης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Κουτσουμπός, Λεωνίδας el
heal.committeeMemberName Parmennidis, Georgios en
heal.committeeMemberName Koutsoumpos, Leonidas en
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 160
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα