HEAL DSpace

Χάρμαινα : ο ιός

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσικνής, Νικόλαος el
dc.contributor.author Tsiknis, Nikolaos en
dc.date.accessioned 2020-07-14T08:55:25Z
dc.date.available 2020-07-14T08:55:25Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50863
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.18561
dc.rights Default License
dc.subject Άμφισσα el
dc.subject Amfissa en
dc.subject Αποκατάσταση el
dc.subject Βυρσοδεψεία el
dc.subject Εγκαταλελειμμμένοι οικισμοί el
dc.subject Restoration en
dc.subject Abandoned settlements en
dc.subject Technology en
dc.title Χάρμαινα : ο ιός el
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Xarmena : the Virus en
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-09
heal.abstract Η φημισμένη «Χάρμαινα» είναι μια εγκαταλελειμμένη συνοικία βυρσοδεψών της Άμφισσας. Τα μοναχικά και ατμοσφαιρικά σοκάκια της, τα ερειπωμένα παλιά εργαστήρια, η πηγή και τα παλιά πλατάνια, το γραφικό Τουλασίδι (κεντρική πηγή) συνθέτουν μια μοναδική στον ελληνικό χώρο γειτονιά, μεγάλης ιστορικής και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής αξίας, συνδεδεμένη άρρηκτα με τα έθιμα και τις παραδόσεις της πόλης. Τα ταμπάκικα ήταν κατασκευασμένα από λίθους, ωμόπλινθους, ξύλα, συνδετικό κονίαμα και βυζαντινά κεραμίδια. Προτείνονται τρόποι αποκατάστασης, αξιοποίησης, αναβάθμισης και ανάδειξης αυτής της εγκαταλελειμμένης, γοητευτικής κληρονομιάς, διατηρώντας την για πολλά ακόμα χρόνια, με χρήση των ίδιων υλικών και διασωζόμενων από γειτονικά ερείπια. Βασικός γνώμονας είναι η διατήρηση της μορφολογίας, των χαρακτηριστικών και του ύφους της Χάρμαινας, επεμβαίνοντας με προσοχή στα υλικά και επαναφέροντας τα κτίρια στην αρχική τους κατάσταση. Το νέο κτιριολογικό, βασίζεται εκ νέου στην έννοια της «παραγωγικής μονάδας», όπως ήταν η βυρσοδεψία παλιά, αλλά με νέες τεχνολογίες, που σέβεται όμως την παλιά και την αναδεικνύει. Πρόκειται για μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση ελεύθερου λογισμικού, με ανάγκες στέγασης αρκετών ομάδων εργασίας. Ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι ελαφρύς, γεγονός που σηματοδοτεί την καταλληλότητά της για να «ζωντανέψει» την Χάρμαινα. Δεν επεμβαίνει επιθετικά, αλλά «φιλοξενείται» μέσα στα ταμπάκικα, αναδεικνύοντας την φυσική γοητεία τους και διατηρώντας την συνοικία αναλλοίωτη στον χρόνο. Το εγχείρημα, λόγω μεγάλης κλίμακας, πραγματοποιείται σε 4 φάσεις, ξεκινώντας από πιλοτική αποκατάσταση και αναστύλωση ενός ταμπάκικου και ερειπίου. Στην δεύτερη, αναλυτικότερη φάση, προτείνεται η επέκταση του κτιριολογικού και η ανέγερση νέου κτιρίου, ως κεντρικός πόλος έλξης κοινού. Συνοψίζοντας την μελέτη, η ριζωματική αυτή ανάπτυξη, προσφέρει δυνατότητα εξάπλωσης και στην ευρύτερη περιοχή, με διαφόρων ειδών χρήσεις, με τη αποκατεστημένη Χάρμαινα να αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα. el
heal.abstract The famous "Harmena" is an abandoned settlement of tanneries in Amfissa city. Its solitary and atmospheric alleys, the ruined old workshops, the fountain and the old plane trees, the picturesque Toulasidi (central fountain) compose a neighborhood unique in Greece, of great historical and architectural value, inextricably linked with the customs and traditions of the city. The tanneries were constructed from stones, bricks, wood, binder mortar and Byzantine roof tiles. Ways are being proposed to restore, utilize, upgrade and highlight this abandoned, charming heritage, preserving it for many more years to come, using the same materials and rescued from neighboring ruins. The main direction is to maintain the morphology, characteristics and style of Harmena, intervening by paying attention to the materials and restoring the buildings to their original condition. The new masterplan is again based on the concept of a "production unit", such as the old tannery, although with new technologies, which however, respects the old and highlights it. It is a non-profit open software organization with housing needs for several workgroups. The equipment required is light, which signals its suitability to "enliven" Harmena. It does not intervene aggressively, but is "hosted" in the tannery buildings, highlighting their natural charm and keeping the neighborhood unchanged through the years. The project, due to its large scale, is carried out in 4 phases, starting with a pilot restoration and reconstruction of a tannery and a ruin. In the second, detailed phase, the expanding of the masterplan is proposed, constructing a new building, as a central common room for public attraction. Finally, completing the study, this rhizomatic development could spread into a wider area, with multiple uses, with the restored Harmena being the starting point. en
heal.advisorName Κουτσουμπός, Λεωνίδας
heal.advisorName Koutsoumpos, Leonidas en
heal.committeeMemberName Παπαϊωάννου, Αναστάσιος el
heal.committeeMemberName Λυκογιάννη, Σταυρούλα el
heal.committeeMemberName Ντάφλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 97
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record