HEAL DSpace

Θειωρυχεία Μήλου: ανάγνωση του βιομηχανικού τοπίου ως σκηνικού καλλιτεχνικής έκφρασης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Σαάντε, Πωλίνα el
dc.contributor.author Νούση, Κορίνα el
dc.contributor.author Saante, Polina en
dc.contributor.author Nousi, Korina en
dc.date.accessioned 2020-11-09T15:23:33Z
dc.date.available 2020-11-09T15:23:33Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51838
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19536
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Θειωρυχεία el
dc.subject Μήλος el
dc.subject Θέατρο el
dc.subject Βιομηχανική κληρονομιά el
dc.subject Κατοίκηση el
dc.subject Μουσείο el
dc.subject Παλιόρεμα el
dc.title Θειωρυχεία Μήλου: ανάγνωση του βιομηχανικού τοπίου ως σκηνικού καλλιτεχνικής έκφρασης el
dc.title Milos Sulfur Mines: perception of the industrial landscape as a performance backdrop en
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-09-29
heal.abstract Τα Θειωρυχεία της Μήλου είναι ένα από τα πιο μοναδικά τοπόσημα που διαθέτει η χώρα μας. Τα κατάλοιπα της βιομηχανικής εγκατάστασης συνομιλούν με το μοναδικού κάλους φυσικό τοπίο σε μια διαλεκτική που δεν μπορεί παρά να συγκινήσει τον θεατή. Η ιστορική και επί τόπου ανάλυση που διεξήγαμε μας αποκάλυψε σκονισμένες πτυχές του τόπου κατά τ’ άλλα ξεχασμένες στη λήθη που τον τυλίγει. Σε πρώτη ανάγνωση συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη για μια ενοποιητική κίνηση που θα συγκεντρώσει τα μεμονωμένα στοιχεία των Θειωρυχείων σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πρόταση. Ορίσαμε μια ενδεικτική ζώνη παρέμβασης στις νοητές περασιές των κτηρίων του εργοστασίου και μια οριζόντια συρραφή σε σχήμα Ζ που τη διαπερνά. Η αφετηρία της συρραφής προέρχεται από την χάραξη ενός μονοπατιού εξόρυξης στο βόρειο πρανές της φυσικής χαράδρας του βουνού. Στόχο της διπλωματικής μας αποτέλεσε η ανάδειξη της ιστορίας των Θειωρυχείων και η αναβίωση τους στα πλαίσια μιας τοπιακής αρχιτεκτονικής επέμβασης. Έτσι, η πρόταση μας αποτελείται από 3 ενότητες. Πρώτον, έναν εναλλακτικό θεατρικό χώρο του οποίου ο σχεδιασμός αφορμάται τόσο από τα υφιστάμενα κτηριακά κατάλοιπα όσο και από τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεύτερον, μια ημιυπαίθρια δομή εγκατάστασης για τους συντελεστές των δρώμενων και τέλος μια οργανωμένη περιοχή ανάδειξης της βιομηχανικής και μη ιστορίας των ορυχείων. Τα 3 αυτά δομικά σκέλη της πρότασης μας ταυτίζονται με τα σχεδιαστικά στοιχεία της συρραφής και της ζώνης αναφοράς της κεντρικής μας ιδέας. el
heal.abstract The Sulfur Mines of Milos are one of the most unique landmarks of Greece. The remains of the previous industrial use along with the uniquely beautiful natural landscape cannot leave the visitor unmoved. The historical and on-site analysis we conducted revealed to us hidden aspects about the history of the mines, otherwise forgotten by most. Upon first sight, we realized the need for a unifying gesture that would bring together the individual elements of the Sulfur Mines into a complete architectural proposal. The primary idea of the design consists of two elements: _a predetermined area of intervention _a Z-shaped “thread” that indicates the visitors’ path Our proposal aims to highlight the history of the Sulfur Mines as well as to revive them. The 3 main subjects of it are firstly, an alternative theatrical space whose design is based on both the existing building remains and the topographic features of the area. Secondly, a semi-outdoor structure capable to host the members of any future event taking place in the theater. Lastly, a museum to demonstrate the industrial history of the mines and all the objects found in the area. Our main goal is to bring a new use in the Old Sulfur mines without ruining the nostalgic ambiance that surrounds them. We would like to believe that our subtle design achieves to showcase the existing industrial installation in the best way possible. en
heal.advisorName Ζαχαριάδης, Ιωάννης el
heal.advisorName Βασιλάτος, Παναγιώτης el
heal.advisorName Zachariadis, Ioannis en
heal.advisorName Vasilatos, Panagiotis en
heal.committeeMemberName Ανδριανόπουλος, Τηλέμαχος el
heal.committeeMemberName Αλεξάνδρου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Γρηγοριάδης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Μάρκου, Μαρία el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα