HEAL DSpace

Η αρχιτεκτονική των αυτοσχεδιαστικών πρακτικών: το παράδειγμα του αυθαίρετου συνοικισμού του Ασυρμάτου

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Εξερτζή, Κυριακή el
dc.contributor.author Exertzi, Kyriaki en
dc.date.accessioned 2020-11-10T08:10:27Z
dc.date.available 2020-11-10T08:10:27Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51857
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19555
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αυτοσχεδιασμός el
dc.subject Αυτοστέγαση el
dc.subject Ασύρματος el
dc.subject Αυθαίρετη κατοίκηση el
dc.subject Αρχιτεκτονική διαδικασία el
dc.subject Επανάληψη el
dc.subject Τυποποίηση el
dc.subject Improvisation en
dc.subject Self-housing en
dc.subject Asyrmatos en
dc.subject Arbitrary habitation en
dc.subject Architectural process en
dc.subject Repetition en
dc.subject Standardization en
dc.title Η αρχιτεκτονική των αυτοσχεδιαστικών πρακτικών: το παράδειγμα του αυθαίρετου συνοικισμού του Ασυρμάτου el
dc.title The architecture of improvisational practices: the example of the arbitrary settlement of Asyrmatos en
dc.type Διάλεξη
heal.type learningMaterial el
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classification Architecture -- Greece -- Athens en
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-03
heal.abstract Η ερευνητική εργασία εξετάζει την έννοια του αρχιτεκτονικού αυτοσχεδιασμού ως ένα επαρκές εργαλείο παραγωγής χώρου υπό συνθήκες αναγκαστικής και αυστηρής οικονομίας έως τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος για τη διεξαγωγή αστικών παρεμβάσεων. Ο αυτοσχεδιασμός προσεγγίζεται στο πλαίσιο της δημιουργίας οικισμών φθηνής κατοικίας με αυθαίρετο χαρακτήρα οι οποίοι αναπτύχθηκαν αυθόρμητα κατά την περίοδο που ακολούθησε την Μικρασιατική καταστροφή στον Ελλαδικό χώρο. Η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της μεθοδολογικής μελέτης του αυθαίρετου προσφυγικού συνοικισμού του Ασυρμάτου στα Πετράλωνα. Εξετάζονται οι όροι και οι συνθήκες ανάπτυξης του οικισμού και τα στάδια εξέλιξής του. Στη συνέχεια αναλύονται ο δημόσιος χώρος και η κατοικία ως στοιχεία της δυναμικής μετασχηματισμού της περιοχής. Η ταινία «Συνοικία το Όνειρο» αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη σύνταξη της εργασίας καθώς προσφέρει υλικό σε σχέση με τη δομή του οικισμού, την διάρθρωση των κατοικιών και τη ζωή των κατοίκων στον οικισμό. Μέσω της ανάλυσης της ταινίας, σε συνδυασμό με την συγκέντρωση χαρτογραφικού υλικού, αεροφωτογραφιών της περιοχής καθώς και την ανάλυση των εναπομείναντων δειγμάτων του οικισμού, επιχειρείται η αποτύπωσή του, όπως αυτός συνίσταται το 1959. Η ανάλυση της αρχιτεκτονική του αυθαίρετου οικισμού αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εξέταση εναλλακτικών αυτοσχεδιαστικών πρακτικών παραγωγής χώρου από τους ίδιους τους χρήστες. Επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας της εξέλιξης ως εναλλακτικό εργαλείο προσαρμογής του στις ανάγκες που προκύπτουν. Εισάγεται η έννοια του αυτοσχεδιασμού και αναλύεται ιστορικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο δημιουργικής διαδικασίας. Αναλύεται η έννοια της τυποποίησης όπως αυτή προκύπτει μέσα σε ένα πλαίσιο επανάληψης και παράδοσης και εξετάζεται μια προσέγγιση της αρχιτεκτονικής που εστιάζει στη διαδικασία σε αντίθεση με το τελειωμένο αποτέλεσμα. el
heal.abstract The research examines the concept of architectural improvisation as a sufficient tool for the production of space in conditions of forced and strict economy, as well as, to the development of a new system for urban interventions. Improvisation, here, is approached in the context of the creation of cheap and often illegal houses that were made by the refuges that came in Greece after the Asia Minor catastropheof 1922. The analysis is carried out through the methodological study of the refugee settlement of Asyrmatos in Petralona. The research examines the terms and conditions of the settlement’s development and the various phases of its development. The public space and the houses are analyzed as elements of the dynamic transformation of the area. Methodologically, the film "Synoikia to Oneiro" constituted a key tool for the research as it offered material related to the configuration of the settlement, the structure of the houses and the life of its inhabitants. Through the detailed analysis of the film, in combination with the collection of cartographic material, aerial photographs of the area, as well as, the analysis of the existing houses of the settlement, it was attempted to depict the settlement of Asyrmatos, as it was shaped in 1959. The analysis of the architecture of the Asyrmatos settlement, becomes the reference point for the examination of alternative space production practices improvised by the users. The concept of evolution is analyzed as an alternative tool for adapting the space to the needs that arise. The research introduces and examines the concept of improvisation historically in a more general context of the creative process, as well as, the concept of standardization, as it emerges within a framework of repetition and tradition. Finally, it examines an architectural approach that focuses on the process, as opposed to architecture as a finished product. en
heal.tableOfContents Εισαγωγή Εισαγωγικό σημείωμα Μεθοδολογία ανάλυσης Κεφάλαιο 1- Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Εισαγωγή Κρατικές πολιτικές αποκατάστασης των προσφύγων Προσφυγικές συνοικίες στην Αθήνα Τομείς απασχόλησης των προσφύγων στις πόλεις Αυθαίρετη δόμηση- Αυτοστέγαση Κεφάλαιο 2- Μελέτη περίπτωσης Ασυρμάτου Εισαγωγή Η θέση του οικισμού στην πόλη Ιστορική εξέλιξη Ταινία “Συνοικία το Όνειρο” Ανάλυση οικισμού Ανάλυση δρόμου Ανάλυση κατοικίας Ανάλυση εναπομείναντων δειγμάτων Κεφάλαιο 3- Αυτοσχεδιασμός- Αρχιτεκτονική των αυθαίρετων οικισμών Εισαγωγή Ανώνυμη αρχιτεκτονική- Δημιουργία τυπολογιών Έννοια της εξέλιξης- η διαδικασία σε σχέση με το αποτέλεσμα Θεωρητικές προσεγγίσεις του αυτοσχεδιασμού Παραδείγματα εφαρμοσμένης εισαγωγής της έννοιας του αυτοσχεδιασμού στην αρχιτεκτονική σύνθεση Πρακτικές εισαγωγής της έννοιας του αυτοσχεδιασμού στην αρχιτεκτονική Συμπεράσματα Παράρτημα Βιβλιογραφία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα