HEAL DSpace

Το αρχιτεκτονικό έργο του Carlo Scarpa ως εμπλοκή με την ιστορία του τόπου: η περίπτωση του Castelvecchio

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Τσαμπίρας, Νικόλαος el
dc.contributor.author Tsampiras, Nikolaos en
dc.date.accessioned 2020-11-10T10:18:01Z
dc.date.available 2020-11-10T10:18:01Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/51870
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19568
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεταπτυχιακή εργασία. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου : Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός (Κατ. Α')" el
dc.rights Default License
dc.subject Ιστορία el
dc.subject Τόπος el
dc.subject Χρόνος el
dc.subject Κάρλο Σκάρπα el
dc.subject Καστέλβέκιο el
dc.subject History en
dc.subject Castelvecchio en
dc.subject Carlo Scarpa en
dc.subject Time en
dc.subject Place en
dc.title Το αρχιτεκτονικό έργο του Carlo Scarpa ως εμπλοκή με την ιστορία του τόπου: η περίπτωση του Castelvecchio el
dc.contributor.department ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΧΩΡΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ el
heal.type masterThesis
heal.classification Αρχιτεκτονική el
heal.classificationURI http://data.seab.gr/concepts/ca04d85f54649c53d4d128d9961f9a287d7ed882
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2011-10
heal.abstract Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη «μοντέρνα» και την «αντί-μοντέρνα» πρακτική και σκέψη, είναι µία πραγματικότητα κεντρικής σημασίας στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και η στάση που κρατά ο εκάστοτε αρχιτέκτονας απέναντι σε αυτές τις δυο αντίρροπες δυνάμεις, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση που έχει µε το Παρελθόν και κατ’ επέκταση µε τον ιστορικό χρόνο. Ο Χρόνος, αποτέλεσε την κυρίαρχη έννοια πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε αυτή η αντιπαράθεση και χρησιμοποιήθηκε και από τις δυο πλευρές προκειμένου να εδραιωθούν στο χώρο οι διαφορετικές ιδεολογίες, συγκροτώντας έτσι μια αφετηριακή παράμετρο της δημιουργικής διαδικασίας. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το παρόν άρθρο, επιδιώκει να διερευνήσει τη σχέση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας με το Χρόνο και την Ιστορία, μέσα από το παράδειγμα του αμφίσημου αρχιτεκτονικού έργου του Carlo Scarpa, το οποίο σύμφωνα με τη διεθνή αρχιτεκτονική κριτική «αιωρείται» ανάμεσα στο Μοντέρνο και τις αντι-μοντέρνες τάσεις που το διαδέχτηκαν από τη δεκαετία του ΄60 και μετά. Με αφετηρία την οριακή φύση της ποιητικής του Ιταλού αρχιτέκτονα, επιλέξαμε να επαναπροσεγγίσουμε το κτισμένο έργο του, εξετάζοντας την κατά τεκμήριο πιο ακραία περίπτωση εμπλοκής του με την Ιστορία: την επέμβαση στο οχυρό του Castelvecchio. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα με έντονη και σύνθετη ιστορική διαστρωμάτωση, όπου, εκ των πραγμάτων τίθεται το ζήτημα της θεώρησης του παρελθόντος ως μέρους της ευρύτερης διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ποια είναι η στάση του Carlo Scarpa όταν καλείται να αναμετρηθεί με το «δεδομένο» της Ιστορίας; Οικοδομεί μια σχέση ρήξης με το παρελθόν ή αναζητά μια διαλεκτική σχέση με αυτό σεβόμενος τις κατεστημένες δομές; Αντιλαμβάνεται την Ιστορία ως μια νομοτελειακή σχέση με το παρελθόν η οποία ριζώνει σε χρονικές συνέχειες ή ως μια διαδικασία η οποία καλλιεργεί χρονικές ασυνέχειες διανοίγοντας τη δυνατότητα για νέες αναζητήσεις και συσχετισμούς; el
heal.abstract The confrontation between the "modern" and the "post-modern" practice and thinking, is an issue of central importance in the History of Architecture. The approach of each architect regarding these two countervailing tendencies, largely defines the relationship he has with the Past and by extension with the historical time. The notion of Time, constitutes a baseline parameter of the creative process and consequently of the production of architectural space and is therefore at the heart of the conflict between modern and post-modern. In this wider context, the article seeks to investigate, how the perception of the concept of Time affects the design process and the conception and formation of space, through the analysis of Carlo Scarpa's ambiguous work, that in the international architectural criticism, "hovers" between modern and post-modern trends. Which is the attitude of Carlo Scarpa when is asked to confront with historical time? Does he understand the dialogue with History as a teleological relation with the Past and dominated by temporal continuity, or as an open process rooted in temporal discontinuity ,which opens up the possibility of new quests and correlations? This article has the aim to explore these questions, through a close reading of Scarpa’ s most extreme case of involvement with History: the intervention at Castelvecchio. en
heal.advisorName Γκανιάτσας, Βασίλης el
heal.advisorName Ganiatsas, Vasilis en
heal.committeeMemberName Παρμενίδης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Πετρίδου, Βασιλική el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 64
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record