HEAL DSpace

Μελέτη μαρτενσιτικού ανοξείδωτου χάλυβα 17-4PH σκληρυνόμενου με κατακρήμνιση

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χασκής, Σπυρίδων el
dc.contributor.author Chaskis, Spyridon en
dc.date.accessioned 2020-12-02T07:33:14Z
dc.date.available 2020-12-02T07:33:14Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52141
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19839
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Χαλυβουργία el
dc.subject Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας el
dc.subject Σκλήρυνση με κατακρήμνιση el
dc.subject Θερμική κατεργασία γήρανσης el
dc.subject Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης πεδίου ηλεκτρονίων el
dc.subject Steelwork en
dc.subject Martensitic stainless steel en
dc.subject Precipitation hardening en
dc.subject Aging heat treatment en
dc.subject Field emission scanning electron microscopy en
dc.subject UNS S17400 en
dc.subject 17-4 PH en
dc.subject DIN 1.4542 en
dc.subject EN X5CrNiCuNb16-4 en
dc.subject AISI 630 en
dc.subject FESEM en
dc.subject EDX en
dc.subject ASTM A564/A654M-10 en
dc.subject JMatPro en
dc.subject ThermoCalc en
dc.title Μελέτη μαρτενσιτικού ανοξείδωτου χάλυβα 17-4PH σκληρυνόμενου με κατακρήμνιση el
dc.title Study of 17-4 PH martensitic precipitation hardened stainless steel en
dc.contributor.department Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Φυσική Μεταλλουργία el
heal.classification Ανοξείδωτος Χάλυβας el
heal.classification Μεταλλοτεχνία el
heal.classification Physical Metallurgy en
heal.classification Stainless Steel en
heal.classification Metal Forming en
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-12
heal.abstract Ο στόχος της Διπλωματικής Εργασίας αυτής είναι η μελέτη της επίδρασης της θερμικής κατεργασίας γήρανσης σε μπάρες ανοξείδωτου χάλυβα UNS S17400 βάσει του προτύπου ASTM A564/A654M-10 για μονή και διπλή γήρανση. Το μελετώμενο υλικό παρήχθη στο χαλυβουργείο Aceralava του ομίλου Tubacex. Για τον σκοπό αυτό, πρώτα, απαιτείται η πλήρης ανάλυση της κατασκευής των μπαρών ανοξείδωτου χάλυβα σκληρυνόμενου με κατακρήμνιση. Αυτή η διαδικασία αναλύεται λεπτομερώς, εστιάζοντας κυρίως στα κρίσιμα σημεία, τα οποία επηρεάζουν το υλικό. Είναι επίσης απαραίτητο να γίνει κατανοητή η επίδραση των διαφορετικών στοιχείων κραμάτωσης στις μηχανικές ιδιότητες. Για τη μελέτη της μονής γήρανσης, χρησιμοποιήθηκαν μπάρες από δύο διαφορετικά χυτήρια. Για αυτές τις δύο διαφορετικές χημικές συστάσεις, κατασκευάστηκαν οι καμπύλες TTT (Time-Temperature-Transformation) και CCT (Continuous-Cooling-Transformation), για να γίνει η μελέτη του διαλυτοποιημένου δοκιμίου, μέσω του λογισμικό JMatPro. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητες θερμικές κατεργασίες στο χώρο του εργαστήριου, προκειμένου να παρατηρηθούν τυχόν πιθανές αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες στη θέση Τ/4 και στη θέση του κέντρου της μπάρας, με διάφορες μεταβολές στο χρόνο και τη θερμοκρασία γήρανσης, σε σχέση με τις οδηγίες του προτύπου A564/A654M-10. Τα πειράματα που διεξήχθησαν στα πλαίσια της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του ομίλου Tubacex. Τέλος, σε αυτή την Διπλωματική Εργασία, διενεργήθηκε διεξοδική βιβλιογραφική ανασκόπηση επί του αντικειμένου και παρέχεται σημαντικός αριθμός επιστημονικών αναφορών για να υποστηριχθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα για τη συμπεριφορά αυτής της οικογένειας χαλύβων. el
heal.abstract The aim of this Diploma Thesis is to study the effect of aging heat treatment on UNS S17400 stainless steel bars manufactured at Tubacex Group Aceralava steel mill. The desire is to correlate the microstructure with the aging conditions of ASTM A564/A654M-10 for single and double aging. For this purpose, first, a complete representation of the manufacturing of precipitation hardened stainless steel bars is required. This is analyzed in detail, focusing mainly on the critical points, which primarily affect the material. It is also necessary to understand the effect of different alloying elements on mechanical properties. For the study of single aging, two different heats are being utilized. For these two chemical compositions, the TTT (Time-Temperature-Transformation) and CCT (Continuous-Cooling-Transformation) curves were constructed, to study the solution annealed specimen, using JMatPro software. In addition, custom heat treatments took place in the laboratory, in order το observe any potential changes in the mechanical properties at position T/4 and at center of the bar, with various alterations in aging temperature and time, in respect to the A564/A654M-10 standard guidelines. The entire project was carried out and managed from the Innovation Laboratory of the Tubacex Group. Finally, in this Thesis, an adequate number of scientific references are provided to aid the reader, who is interested to acquire a deeper understanding of the behavior of this family of steels. en
heal.advisorName Παπαευθυμίου, Σπύρος el
heal.advisorName Papaefthymiou, Spyros en
heal.committeeMemberName Ξενίδης, Άνθιμος el
heal.committeeMemberName Τσακιρίδης, Πέτρος el
heal.committeeMemberName Xenidis, Anthimos en
heal.committeeMemberName Tsakiridis, Petros en
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 240 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα