HEAL DSpace

Ανάλυση κύκλου ζωής συστήματος οργανικού κύκλου Rankine (ORC) μικρής κλίμακας χαμηλών θερμοκρασιών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουτάντζη, Ζωή el
dc.contributor.author Koutantzi, Zoi en
dc.date.accessioned 2020-12-02T10:30:34Z
dc.date.available 2020-12-02T10:30:34Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52170
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19868
dc.description Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας el
dc.rights Default License
dc.subject Ανάλυση κύκλου ζωής el
dc.subject Περιβάλλον el
dc.subject Οργανικός κύκλος Rankine el
dc.subject Ηλιακοί συλλέκτες el
dc.subject Life cycle analysis en
dc.subject Environment en
dc.subject Solar collectors en
dc.subject Organic Rankine Cycle en
dc.title Ανάλυση κύκλου ζωής συστήματος οργανικού κύκλου Rankine (ORC) μικρής κλίμακας χαμηλών θερμοκρασιών el
heal.type masterThesis
heal.classification Περιβάλλον el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-07-24
heal.abstract Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ενός Οργανικού Κύκλου Rankine εκκινούμενου από ηλιακούς συλλέκτες κενού (solar ORC) και ενός Οργανικού Κύκλου Rankine που αξιοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα του ψυγείου μιας βοηθητικής μηχανής diesel ενός πλοίου (marine ORC). Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού SimaPro περιλάμβανε την κατά το δυνατόν αναλυτική καταγραφή των πρώτων υλών, των διαδικασιών επεξεργασίας αυτών, των μεταφορών, των καταναλώσεων και των διεργασιών που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων στο τέλος ζωής του συστήματος, με σκοπό την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού σε σύγκριση με μία μηχανή εσωτερικής καύσης diesel (ΜΕΚ) και Φωτοβολταϊκά Πάνελ (Φ/Β), αντίστοιχα. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ReCiPe 2016. Παρατηρήθηκε ότι το σύστημα marine ORC υπερτερεί σε δείκτες όπως αυτός της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της εξάντλησης ορυκτών πόρων αλλά υστερεί σε άλλους, όπως στην οικοτοξικότητα των οικοσυστημάτων και την εξάντληση των πόρων μεταλλευμάτων. Στα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης προέκυψε η σημαντική αρνητική συνεισφορά της εκτεταμένης χρήσης χαλκού και άλλων μεταλλευμάτων στο συγκεκριμένο σύστημα αλλά και της σημαντικής συνεισφοράς των γεννητριών. Αναφορικά με το σύστημα solar ORC, αυτό παρουσιάζει σημαντικά ισχυρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο συγκριτικά με τα Φ/Β σε όλες τις κατηγορίες επιπτώσεων, με το ψυκτικό μέσο να καταλαμβάνει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και την εξάντληση του όζοντος, 60% και 79% αντίστοιχα, και τους ηλιακούς συλλέκτες να συνεισφέρουν σημαντικά στις υπόλοιπες κατηγορίες επιπτώσεων. Επιπλέον, το σύστημα αξιολογήθηκε και για μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων. Αρχικά μελετήθηκε η επίδραση στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της διάταξης που έχει η αλλαγή του ψυκτικού μέσου. Μετά την αντικατάσταση του, παρατηρήθηκε ότι το σύστημα παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη απόδοση σε σχέση με πριν σε όλες τις κατηγορίες βλάβης. Στη συνέχεια, μελετήθηκε το σενάριο της μεταφοράς του συστήματος από τη Μεσόγειο στη Βαλτική θάλασσα, και τα αποτελέσματα έδειξαν πως η μείωση της θερμοκρασίας συμπύκνωσης οδηγεί σε αυξημένη ηλεκτροπαραγωγή και κατ’ επέκταση σε εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμου, συνεπώς και μειωμένες εκπομπές στην ατμόσφαιρα το οποίο επιβεβαιώνεται και από την γενικότερη καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος. Αναφορικά με το σύστημα solar ORC, μελετήθηκε η επίδραση στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που επιφέρει η αντικατάσταση των συλλεκτών κενού με επίπεδους συλλέκτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν και οι επίπεδοι συλλέκτες συνεισφέρουν σημαντικά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του συστήματος καταλαμβάνοντας ποσοστά από 7,5% έως 64%, με μέσο όρο περίπου 50%, το νέο σύστημα παρουσιάζει καλύτερη περιβαλλοντικά απόδοση. el
heal.advisorName Καρέλλας, Σωτήριος el
heal.committeeMemberName Καρέλλας, Σωτήριος el
heal.committeeMemberName Βλυσίδης, Απόστολος el
heal.committeeMemberName Κακαράς, Εμμανουήλ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 69 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record