HEAL DSpace

Σύγχρονος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για τη βελτίωση του αέρα στο αστικό περιβάλλον

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Κουρμπά, Ευθυμία el
dc.contributor.author Kourmpa, Efthymia en
dc.date.accessioned 2020-12-04T17:29:50Z
dc.date.available 2020-12-04T17:29:50Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52274
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19972
dc.description Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) “Περιβάλλον και Ανάπτυξη" el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Βιώσιμη κινητικότητα el
dc.subject Ατμοσφαιρική ρύπανση el
dc.subject Σχεδιασμός el
dc.subject Μοσχάτο - Ταύρος el
dc.subject Πύποι el
dc.subject Sustainable mobility en
dc.subject Air pollution el
dc.subject Planning el
dc.subject Moschato - Tavros el
dc.subject Pollutants el
dc.title Σύγχρονος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός για τη βελτίωση του αέρα στο αστικό περιβάλλον el
heal.type masterThesis
heal.classification Σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-27
heal.abstract Η παρούσα διπλωματική εστιάζει στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός αστικών κέντρων με στόχο τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Είναι γεγονός ότι ο πλανήτης και το κλίμα αλλάζει, καθώς ολοένα και περισσότερα άστατα καιρικά φαινόμενα κάνουν την εμφάνισή τους ανά περιόδους και σε όλα τα μήκη κύματος. Ο μέχρι τώρα τρόπος ζωής των ανθρώπων έχει οδηγήσει στην αύξηση των εκπομπών αέριων ρύπων οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να απορροφηθούν με τις φυσικές διεργασίες. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων ρύπων έχει επιφέρει σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ειδικά τη δεδομένη χρονική περίοδο όπου η πανδημία του COVID-19 βρίσκεται σε εξέλιξη, η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελεί μείζων προτεραιότητα παγκοσμίως. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού με κέντρο τον άνθρωπο είναι το κίνητρο για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής, η οποία απαρτίζεται από δύο στάδια. Πρώτο στάδιο αποτελεί η περιγραφή των ρύπων με ιδιαίτερη έμφαση στα αίτια εκπομπής και στις επιπτώσεις που έχει η συγκέντρωσή του τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο. Ταυτόχρονα, έγινε αναφορά στους ρύπους που εκπέμπονται από τον τομέα των μεταφορών και στη συνέχεια, τονίστηκε η συσχέτιση της διασπορά του COVID-19 με τα αστικά κέντρα και πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, επειδή πρόκειται για έναν νέο ιό τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες μελέτες και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν αλλάζουν, καθώς συνεχώς εμφανίζονται νέα στοιχεία για τη μορφή και τη δομή του. Ύστερα, από την περιγραφή των ρύπων ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει έτσι ώστε να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οποία επιδρούν σε παγκόσμια βάση. Έτσι, η στροφή σε ένα μοντέλο βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς έχει αρχίσει να οργανώνεται και να εφαρμόζεται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Ειδικά για τον τομέα των μεταφορών, μελετούνται καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί για την προώθηση εναλλακτικών λύσεων ως προς την μετακίνηση. Τέλος, η παρούσα διπλωματική αναλύει την μελέτη περίπτωσης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Αρχικά, καταγράφηκαν στοιχεία του Δήμου που αποτελούν τη βάση για την εκμάθηση της περιοχής ως προς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις. Έχοντας αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση, αναλύεται και περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του μικροκλίματος και κατά επέκταση η ποιότητα ζωής των κατοίκων. el
heal.advisorName Μπακογιάννης, Ευθύμιος el
heal.committeeMemberName Μπακογιάννης, Ευθύμιος el
heal.committeeMemberName Σιόλας, Άγγελος el
heal.committeeMemberName Δάρρα, Νάνσυ el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 139 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα