HEAL DSpace

Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμυρικών επεισοδίων στην Ελλάδα

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Μπεθάνης, Σωτήριος el
dc.contributor.author Bethanis, Sotirios en
dc.date.accessioned 2020-12-05T20:59:35Z
dc.date.available 2020-12-05T20:59:35Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52293
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.19991
dc.rights Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ *
dc.subject Πλημμύρα el
dc.subject Θάνατοι el
dc.subject Όμβριες καμπύλες el
dc.subject Ελλάδα el
dc.subject Διακινδύνευση el
dc.subject Floods en
dc.subject Deaths en
dc.subject Ombriant curves en
dc.subject Greece en
dc.subject Risk en
dc.title Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμυρικών επεισοδίων στην Ελλάδα el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Υδρολογία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-02-11
heal.abstract Οι φυσικές καταστροφές αποτελούσαν μεγάλο κίνδυνο για τον άνθρωπο, ήδη από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι πολιτισμοί προσπαθώντας να ερμηνεύσουν την προέλευσή τους, απέδιδαν την αιτία τους στους θεούς, ενώ συχνά τους έδιναν μορφή θείας τιμωρίας για τις αμαρτίες τους. Στη σημερινή εποχή, η επιστήμη είναι σε θέση να κατανοήσει τόσο τα αίτια αυτών των φαινομένων όσο και τους τρόπους με τους οποίους εκδηλώνονται. Παρ’ όλα αυτά, οι φυσικές καταστροφές αποτελούν, ακόμη και σήμερα, σημαντική απειλή για τον ανθρώπινο πολιτισμό και είναι πολύ πιθανό πως κάτι τέτοιο δεν θα πάψει να ισχύει και για το μέλλον.
 
 Μια εκ των πιο συχνών φυσικών καταστροφών είναι η πλημμύρα. Οι πλημμύρες εκδηλώνονται μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ή εξαιτίας μεταβολών στα υδάτινα σώματα του πλανήτη από φυσικές και μη διεργασίες. Στη σημερινή εποχή, οι έρευνες που αφορούν στις πλημμύρες αποσκοπούν στην προσπάθεια εντοπισμού των ευάλωτων περιοχών και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που επιφέρουν. Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη επίπτωση των πλημμυρών είναι η πρόκληση ανθρώπινων απωλειών. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, παρατηρούνται, ακόμη και σήμερα, πλημμυρικά επεισόδια με μεγάλο, συχνά, αριθμό θυμάτων.
 
 Στην παρούσα εργασία, παρατίθενται σημαντικά παραδείγματα πλημμυρών από όλο τον κόσμο, με καταστροφικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον, όσο και για τον άνθρωπο. Ωστόσο, στο επίκεντρο της εργασίας βρίσκεται η προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των πλημμυρών που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2000-2019, καθώς και των θανάτων που προξένησαν. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε χωρική και χρονική κατανομή των επεισοδίων, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το μέγεθος της καταστροφής. Στη συνέχεια, έγινε αναζήτηση των χαρακτηριστικών των θυμάτων, με σκοπό την εξεύρεση των πιο συχνών αιτιών απώλειας ζωής, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ακόμη, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο ορισμένες κοινωνικές ομάδες ή φύλα να είναι περισσότερο ευάλωτα στις επιπτώσεις των πλημμυρών, δημιουργώντας, έτσι, συγκεκριμένη τάση ή μοτίβο. Διερευνήθηκε, επίσης, η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των θυμάτων της εκάστοτε πλημμύρας και των αντίστοιχων βροχομετρικών παρατηρήσεων, με την βοήθεια της θεωρίας των όμβριων καμπυλών. Έτσι, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την σπανιότητα των βροχοπτώσεων και σχετικά με το αν ένα σπάνιο φαινόμενο προκαλεί περισσότερα θύματα ή όχι. Τέλος, να επισημανθεί ότι, για τα επεισόδια με τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, εξετάσθηκαν τα ύψη βροχής των γειτονικών σταθμών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη συσχετισμού μεταξύ των περιοχών με την υψηλότερη βροχόπτωση και αυτών στις οποίες παρατηρήθηκαν οι ανθρώπινες απώλειες.
 el
heal.advisorName Μαμάσης, Νίκος el
heal.committeeMemberName Νουτσόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Μπαλτάς, Ευάγγελος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 79 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα