HEAL DSpace

Μελέτη συνθηκών εργασίας στον κλάδο των μεταφορών

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Χρυσανθακοπούλου, Γεωργία el
dc.contributor.author Chrysanthakopoulou, Georgia en
dc.date.accessioned 2020-12-10T07:27:13Z
dc.date.available 2020-12-10T07:27:13Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/52445
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.20143
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Occupational health and safety en
dc.subject Transport sector en
dc.subject Occupational hazards en
dc.subject Occupational injuries en
dc.subject Workers en
dc.subject Ασφάλεια και υγεία της εργασίας el
dc.subject Κλάδος μεταφορών el
dc.subject Επαγγελματικοί κίνδυνοι el
dc.subject Εργατικά ατυχήματα el
dc.subject Εργαζόμενοι el
dc.title Μελέτη συνθηκών εργασίας στον κλάδο των μεταφορών el
dc.title Study of working conditions in the transport sector en
dc.contributor.department Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2020-10-12
heal.abstract Εισαγωγή: Η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία είναι πρωταρχικής σημασίας για όλα τα επαγγέλματα. Στον κλάδο των μεταφορών σημειώνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο αρκετά εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο. Ακόμα, είναι ένας κλάδος που χαρακτηρίζεται για την εμφάνιση μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία. Σκοπός: Οι συνθήκες που επικρατούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι αυτό που καθορίζει τους επαγγελματικούς κινδύνους και επομένως μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις συνθήκες ασφαλείας που επιδρούν τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των εργαζομένων για τον κλάδο των μεταφορών μέσα από τις γενικότερες αλλά και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Μέθοδος: Έγινε συνδυασμός βιβλιογραφικής έρευνας τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο με έρευνα της συντάκτριας. Είκοσι άτομα από δώδεκα διαφορετικές εταιρείες (11 από την Αθήνα και 1 από την Πάτρα) συμμετείχαν στην έρευνα αυτή. Ανάμεσά τους εργαζόμενοι και εργοδότες του κλάδου από εταιρείες με δικό τους σύστημα διανομής, μεταφορικές εταιρείες και μετακομίσεις. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων στους χώρους εργασίας των εργαζομένων, στις οποίες έγινε ανάλυση περιεχομένου με σκοπό την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και όχι ποσοτικών δεδομένων. Αποτελέσματα: Οι μεταφορείς συχνά βιώνουν δύσκολες συνθήκες εργασίας, καιρικά φαινόμενα, σωματική κούραση, πολλές ώρες εργασίας. Οι συνθήκες ασφαλείας είναι πιο χαλαρές σε αυτόν τον κλάδο, καθώς σκοπός των εργαζομένων και εργοδοτών είναι η μέγιστη δυνατή παραγωγή στον ελάχιστο χρόνο. Οι γρατζουνιές, τα χτυπήματα από κιβώτια, οι πτώσεις, οι ολισθήσεις φαίνονται να είναι καθημερινά γεγονότα. Ενώ ακόμα ατυχήματα με οχήματα όπως πτώση στο κενό ανάμεσα στην καρότσα και το δάπεδο, σύγκρουση πεζού με κλαρκ ή τροχαίο ατύχημα είναι συμβάντα που παρατηρούνται χωρίς να τους δίνεται η προσοχή που απαιτείται. Η πλειοψηφία πλήττεται από πόνους στη μέση και τα πόδια, ενώ αρκετοί εμφανίζουν μυοσκελετικές παθήσεις σχετιζόμενες με την εργασία τους. Συμπεράσματα: Εργαζόμενοι και εργοδότες αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αυτό αντανακλά την έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στην ασφάλεια και την υγεία αλλά και τη χαλαρή στάση που έχει το κράτος απέναντι στην τήρηση της νομοθεσίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η επιβολή μέτρων όπως εκπαίδευση και κατάρτιση από την πλευρά των εργοδοτών και από την πλευρά των εργαζομένων αποδοχή και υπακοή αλλά και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Ακόμα, το κράτος θα πρέπει να φροντίζει για την εφαρμογή της νομοθεσίας μέσω των συστηματικών ελέγχων. el
heal.advisorName Ναθαναήλ, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Ναθαναήλ, Δημήτριος el
heal.committeeMemberName Μαρμαράς, Νικόλαος el
heal.committeeMemberName Κηρυττόπουλος, Κωνσταντίνος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 122 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα