HEAL DSpace

Eleusis: μηχανές παρατήρησης / ενεργοποίησης δικτύου παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής της Ελευσίνας

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Φαραντούρη, Βαλεντίνα el
dc.contributor.author Farantouri, Valentina en
dc.date.accessioned 2022-05-25T06:38:38Z
dc.date.available 2022-05-25T06:38:38Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55197
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.22895
dc.rights Default License
dc.subject Μηχανές el
dc.subject Machines en
dc.subject Εντατικές χαρτογραφήσεις el
dc.subject Σιδηροδρομική γραμμή el
dc.subject Ελευσίνα el
dc.subject Intensive chartography en
dc.subject Myth en
dc.subject Railway lines en
dc.subject Δίκτυο el
dc.subject Σημεία el
dc.subject Eleusis en
dc.subject Networks en
dc.title Eleusis: μηχανές παρατήρησης / ενεργοποίησης δικτύου παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής της Ελευσίνας el
dc.title Eleusis: observation machines / actualization of the old railway of Eleusis en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής el
heal.type bachelorThesis
heal.secondaryTitle Μηχανές παρατήρησης el
heal.classification Αρχιτεκτονική σύνθεση el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-02-18
heal.abstract Η διπλωματική αυτή εξετάζει την εφαρμογή μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού (research by design) στον τόπο της Ελευσίνας. Η μεθοδολογία αυτή κατασκευάζει ένα σύστημα σχεδιασμού το οποίο συλλέγει τις εντάσεις του τοπίου σύμφωνα με χαρακτηριστικά που αυτό εμφανίζει και μέσω της δημιουργίας διαγραμμάτων επιλέγονται τα σημεία επέμβασης στην πόλη. Οι ανάγκες των σημείων επιλέγουν στοιχεία από μια λίστα πιθανών τμημάτων τα οποία προσαρμόζονται στο τοπίο κάθε φορά. Το ενδιαφέρον αυτής της δουλειάς είναι η δυνατότητα μετάλλαξης αυτών των στοιχείων μέσω της μεταβολής των συντεταγμένων του συστήματος η της μεταβολής της έντασης στα σημεία επιλογής και τέλος η δυνατότητα παραγωγής της πολυπτυχότητας αυτής της συνθήκης και την παραγωγή παράλληλων κόσμων της σε οποιοδήποτε σημείο. Ουσιαστικά σχεδιάζεται μια μηχανή σχεδιασμού. Η μηχανή αυτή ονομάζεται [EL]eusis με θέμα μηχανές παρατήρησης. Σχετίζεται με το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης. Επιλέγεται έτσι η παλιά σιδηροδρομική γραμμή της Ελευσίνας η οποία σήμερα δε λειτουργεί, και σε αυτήν ακουμπάνε 5 μηχανές, δημιουργώντας ένα δίκτυο παρατήρησης που νοηματοδοτεί ξανά την Ελευσίνα και αναβιώνει θέματα του μύθου της αρπαγής της Περσεφόνης που σχετιζόταν άμεσα με τα Ελευσίνια μυστήρια. Oι επεμβάσεις παίρνουν ονόματα από τους βασικούς χαρακτήρες του μύθου και αποκτούν στοιχεία αυτών. Η Περσεφόνη, Η Δήμητρα, η Εκάτη, ο Άδης και ο Ήλιος αποτελούν τα κύρια πρόσωπα ενός μύθου αναζήτησης της χαμένης κόρης. Μια ανάλογη κατάσταση όπου κανείς περιπλανιέται, χάνεται, αναζητά το χαμένο, και βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση όπου παρατηρεί και παρατηρείται προσπαθεί να αναβιώσει και αυτή η πρόταση μέσω της διαδρομής αυτής. Η επιλογή των σημείων επέμβασης καθορίζεται από μια διαδικασία παραγωγής εντατικών χαρτογραφήσεων από τις οποίες προκύπτει ένα διάγραμμα με κύρια έμφαση στο βλέμμα. Το διάγραμμα έντασης που δημιουργείται έλκει τις μηχανές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στη διαδρομή. Αυτές οι μηχανές, παράγονται συναρμολογούμενες από μια λίστα στοιχείων πιθανών τμημάτων (kit of parts) και αναλόγως με τις ανάγκες που προκύπτουν για το κάθε σημείο συλλέγονται στοιχεία από τις κατηγορίες: A, B, C, D, E. Το βλέμμα γίνεται εργαλείο σχεδιασμού τόσο ως θέαση προς κάποια κατεύθυνση όσο και ως ανταποδοτικό βλέμμα. el
heal.abstract This thesis work is about applying a methodology, a research by design study in the place of Eleusine. This methodology constructs a design system which collects the tensities of a place, through its special characteristics, intensive mappings are made which collects the rates of change which are the places of the design in the city. A network of interactive points are made which assemblage constructs a viewing system. Each point collects parts from an actualized list of parts which combination products each machine which is different in every place due to the different need of each point of design. What is interesting in this work is that possible modifications in the tensities of the diagram produce and actualize new combinations of the parts even new points in the network and the multiplicity of this system can emerge in very different ways. Like activating parallel worlds of this system. A design machine emerges designing a system of design. This machine is called [EL]eusis and it’s an observation machine. It is related with the myth of abduction of Persephone. So, an old railway which is not actualized now, that crosses Eleusine in the heart of the city is selected, and 5 machines of observation are placed in 5 points producing a network which revive the myth again. The machines are named from the main gods of the myth and take characteristics of each one. Persephone, Demetra, Ades, Hecate, Sun are the main characters of a myth which I about searching the lost daughter, Demetra. A similar situation where someone is lost, found, walking around, searching for something in the city, being observed or observe other people, is emerged through this design. The points of design are chosen from an intensive mapping procedure from which evolves a diagram wich main coordination is the view. This intensive diagram produces attractors which collects parts of the machines in special locations. The observation machines are made through collecting parts of an actualized kit of parts and through the special need of each location. The sight becomes a design tool not only as a view in one direction but also as a glimpses between people. en
heal.advisorName Λάββα, Σταυρίδου (Ρίβα) el
heal.advisorName Lavva, Stavroula (Riva) en
heal.committeeMemberName Ανδριανόπουλος, Τηλέμαχος el
heal.committeeMemberName Αλεξάνδρου, Ελένη el
heal.committeeMemberName Γρηγοριάδης, Ιωάννης el
heal.committeeMemberName Λυκογιάννη, Σταυρούλα el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 58
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record