HEAL DSpace

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας ορεινού οικισμού

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kechagia, Ferit en
dc.contributor.author Κεχαγιά, Φερήτ el
dc.date.accessioned 2022-09-15T07:58:58Z
dc.date.available 2022-09-15T07:58:58Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55666
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23364
dc.rights Default License
dc.subject Θερμική συμπεριφορά κτηρίων el
dc.subject DesignBuilder en
dc.subject CFD en
dc.subject Παραμετρική ανάλυση el
dc.subject Ενεργειακή αναβάθμιση el
dc.subject Θέρμανση, ψύξη και κλιματισμός el
dc.subject Ηλιακή ενέργεια el
dc.subject Φωτοβολταϊκά el
dc.title Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κατοικίας ορεινού οικισμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Θερμική συμπεριφορά κτηρίων el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2021-06-09
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να μελετηθεί κατοικία η οποία έχει κλιματολογικές συνθήκες ορεινού οικισμού ώστε με τις κατάλληλες επεμβάσεις δηλαδή με το συνδυασμό σεναρίων θερμομόνωσης και συστημάτων θέρμανσης να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη βελτιωμένη θερμική συμπεριφορά του κτηρίου, ταυτόχρονα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον ενώ να προσφέρει άνεση αλλά και οικονομία ως προς τις ετήσιες δαπάνες των κατοίκων. Επιπλέον, επιλέγεται κατάλληλο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που στην παρούσα μελέτη είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων αλλά και κατάλληλο ηλιοθερμικό σύστημα το οποίο θα καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης της κατοικίας. Για το προσδιορισμό του βέλτιστου σεναρίου χρησιμοποιείται το λογισμικό DesignBuilder το οποίο έχει ως βάση τη μηχανή ενεργειακής προσομοίωσης (energy modeling engine) του EnergyPlus στο οποίο εισάγονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα και γίνεται η μοντελοποίηση της κατοικίας ώστε να εξαχθούν τα αποτελέσματα της θερμικής συμπεριφοράς του κτηρίου, τα οποία εν τέλει θα συγκριθούν μεταξύ τους, ύστερα θα προσδιοριστεί το ζητούμενο βέλτιστο σενάριο και θα χαρακτηριστεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις βάσει της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, σε Κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Για να εξεταστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αφού μοντελοποιηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, συγκρίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του λογισμικού με τη πραγματική κατανάλωση καυσίμων της κατοικίας. Όλα τα αποτελέσματα τα οποία εξάγονται από το λογισμικό αφορούν το διάστημα του ενός έτους. Όμως, τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία υπολογίζονται και παρουσιάζονται αφορούν το διάστημα των 50 ετών δηλαδή της τυπικής ωφέλιμης διάρκειας ζωής ενός κτηρίου. Η σύγκριση μεταξύ των σεναρίων γίνεται έχοντας ως κριτήριο το συνδυασμό του οικονομικού παράγοντα αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας. Η ανάγκη για την εκπόνηση μια τέτοιας μελέτης δημιουργείται αφού η επιδείνωση του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και συγχρόνως η αυξανόμενη τάση κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια, οδηγούν σε ένα σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο είναι η ελάττωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και συγκεκριμένα αυτής που προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα ή ακόμη να αντικατασταθεί η ποσότητα αυτή, από ενέργεια προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Όμως, ταυτόχρονα οι εσωτερικοί χώροι των κτηρίων πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες συνθήκες άνεσης δηλαδή της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του αερισμού, της ποιότητας αέρα, του επίπεδου φωτισμού και ακουστικής άνεσης και σε συνδυασμό με την ορθολογική χρήση ενέργειας να επιτυγχάνεται η διαβίωση σε ένα περιβάλλον που προσφέρει τις κατάλληλές συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας. el
heal.advisorName Τζιβανίδης, Χρήστος el
heal.advisorName Μητσόπουλος, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Τζιβανίδης, Χρήστος el
heal.committeeMemberName Ρογδάκης, Εμμανουήλ el
heal.committeeMemberName Φούντη, Μαρία el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Θερμότητας el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 157 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record