HEAL DSpace

Ανάπτυξη διαδικτυακά προσβάσιμης εφαρμογής για την διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Πολίτης, Ηλίας el
dc.contributor.author Politis, Ilias en
dc.date.accessioned 2022-11-02T07:18:57Z
dc.date.available 2022-11-02T07:18:57Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/56059
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.23757
dc.rights Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ *
dc.subject Software en
dc.subject Λογισμικό el
dc.subject Diabetes en
dc.subject Internet en
dc.subject Doctor en
dc.subject Webapp en
dc.subject Διαβήτης el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Ιατρός el
dc.subject Εφαρμογή el
dc.title Ανάπτυξη διαδικτυακά προσβάσιμης εφαρμογής για την διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Software engineering en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-06-01
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η σχεδίαση και η ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος υποστήριξης κλινικών αποφάσεων για την διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔΤ2). Το σύστημα απευθύνεται σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας που παρακολουθούν άτομα με ΣΔΤ2. Ο καθορισμός των λειτουργικών προδιαγραφών πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστικότητά του. Το σύστημα υλοποιήθηκε ως διαδικτυακή εφαρμογή για λόγους εύκολης προσβασιμότητας. Παρέχει δυνατότητες εισαγωγής πληροφοριών σχετικών με κλινικά, δημογραφικά, σωματομετρικά, ιατρικού ιστορικού, θεραπείας και εργαστηριακά δεδομένα προσφέροντας ταυτόχρονα εργαλεία απεικόνισης των δεδομένων τόσο σε επίπεδο πληθυσμού ασθενών όσο και σε επίπεδο ασθενούς. Επιπλέον, διαθέτει εργαλεία βασικής στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων και προηγμένα φίλτρα για τον εντοπισμό ασθενών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ο επαγγελματίας υγείας έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει φόρμες με συγκεκριμένες ερωτήσεις για την συλλογή επιπλέον δεδομένων. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί διασύνδεσης του συστήματος με ερμηνεύσιμα μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών του ΣΔΤ2. Για την ανάπτυξη του συστήματος επιλέχθηκαν κάποιες από τις επικρατέστερες τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού. Συγκεκριμένα, το διαχειριστικό περιβάλλον (frontend) βασίστηκε στο framework ReactJS της javascript συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης React-Redux για την διαχείριση των δεδομένων. Το ενδιάμεσο πρόγραμμα (backend) είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του frontend από και προς την βάση δεδομένων. Για το backend χρησιμοποιήθηκε το framework Django της Python ενώ η διασύνδεση με τα ερμηνεύσιμα μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών βασίστηκε στην γλώσσα προγραμματισμού Python. Η επικοινωνία μεταξύ όλων των επιμέρους συστημάτων της εφαρμογής πραγματοποιείτε σύμφωνα με την αρχιτεκτονική RESTful API. Επιπλέον εφαρμόστηκε η τεχνολογία Docker, η οποία καθιστά δυνατή την ανάπτυξη της εφαρμογής σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα τύπου Unix ή Windows, ανεξαρτήτως από την κατάσταση και τους περιορισμούς του, εκτελώντας σε όλες τις περιπτώσεις, την ίδια συγκεκριμένη διαδικασία. Τέλος, για την βάση αποθήκευσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η PostgreSQL, ωστόσο υποστηρίζεται οποιαδήποτε βάση τύπου SQL. el
heal.abstract The present thesis aims at the design and development of a computational clinical decision support system for the management of Diabetes Mellitus Type 2 (DMT2). The system targets healthcare professionals who monitor patients with T2DM. The user requirements collection and system’s functional specifications has been conducted in close collaboration with the health professionals in order to ensure its usefulness and usability. It has been implemented as a web application facilitating easy accessibility while enabling the entering of clinical, demographic, somatometric, medical history, treatment, and laboratory data and providing data visualization tools at an individual and population level. In addition, it incorporates basic statistical data analysis tools and advanced filters to identify patients who meet specific criteria. The healthcare professional also has the ability to create customized forms involving specific questions facilitating thus the collection of more data. The system includes mechanisms to integrate complications risk prediction models that are based on Artificial Intelligence. The implementation of the system is based on some of the most prevalent technologies and programming languages. In particular, Javascript's ReactJS framework has been used for the management environment (frontend) along with the React-Redux extension for data management. The backend is responsible for serving frontend requests to and from the database. Python's Django framework has been used for the backend. The Python programming language has also been applied to interface with the risk prediction models. The RESTful API architecture has been utilized as a communication framework among all the components. Docker technology has also been deployed, in order to achieve interoperability. Finally, the database is based on PostgreSQL, yet any SQL database can be supported. en
heal.advisorName Νικήτα, Κωνσταντίνα el
heal.advisorName Nikita, Konstantina en
heal.committeeMemberName Νικήτα, Κωνσταντίνα el
heal.committeeMemberName Σταφυλοπάτης, Ανδρέας-Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Στάμου, Γιώργος el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 61 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα