HEAL DSpace

Διάγνωση εξ επαφής αλλεργικής δερματίτιδας με χρήση μηχανικής μάθησης

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Παναγιωτίδης, Κυριάκος el
dc.contributor.author Panagiotidis, Kyriakos en
dc.date.accessioned 2023-09-14T11:19:16Z
dc.date.available 2023-09-14T11:19:16Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/58049
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.25746
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/ *
dc.subject Νευρωνικά Δίκτυα el
dc.subject Δερματίτιδα el
dc.subject Μηχανική Μάθηση el
dc.subject Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα el
dc.subject Βαθιά Μηχανική Μάθηση el
dc.title Διάγνωση εξ επαφής αλλεργικής δερματίτιδας με χρήση μηχανικής μάθησης el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Μηχανική Μάθηση el
heal.classification Βιοιατρική el
heal.access free
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2023-06-28
heal.abstract Η δερματίτιδα αποτελεί μια κοινή δερματική πάθηση που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η ύπαρξη διάφορων τύπων και μεθόδων διάγνωσης καθιστούν τόσο την αναγνώριση όσο και την θεραπεία δύσκολα προβλήματα για την επιστημονική κοινότητα. Ο κυριότερος τρόπος διάγνωσης σήμερα γίνεται μέσω της χρήσης επιθέματος και της αξιολόγησης της αντίδρασης του δέρματος με διάφορες ουσίες με σκοπό την αναγνώριση τόσο του τύπου αλλά και της έντασης της ασθένειας. Η παραπάνω διαδικασία ωστόσο, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ικανότητα και την υποκειμενική γνώμη του εξετάζοντος ιατρού, πράγμα που τον καθιστά απαραίτητο και μοναδικό υπόλογο για την διάγνωση της ασθένειας. Η ανάπτυξη της όρασης υπολογιστών και της μηχανικής μάθησης στον τομέα της υγείας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην αυτοματοποίηση παρόμοιων προβλημάτων. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνες και εκπαίδευση αντίστοιχων «παραδοσιακών» και βαθιάς μηχανικής μάθησης μοντέλων έχει αποδειχθεί, από πολλές σύγχρονες μελέτες, αξιόπιστο εργαλείο για την διάγνωση πολλών ασθενειών με μεγάλα ποσοστά ακρίβειας. Η ίδια φιλοσοφία μπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση της δερματίτιδας. Στο πλαίσιο αυτό στην Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων (ΑΠΚΔΑΝ), Νοσοκομείο Ανδρεας Συγγρός, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική διαδικασία και συγκεντρώθηκαν δείγματα και εικόνες δερματίτιδας από 200 ασθενείς. Η συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία στοχεύει στην εκμετάλλευση της δυνατότητας της μηχανικής, και πιο συγκεκριμένα της βαθιάς μάθησης, με την οποία μπορούν να εξαχθούν χαρακτηριστικά αναγνώρισης της δερματίτιδας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα μηχανικής μάθησης τα όποια κατάφεραν να πετύχουν υψηλά ποσοστά ακρίβειας. Έτσι εν δυνάμει, ένας τέτοιος αλγόριθμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός διαγνωστικός μηχανισμός, παρέχοντας ενδεικτική γνωμάτευση δερματικών παθήσεων από απομονωμένα ιατρεία είτε σε οικιακή χρήση. Επιπλέον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συμβουλευτικό ρόλο, ως εργαλείο, από τους ίδιους τους γιατρούς τόσο για ασφαλέστερη πρόληψη όσο και για αντιμετώπιση των εν λόγο παθήσεων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης αποδείχθηκαν αρκετά υποσχόμενα και η χρήση της μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό δερματίτιδας αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη εφαρμογών αλλά και την βελτιστοποίηση της ανίχνευσης και της αντιμετώπισης της νόσου. el
heal.advisorName Ματσόπουλος, Γιώργος el
heal.committeeMemberName Κουτσούρης, ∆ηµήτριος el
heal.committeeMemberName Παναγιώτης, Τσανάκας el
heal.academicPublisher Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 102 σ. el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα