HEAL DSpace

Αποτυπώνοντας το ίχνος του νερού στην πόλη: αναβίωση του ποταμού Ιλισσού από την γέφυρα Χαροκόπου μέχρι την εκβολή του στον Φαληρικό Όρμο.

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Γεωργακοπούλου, Ευδοξία el
dc.contributor.author Καλιακάτσου, Ελένη el
dc.contributor.author Georgakopoulou, Evdoxia en
dc.contributor.author Kaliakatsou, Eleni en
dc.date.accessioned 2022-05-25T06:14:33Z
dc.date.available 2022-05-25T06:14:33Z
dc.identifier.uri https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/55196
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.22894
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ιλισσός el
dc.subject Ilissos en
dc.subject Αστικός σχεδιασμός el
dc.subject Αστική παρέμβαση el
dc.subject Επαναφυσικοποίηση ποταμού el
dc.subject Ποτάμι el
dc.subject Landscape architecture en
dc.subject Urban design en
dc.subject River restoration en
dc.subject Riparian zone en
dc.title Αποτυπώνοντας το ίχνος του νερού στην πόλη: αναβίωση του ποταμού Ιλισσού από την γέφυρα Χαροκόπου μέχρι την εκβολή του στον Φαληρικό Όρμο. el
dc.title Imprinting the trail of water in the city: revival of Ilissos river from Harokopou bridge until its estuary in Faliro Bay en
dc.contributor.department Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Αστικός σχεδιασμός el
heal.language el
heal.access campus
heal.recordProvider ntua el
heal.publicationDate 2022-02-17
heal.abstract Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής μας εργασίας αποτελεί ο ποταμός Ιλισσός και συγκεκριμένα η προσπάθεια επαναφυσικοποίησης του. Ως περιοχή μελέτης επιλέγουμε το τμήμα του ποταμού από την εκβολή του στο Φαληρικό Όρμο ως την γέφυρα Χαροκόπου. Η επιλογή αυτή γίνεται αφενός γιατί στο τμήμα αυτό υπάρχει το μεγαλύτερο μέρος της ανοιχτής κοίτης του ποταμού και αφετέρου γιατί περιλαμβάνει και ένα μέρος της κοίτης το οποίο έχει υπογειοποιηθεί . Μέσω της διερεύνησης μας προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εισέτι διαχείριση του. Αρχικά ξεκινάμε μελετώντας τον Ιλισσό στην κλίμακα της πόλης των τριών όμορων δήμων Μοσχάτου, Καλλιθέας και Ταύρου. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρωνόμαστε, στον τρόπο ανάπτυξης του αστικούιστού, στις δραστηριότητες που δημιουργούνται κατά μήκος του ποταμού, στις ομοιογένειες η ανομοιογένειες που παρουσιάζουν οι περιοχές που τον περιβάλλουν, στις υπάρχουσες και στις δυνατές συνδέσεις μεταξύ των δύο τμημάτων της κοίτης , καθώς και στην σχέση του ποταμού με τον δημόσιο χώρο της πόλης, είτε αυτός έχει την μορφή μιας οργανωμένης λειτουργίας (π χ. εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά κέντρα) είτε αυτός αποτελεί ένααστικό αχρησιμοποίητοκενό (π.χ. άδεια οικόπεδα). Θέλοντας να αντιμετωπίσουμε τον ποταμό ως ένα ενιαίο στοιχείο του αστικού ιστού, προτείνουμε ένα συνολικό σχεδιασμό του ποταμού αλλά και του χώρου γύρω από αυτόν, δημιουργώντας έτσι μια πράσινη διαδρομή κατά μήκος του, η οποία απλώνεται και συνδέεται με άλλα πράσινασημεία και κόμβουςτης πόλης, όπως πάρκα πλατείες και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ταυτόχρονα κατά τον σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη ποικίλοι τρόποι επαναφυσικοποίησης της κοίτης του ποταμού, καθαρισμού του νερού και ελέγχου της ροής του για την αποφυγή- αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Στην συνέχεια, επιλέγουμε 3 σημεία ενδιαφέροντος όπου εμβαθύνουμε την παρέμβασή μας. Η επιλογή των σημείων αυτών γίνεται με βάση των έντονων χωρικών διαφορών που παρουσιάζουν, ώστε να προκύψουν 3 διαφορετικές λύσεις οι οποίες όμως μπορούν να λειτουργήσουν υποδειγματικά ως προς την διαχείριση του συνόλου του ποταμού. el
heal.abstract The case study of our thesis is restoration of Ilissos river. As a study area we choose the part of the river from its estuary at Faliro Bay to Harokopou Bridge at Tavros. This choice is made because in this part there is most of the open riverbed and only a small part of the riverbed is underground. Through our research we try to resolve problems that have arisen from its mismanagement. At first we study Ilissos river on the scale of the city of the three neighboring municipalities: Moschato, Kallithea and Tavros. More specifically we focus on the development of the urban area, the activities that take place along the river, homogeneity or inhomogeneity of the surrounding areas, the existing connections between the two parts of the riverbed, as well as the connection of the river with the public space, whether it forms an organized facility (eg educational institutions, sports centers, etc.) or it is an urban unused space ( eg empty plots). Wanting to treat the river as an undivided element of the urban area we propose an overall design of the river and the area around it, creating a green path along it, which stretches and connects with other green points and nodes of the city, such as parks, squares and train stations. At the same time we take into consideration various ways of restoration of the riverbed, purification of water and control of its flow in order to avoid and deal with floods. Next we select three points of interest where we delve into. The selection of these points is based on their spacial differences in order to arise three different solutions which, however, can work exemplary in terms of management of the whole river. en
heal.advisorName Καρβουντζή, Βαλεντίνη-Κωνσταντίνα el
heal.advisorName Karvoutzi, Konstantina-Valentini en
heal.committeeMemberName Μάρη, Ιφιγένεια el
heal.committeeMemberName Μάρκου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Μωρέττη, Μαρίνα el
heal.committeeMemberName Γιαννούτσου, Βασιλική el
heal.academicPublisher Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών el
heal.academicPublisherID ntua
heal.numberOfPages 87
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα